Warstwy zobrazowań, pamięci podręczne kafli i warstwy rastrowe mapy

Istnieje wiele sposobów zapewnienia dostępności w internecie zobrazowań i danych rastrowych. Wybierz metodę publikowania na podstawie potrzebnych możliwości.

Dynamiczne warstwy zobrazowań

Dynamiczne warstwy zobrazowań i dynamiczne usługi rastrowepublikowane w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise, usłudze ArcGIS Image for ArcGIS Online lub publikowane z aplikacji ArcGIS Pro w witrynie ArcGIS Image Server. Są one oparte na pojedynczym obrazie lub zbiorze obrazów, które zapewniają możliwości przetwarzania dynamicznego danych na potrzeby niestandardowej wizualizacji na mapie. Gdy publikujący udostępni Tobie dynamiczną warstwę zobrazowań lub dynamiczną usługę rastrową, możesz ją dodać do przeglądarki map Map Viewer lub Map Viewer Classic, a tam możesz wykonywać na niej zapytania oraz ją analizować.

Warstwy zobrazowań kafelkowych

Warstwy zobrazowań kafelkowych są publikowane i hostowane w usłudze ArcGIS Online. Te warstwy są usługami zobrazowań generowanymi z jednego lub większej liczby plików obrazów. Jeśli warstwa zobrazowań kafelkowych jest tworzona z użyciem wielu obrazów, są one łączone ze sobą w mozaikę w jednym obrazie. Obraz źródłowy i pliki rastrów po przesłaniu do instytucji ArcGIS Online są przekształcane do formatu CRF (Cloud Raster Format). Hostowane warstwy zobrazowań kafelkowych mogą być udostępniane, można na nich wykonywać zapytania i je analizować w przeglądarce map Map Viewer Classic i są dostępne jako statyczne kafle rastrów z przetwarzaniem i renderowaniem po stronie klienta.

Jeśli włączono usługi WMTS, łącze do punktu końcowego znajdzie się na stronie REST usługi. Więcej informacji o tym, jak włączyć usługi WMTS, można znaleźć w dokumentacji dotyczącej wymagań, jakie należy spełnić w celu ich włączenia.

Licencja ArcGIS Image for ArcGIS Online jest wymagana do publikowania hostowanych warstw zobrazowań kafelkowych w usłudze ArcGIS Online.

Pamięci podręczne kafli

Warstwy zapisane w pamięci podręcznej stanowią uporządkowany zbiór kafli rastrów używanych w określonych zasięgach geograficznych, odwzorowaniach i poziomach szczegółowości wstępnie generowanych na serwerze. Zapisane w pamięci podręcznej warstwy mapy obejmują buforowane w pamięci podręcznej usługi mapowe i buforowane w pamięci podręcznej usługi rastrowe. Mogą być generowane na podstawie mapy, rastra lub zestawu danych mozaiki albo zestawu danych wysokościowych. Warstwy zapisane w pamięci podręcznej zapewniają szybką wizualizację wstępnie renderowanych map, ponieważ obrazy są wstępnie renderowane w formie wielu kafli i serwer dystrybuuje je przy każdym otwieraniu warstwy. Te warstwy map są tworzone i przechowywane na serwerze po przesłaniu danych. Są one odpowiednie dla map bazowych stanowiących kontekst geograficzny dla map.

Pamięci podręczne kafli to zestawy kafli (obrazów) generowanych na podstawie mapy, rastra lub zestawu danych mozaiki albo zestawu danych wysokościowych. Kafle te można szybko wyświetlać na mapach internetowych w różnych skalach i nie można ich użyć jako danych wejściowych do narzędzi analizy. Gdy do generowania pamięci podręcznej kafli są używane dane wysokościowe, są one uznawane za internetową warstwę wysokościową.

Pamięci podręczne kafli nie są ponownie odwzorowywane na mapach internetowych, dlatego odwzorowanie i schemat kafli muszą być zgodne z tymi z mapy bazowej lub pamięć podręczna kafli musi być używana jako mapa bazowa.

Warstwy rastrowe mapy

Warstwy rastrowe mapy to zbiory kartografii map uporządkowanych według lokalizacji i skali. Warstwy te mogą zawierać obiekty i zobrazowania i mogą być wyświetlane dynamicznie lub jako zapisane w pamięci podręcznej kafle rastrów.

Źródłem warstwy rastrowej mapy jest usługa mapowa, dlatego warstwy obiektowe zawarte w tej usłudze mogą być identyfikowalne na mapie internetowej. Jeśli jednak do warstwy rastrowej mapy są dołączone dane rastrowe, wartości pikseli i informacje o paśmie nie są dostępne w tej warstwie rastrowej mapy. Nie można wykonywać analizy rastrowej za pomocą warstwy rastrowej mapy. Dane rastrowe lub dane zobrazowań w warstwie rastrowej mapy działają podobnie jak pamięć podręczna kafli. Podczas przeglądania mapy generowane i wyświetlane są nowe rastry.

Warstwy rastrowe mapy można wyświetlać dynamicznie na mapach bazowych korzystających z innego układu współrzędnych. W przypadku warstw rastrowych map wyświetlanych jako kafle rastrów w pamięci podręcznej schemat kafli musi być zgodny z tym z mapy bazowej lub warstwa rastrowa mapy musi być używana jako mapa bazowa.

Porównanie funkcji

Dla każdej opcji udostępniania danych zobrazowań w internecie jest dostępny szereg funkcji.

W poniższej tabeli przedstawiono funkcje dostępne w opcji każdej warstwy.

FunkcjaDynamiczna warstwa zobrazowańWarstwa zobrazowań kafelkowychWarstwa pamięci podręcznej kafliWarstwa rastrów mapy

Warstwę można dodać do mapy internetowej lub projektu ArcGIS Pro

TakTakTakTak

Warstwę można dodać do aplikacji ArcMap

TakTakTak

Symbolizację można modyfikować na mapie internetowej

TakTak

Warstwy można używać jako danych wejściowych narzędzi analizy rastrowej

TakTak

Warstwy można używać jako danych wejściowych narzędzi wnioskowania modelu Deep Learning

TakTakTak

Może uzyskać wartości piksela za pomocą funkcji Identyfikuj lub okien podręcznych

TakTak

Obsługa wielopasmowych zobrazowań, w których można uzyskać dostęp do informacji o paśmie i wartości pikseli

TakTak

Obsługa danych wielowymiarowych

TakTak