Dostosowywanie banera i logotypu

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Baner i logotyp skoroszytu Insights można dostosować, aby dopasować go do marki swojego raportu lub firmy. Dostosowany baner i logotyp będą również używane w opublikowanym raporcie i w udostępnionym skoroszycie.

Dostosowanie banera

Baner można dostosować, zmieniając kolor tekstu tytułu i ikony, kolor banera, a także wczytując obraz banera.

Wskazówka:

Baner można skonfigurować, korzystając zarówno z koloru, jak i obrazu banera. Kolor banera będzie widoczny, jeśli obraz nie wypełni szerokości banera lub jeśli część obrazu banera jest przezroczysta.

Kolor banera i tytułu

Aby zmienić kolor banera i tytułu, wykonaj następujące czynności:

 1. Na banerze skoroszytu kliknij przycisk Nadaj styl banerowi skoroszytu Nadaj styl banerowi skoroszytu.
 2. W menu wybierz opcję Dostosuj baner.

  Zostanie wyświetlone okno Dostosowanie banera.

 3. Na karcie Kolor kliknij strzałkę listy rozwijanej obok pól Kolor tytułu i Kolor banera, a następnie wybierz kolor na palecie lub wprowadź wartość szesnastkową.

  Domyślne kolory tytułu i bannera (odpowiednio biały i niebieski) są również dostępne poniżej palet kolorów.

 4. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zastosować zmiany, lub Resetuj, aby wrócić do domyślnych kolorów banera i tytułu.

Obraz banera

Aby dodać obraz banera, wykonaj następujące czynności:

 1. Na banerze skoroszytu kliknij przycisk Nadaj styl banerowi skoroszytu Nadaj styl banerowi skoroszytu.
 2. W menu wybierz opcję Dostosuj baner.

  Zostanie wyświetlone okno Dostosowanie banera.

 3. Kliknij kartę Obraz.
 4. Otwórz obraz, który ma zostać użyty jako baner.

  Obraz musi być w formacie PNG, JPEG lub GIF.

 5. Wybierz wyrównanie obrazu:
  • Wyrównaj do lewej Wyrównaj do lewej (domyślnie) — obraz zostanie wyrównany do lewej. Jeśli obraz nie wypełni całego banera, kolor banera zostanie wyświetlony po prawej stronie obrazu.
  • Wyrównaj centralnie Wyrównaj do środka — obraz zostanie wyrównany pośrodku. Jeśli obraz nie wypełni całego banera, kolor banera zostanie wyświetlony po lewej i prawej stronie obrazu.
  • Wyrównaj do prawej Wyrównaj do prawej — obraz zostanie wyrównany do prawej. Jeśli obraz nie wypełni całego banera, kolor banera zostanie wyświetlony po lewej stronie obrazu.
  • Wypełnienie poziome Wypełnienie poziome — obraz zostanie rozciągnięty lub skompresowany, aby wypełnić całą szerokość banera. Wypełnienie poziome może spowodować zniekształcenia w przypadku obrazów o innej szerokości niż okno przeglądarki.
  • Powtórz Powtórz — obraz jest powtarzany, aby wypełnić całą szerokość banera.
 6. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zastosować zmiany, lub Resetuj, aby usunąć obraz.

Dostosowanie logotypu

Logotyp można dostosować, zmieniając obraz. Aby dostosować logotyp, wykonaj następujące czynności:

 1. Na banerze skoroszytu kliknij przycisk Nadaj styl banerowi skoroszytu Nadaj styl banerowi skoroszytu.
 2. W menu wybierz opcję Dostosuj logotyp.

  Zostanie wyświetlone okno Dostosowanie logotypu.

 3. Kliknij przycisk Edytuj logotyp Edytuj logotyp i wybierz opcję Zmień.
 4. Otwórz obraz, który ma być używany jako logotyp.

  Obraz musi być w formacie PNG, JPEG lub GIF.

 5. Opcjonalnie kliknij przycisk Kwadrat Kwadrat, aby zmienić kształt logotypu z koła na kwadrat.
 6. Za pomocą suwaka zmień rozmiar obrazu i w razie potrzeby przeciągnij obraz, aby zmienić jego pozycję w obrębie koła lub kwadratu.
 7. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zastosować zmiany, lub zamknij okno, aby wyjść bez stosowania zmian.

Aby zresetować logotyp i przywrócić domyślny logotyp aplikacji Insights, kliknij przycisk Edytuj logotyp i wybierz opcję Resetuj.

Wymagania dotyczące obrazu

Najlepsze efekty zapewni spełnienie następujących wymagań i zaleceń dotyczących obrazów logotypów:

 • Format: PNG, JPEG lub GIF
 • Zalecany rozmiar: 100x100 pikseli (co najmniej).
 • Maksymalny rozmiar pliku: 5 MB

Najlepsze efekty zapewni spełnienie następujących wymagań i zaleceń dotyczących obrazów banerów:

 • Format: PNG, JPEG lub GIF
 • Zalecana wysokość: 60 pikseli (co najmniej). W przypadku obrazów banerów, które mają wypełniać szerokość okna przeglądarki, zalecana jest minimalna szerokość wynosząca 1440 pikseli.
 • Maksymalny rozmiar pliku: 5 MB