Tworzenie i używanie mapy drzewa

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Za pomocą mapy drzewa można przedstawić dane w postaci hierarchicznej z użyciem zagnieżdżonych prostokątów. Mapa drzewa jest podobna do diagramu drzewa, na którym wartości liczbowe należące do poszczególnych gałęzi są przedstawione w postaci prostokątów o różnych rozmiarach. Większy prostokąt oznacza wyższą wartość liczbową.

Mapy drzewa umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na takie pytania dotyczące danych, jak: Jaki jest udział poszczególnych kategorii w wartości łącznej?

Przykłady

Firma ubezpieczeniowa analizuje typy polis, które ma w swojej ofercie, porównując je z wynikami niedawno zakończonego badania rynku. Etapem analizy jest porównanie łącznej wartości polis należących do poszczególnych klas. Mapa drzewa umożliwia wyświetlenie udziału ubezpieczonej wartości (total insured value, TIV) dla każdej klasy polisy.

Mapa drzewa klas polis i sumy ubezpieczonej wartości
Ta mapa drzewa ma cztery prostokąty (po jednym dla każdej klasy polis), w której każdy prostokąt reprezentuje część sumy ubezpieczonej wartości.

Firma ubezpieczeniowa postanawia ograniczyć swoje działania do stanów położonych u wybrzeża Zatoki Meksykańskiej. Korzystając z pola lokalizacji, analityk może utworzyć przestrzenną mapę drzewa przedstawiającą całkowitą wartość ubezpieczeń dla każdego stanu (Teksas, Missisipi, Luizjana, Alabama i Floryda), na której stany są uporządkowane według lokalizacji geograficznej.

Przestrzenna mapa drzewa przedstawiająca całkowitą wartość ubezpieczeń w stanach nad Zatoką Meksykańską
Ta przestrzenna mapa drzewa ma pięć prostokątów reprezentujących całkowitą wartość ubezpieczeń w poszczególnych stanach nad Zatoką Meksykańską.

Tworzenie mapy drzewa

Aby utworzyć mapę drzewa, wykonaj poniższe czynności:

 1. Wybierz jedną z następujących kombinacji danych:
  • Jedno lub dwa pola znakowe Pole znakowe
  • Jedno lub dwa pola znakowe Pole znakowe i dodatkowo jedno lub dwa pola liczbowe Pole liczbowe bądź pole wskaźnika/współczynnika Pole wskaźnika/współczynnika
  Notatka:

  Jeśli nie zostanie wybrane pole liczbowe lub pole wskaźnika/współczynnika, dane zostaną zagregowane i zostanie wyświetlona liczba.

  Można wyszukiwać pola przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

 2. Utwórz diagram, wykonując poniższe czynności:
  1. Przeciągnij wybrane pola do nowej karty.
  2. Umieść wskaźnik myszy nad strefą upuszczania Diagram.
  3. Upuść wybrane pola na obszar Mapa drzewa.

Dodatkowo można utworzyć przestrzenną mapę drzewa, na której dane są wyświetlane tak samo jak na normalnej mapie drzewa, ale ułatwia ona rozmieszczanie danych z komponentem geograficznym, ponieważ ma możliwość tworzenia kartogramów mozaikowych na potrzeby geowizualizacji (Wood i Dykes, 2008).

Wskazówka:

Diagramy można utworzyć, korzystając z menu Diagram nad panelem danych lub przycisku Typ wizualizacji Typ wizualizacji na istniejącej karcie. W przypadku menu Diagram zostaną włączone tylko diagramy zgodne z wyborem danych. W przypadku menu Typ wizualizacji zostaną wyświetlone tylko zgodne wizualizacje (w tym mapy, diagramy lub tabele).

Tworzenie przestrzennej mapy drzewa

Aby utworzyć przestrzenną mapę drzewa, wykonaj poniższe czynności:

 1. Wybierz jedną z następujących kombinacji danych:
  • Pole lokalizacji Pole lokalizacji
  • Pole lokalizacji Pole lokalizacji i pole znakowe Pole znakowe
  • Pole lokalizacji Pole lokalizacji i jedno lub dwa pola liczbowe Pole liczbowe bądź pole wskaźnika/współczynnika Pole wskaźnika/współczynnika
  • Pole lokalizacji Pole lokalizacji, pole znakowe Pole znakowe i jedno lub dwa pola liczbowe Pole liczbowe bądź pole wskaźnika/współczynnika Pole wskaźnika/współczynnika
  Notatka:

  Jeśli nie zostanie wybrane pole liczbowe lub pole wskaźnika/współczynnika, dane zostaną zagregowane i zostanie wyświetlona liczba.

 2. Utwórz diagram, wykonując poniższe czynności:
  1. Przeciągnij wybrane pola do nowej karty.
  2. Umieść wskaźnik myszy nad strefą upuszczania Diagram.
  3. Upuść wybrane pola na obszar Mapa drzewa.

Uwagi dotyczące korzystania

Mapy drzewa z jednym polem liczbowym lub mniejszą liczbą są stylizowane za pomocą symboli unikalnych. Pole znakowe wybrane na osi y grupuje dane według unikalnych kategorii, które są wyświetlane w postaci proporcjonalnych prostokątów w różnych kolorach. Umieszczenie wskaźnika myszy nad prostokątem powoduje wyświetlenie sumy lub liczby dla danej kategorii.

Mapy drzewa z dwoma polami liczbowymi mogą być wyświetlane przy użyciu stopniowania kolorów.

Ta wizualizacja umożliwia utworzenie wynikowego zestawu danych Wyniki na panelu danych, który zawiera pola używane do utworzenia diagramu. Wynikowy zestaw danych można wykorzystać do utworzenia dodatkowych wizualizacji, zmiany nazw pól na osiach diagramu lub w oknach podręcznych oraz zastosowania filtrów do diagramu.

Użyj przycisku Opcje warstwy Opcje warstwy, aby otworzyć panel Opcje warstwy i zaktualizować następujące opcje konfiguracyjne:

 • Użyj karty Legenda Legenda, aby wyświetlać symbole na diagramie. Przycisk wywoływania legendy Legenda pływająca umożliwia wyświetlenie legendy jako osobnej karty na stronie. Legendy można używać do dokonywania wyborów na wykresie (dostępne dla unikalnych symboli).

  Aby zmienić kolor lub wzór powiązany z wartością, kliknij symbol i wybierz kolor z palety, wprowadź wartość szesnastkową albo wybierz wzór. Zmiana symbolu na karcie Legenda jest dostępna tylko dla symboli unikalnych.Aby zmienić kolor powiązany z wartością, kliknij symbol i wybierz kolor z palety lub wprowadź wartość szesnastkową. Zmiana symbolu na karcie Legenda jest możliwa tylko w przypadku symboli unikalnych.
 • Karta Wygląd Wygląd umożliwia zmianę koloru zarysu i palety kolorów. Zmiana palety kolorów jest dostępna tylko dla map drzew z wartością Klasyfikuj.

Użyj przycisku Filtr kart Filtr kart, aby usunąć z karty wszystkie zbędne dane. Filtry można zastosować do wszystkich pól znakowych, liczbowych, wskaźnika/współczynnika oraz daty/czasu. Filtr kart nie wpływa na inne karty korzystające z tego samego zestawu danych.

Użyj przycisku Narzędzia wyboru Narzędzia wyboru, aby wybrać obiekty na diagramie za pomocą narzędzi do wyboru pojedynczego i wyboru ramką lub odwrócić wybór.

Przycisk Typ wizualizacji Typ wizualizacji umożliwia bezpośrednie przełączanie między mapą drzewa a innymi wizualizacjami, takimi jak mapa unikalnych wartości, tabela podsumowania, diagram słupkowy lub diagram liniowy.

Użyj przycisku Maksymalizuj Maksymalizuj, aby powiększyć kartę. Pozostałe karty na stronie zostaną zmniejszone do postaci miniatur. Przywrócenie poprzedniego rozmiaru karty umożliwia przycisk Przywróć w dół Przywróć w dół.

Użyj przycisku Włącz filtry krzyżowe Włącz filtry krzyżowe, aby włączyć możliwość tworzenia filtrów na jednej karcie przy użyciu zaznaczeń na innych kartach. Filtry krzyżowe można usunąć przy użyciu przycisku Wyłącz filtry krzyżowe Wyłącz filtry krzyżowe.

Użyj przycisku Odwróć kartę Odwróć kartę, aby wyświetlić tylną część karty. Karta Informacje o karcie Informacje o karcie udostępnia informacje na temat danych zawartych na karcie, a karta Eksport danych Eksport danychumożliwia użytkownikom eksportowanie danych z karty.

Użyj przycisku Opcje karty Opcje karty, aby uzyskać dostęp do następujących opcji menu:

 • Przycisk Wygląd Wygląd — zmiana koloru tła, koloru pierwszego planu i obramowania karty.
 • Przycisk Edytuj etykiety Edytuj etykiety — tworzenie niestandardowych etykiet osi diagramu. Aby edytować etykiety, kliknij przycisk Edytuj etykiety, a następnie kliknij oś, aby umożliwić jej edycję.
 • Przycisk Uporządkuj Uporządkuj — przeniesienie karty do przodu lub do tyłu względem innych kart na stronie.
 • Przycisk Usuń Usuń – usunięcie karty ze strony. Jeśli usunięcie karty było niezamierzone, można ją przywrócić za pomocą przycisku Cofnij Cofnij.

Jak działają mapy drzewa

W aplikacji ArcGIS Insights można utworzyć mapy drzewa dwóch typów: przestrzenne i nieprzestrzenne. Strukturę mapy drzewa definiują wartości kategorii lub lokalizacje obiektów. Wartości numeryczne definiują natomiast rozmiar i kolor poszczególnych prostokątów. W przypadku obu tych typów map obszar reprezentuje wartość liczbową widoczną na osi x. Można dodać podkategorię, która zostanie osadzona wewnątrz kategorii, a różne kategorie można łatwo rozpoznawać na podstawie różnych kolorów. Drugiego pola liczbowego można użyć do klasyfikowania wartości na mapie drzewa przy użyciu naturalnych przerw.

Odniesienia

Wood, Jo i Jason Dykes. 2008. „Spatially Ordered Treemaps”. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 14, nr 6 (lis–gru 2008): 1348-1355. https://doi.org/10.1109/TVCG.2008.165.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat diagramów, skorzystaj z następujących zasobów: