Tworzenie tabel podsumowania i korzystanie z nich

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Tabela podsumowania, nazywana również tabelą przestawną, korzysta z grup i statystyk do transformacji surowych danych w bardziej przystępny format. Za pomocą tabel podsumowania może obliczyć liczności i statystyki — w tym sumę, średnią, minimum, maksimum, medianę i percentyl — dla unikalnych kategorii w danych, korzystając z pól liczbowych w zestawie danych. To samo pole liczbowe może zostać użyte wiele razy do obliczenia wszystkich dostępnych statystyk. Funkcje tworzenia podgrup i sortowania pozwalają na dalsze badanie danych w celu uzyskania informacji, które nie są dostępne w formacie surowej tabeli.

Przykład

Pracownik działu marketingu planuje kampanię promującą uczelnie o wysokim poziomie zwrotu z inwestycji. W ramach badań tworzy tabelę podsumowania pokazującą średnie koszty uczelni dla każdego regionu w Stanach Zjednoczonych, aby zobaczyć, jak koszty te wypadają w różnych regionach.

Regiony w Stanach Zjednoczonych i odpowiadające im średnie koszty uczelni

Tworzenie tabeli podsumowania

Wykonaj następujące czynności, aby utworzyć tabelę podsumowania:

 1. Wybierz pola do wyświetlenia w tabeli podsumowania.

  Nie ma ograniczenia liczby pól, których można użyć w tabeli podsumowania. W tabelach podsumowania obsługiwane są pola znakowe, liczbowe i wskaźnika/współczynnika. Jeśli jest używane pole lokalizacji, w tabeli podsumowania zostanie użyte pole wyświetlania. W tabelach podsumowania nie można używać pól daty/czasu.

  Wskazówka:

  Można wyszukiwać pola przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

 2. Utwórz tabelę podsumowania, wykonując poniższe czynności:
  1. Przeciągnij wybrane pola do nowej karty.
  2. Umieść wskaźnik myszy nad strefą upuszczania Tabela.
  3. Upuść wybrane pola na Tabelę podsumowania.
Wskazówka:

Tabele podsumowania można także tworzyć, korzystając z przycisku Tabela nad panelem danych lub przycisku Typ wizualizacji Typ wizualizacji na istniejącej karcie. W menu Typ wizualizacji są wyświetlane tylko zgodne wizualizacje (w tym mapy, diagramy lub tabele).

Uwagi dotyczące korzystania

Ta wizualizacja umożliwia utworzenie wynikowego zestawu danych Wyniki na panelu danych, który zawiera pola używane do utworzenia diagramu. Wynikowy zestaw danych można wykorzystać do utworzenia dodatkowych wizualizacji, zmiany nazw pól na osiach diagramu lub w oknach podręcznych oraz zastosowania filtrów do diagramu.

Notatka:

Jeśli trzeba dodać pole obliczane do tabeli podsumowania, pole to musi być obliczone w oryginalnym zestawie danych użytym do utworzenia tabeli podsumowania, a nie w wynikowym zestawie danych. Pole to pojawi się w wynikowym zestawie danych po dodaniu go do tabeli podsumowania.

Statystykę podsumowanie można wybrać dla każdego sumowanego pola liczbowego lub pola wskaźnika/współczynnika. Dostępne statystyki to suma, minimum, maksimum, średnia, mediana i percentyl. Statystykę Percentyl dostosowuje się za pomocą pola tekstowego w menu. Aby na przykład wyświetlić 90-ty percentyl, w polu tekstowym wpisz wartość 90.

Notatka:

Mediana i percentyl nie są dostępne dla pewnych zdalnych warstw obiektowych. Jeśli zdalna warstwa obiektowa nie obsługuje mediany lub percentyla, można skopiować tę warstwę do skoroszytu.

Wybrane statystyki są obliczane dla każdego wiersza w tabeli podsumowania oraz dla całego zestawu danych. Statystyka zestawu danych jest wyświetlana w postaci stopki w tabeli podsumowania.

Statystyka zestawu danych jest obliczana przy użyciu pierwotnego zestawu danych, a nie wartości z tabeli podsumowania. Jest to szczególnie istotne w przypadku wartości średniej. Jeśli na przykład tabela podsumowania, która została utworzona dla zestawu danych zawierającego 10 000 obiektów, ma 5 wierszy, wartość średnia zestawu danych jest obliczana na podstawie wszystkich 10 000 obiektów, a nie 5 wierszy w tabeli.

Użyj przycisku Filtr kart Filtr kart, aby usunąć z karty wszystkie zbędne dane. Filtry można zastosować do wszystkich pól znakowych, liczbowych, wskaźnika/współczynnika oraz daty/czasu. Filtr kart nie wpływa na inne karty korzystające z tego samego zestawu danych.

Przycisk Odwróć wybór Odwróć wybór służy do przełączania wszystkich zaznaczonych i niezaznaczonych obiektów. Przycisk Odwróć wybór jest włączony tylko wtedy, gdy w tabeli zaznaczone są obiekty.

Użyj przycisku Pokaż wybór Pokaż wybór, aby wyświetlić tylko wybrane obiekty w tabeli. Przycisk Pokaż wybór jest włączony tylko wtedy, gdy w tabeli zaznaczone są obiekty.

Przycisk Typ wizualizacji Typ wizualizacji umożliwia bezpośrednie przełączanie między tabelą podsumowania, a innymi wizualizacjami, takimi jak diagram słupkowy czy tabela odniesienia. Opcje typu wizualizacji zależą od pól użytych do tworzenia tabeli podsumowania.

Użyj przycisku Maksymalizuj Maksymalizuj, aby powiększyć kartę. Pozostałe karty na stronie zostaną zmniejszone do postaci miniatur. Przywrócenie poprzedniego rozmiaru karty umożliwia przycisk Przywróć w dół Przywróć w dół.

Użyj przycisku Włącz filtry krzyżowe Włącz filtry krzyżowe, aby włączyć możliwość tworzenia filtrów na jednej karcie przy użyciu zaznaczeń na innych kartach. Filtry krzyżowe można usunąć przy użyciu przycisku Wyłącz filtry krzyżowe Wyłącz filtry krzyżowe.

Użyj przycisku Odwróć kartę Odwróć kartę, aby wyświetlić tylną część karty. Karta Informacje o karcie Informacje o karcie udostępnia informacje na temat danych zawartych na karcie, a karta Eksport danych Eksport danychumożliwia użytkownikom eksportowanie danych z karty.

Użyj przycisku Opcje karty Opcje karty, aby uzyskać dostęp do następujących opcji menu:

 • Przycisk Wygląd Wygląd — zmiana koloru tła, koloru pierwszego planu, obramowania karty oraz obrót mapy oraz dodawanie i usuwanie warstw map bazowych i strzałki północy.
 • Przycisk Uporządkuj Uporządkuj — przeniesienie karty do przodu lub do tyłu względem innych kart na stronie.
 • Przycisk Usuń Usuń – usunięcie karty ze strony. Jeśli usunięcie karty było niezamierzone, można ją przywrócić za pomocą przycisku Cofnij Cofnij.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat tabel, skorzystaj z następujących zasobów: