Administrowanie aplikacjami Insights in ArcGIS Enterprise i Insights in ArcGIS Online

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise

Aby członkowie instytucji mogli korzystać z aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise lub Insights in ArcGIS Online, administrator tej instytucji musi zdefiniować kilka ustawień. Ustawienia te obejmują przyznawanie licencji i uprawnień odpowiednim członkom instytucji.

Administrator musi przypisać członkom instytucji ArcGIS typy użytkowników, role i licencje. Instrukcje przypisywania typów użytkowników, ról i licencji zawierają następujące zasoby:

Użytkownik aplikacji Insights

Korzystanie z aplikacji Insights wymaga następującej licencji:

  • Typ użytkownika Creator lub GIS Professional
  • Rola Publikujący, Facylitator, lub Administrator
  • Licencja aplikacji Insights
Notatka:

Rola Facylitator jest dostępna w usłudze ArcGIS Online.

Typ użytkownika Insights Analyst nie jest już obsługiwany.

Jeśli do Twojego konta przypisano rolę niestandardową, musisz mieć przyznane następujące uprawnienia:

  • Używanie map i aplikacji
  • Tworzenie zasobów
  • Publikowanie hostowanych warstw internetowych
  • Wykonywanie analiz

Dla kont z rolami niestandardowymi zalecane są następujące uprawnienia:

  • Geokodowanie (wymagane do aktywowania lokalizacji z zastosowaniem adresów, jeśli używana jest usługa ArcGIS World Geocoding Service)
  • GeoEnrichment (wymagane przez narzędzie Wzbogać dane)

Przeglądający aplikację Insights

Użytkownicy bez licencji na aplikację Insights mogą otwierać aplikację Insights w trybie przeglądania, aby uzyskać dostęp do raportów i skoroszytów, które zostały im udostępnione. Raporty udostępnione publicznie mogą być wyświetlane przez wszystkich użytkowników, w tym użytkowników, którzy nie mają konta ArcGIS, pod warunkiem, że mają oni dostęp do adresu URL raportu lub raport ten został osadzony na forum publicznym, takim jak strona internetowa lub aplikacja ArcGIS.

W przypadku użytkowników oprogramowania ArcGIS Enterprise na możliwość publicznego udostępniania raportów mogą mieć także wpływ funkcje zabezpieczeń stosowane w instytucji, takie jak zapory.

Więcej informacji zawiera sekcja Kto może wyświetlać raport.

Kolejne etapy

Po przypisaniu wymaganych licencji do członków instytucji można rozpocząć korzystanie z aplikacji Insights. Można użyć serii przewodników Wypróbuj aplikację ArcGIS Insights lub wyświetlić pełną listę ćwiczeń opartych na scenariuszach w Galerii kursów.

Jako administrator możesz także rozpocząć konfigurowanie konektorów danych instytucji. Więcej informacji zawiera sekcja Zarządzanie typami konektorów.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat administrowania aplikacją Insights, skorzystaj z następujących zasobów: