Wyświetlanie okien podręcznych

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Okna podręczne umożliwiają szybki podgląd pojedynczego obiektu na mapie lub aspektu diagramu, takiego jak słupek lub punkt. Aby wyświetlić okno podręczne na mapie, należy umieścić wskaźnik myszy nad punktem, linią lub obszarem. Aby wyświetlić okno podręczne na diagramie, należy umieścić wskaźnik myszy nad punktem, słupkiem lub segmentem.

Wyświetlanie pola

W oknach podręcznych mapy wyświetlane są informacje na temat danych na mapie. Domyślnie w oknach podręcznych mapy są wyświetlane wartości z pierwszego pola znakowego w zestawie danych. W przypadku braku pól znakowych jest używane pierwsze pole liczbowe. Pole wyświetlane w oknach podręcznych można zmienić za pomocą przycisku Wyświetl pole. Przycisk Wyświetl pole znajduje się na panelu danych obok pola Lokalizacja dla zestawów danych przestrzennych.

Wybór wyświetlanego pola.

Notatka:

Przycisk Wyświetl pole jest niedostępny w przypadku zestawów danych utworzonych na podstawie połączeń z bazami danych, które uległy połączeniu lub zagregowaniu. Połączenia z bazą danych są dostępne w aplikacjach Insights in ArcGIS Enterprise i Insights desktop.

Jeśli styl okna podręcznego został utworzony na podstawie pola innego niż pole Lokalizacja, wówczas okna podręczne będą zawierać informacje z pola Styl wg oraz ustawienia Wyświetl pole.

Konfigurowanie okien podręcznych map

Okna podręczne map można skonfigurować do wyświetlania lub usuwania statystyk, takich jak wartości średnie, minimalne i maksymalne. Można je też wyłączyć. Aby skonfigurować okna podręczne w warstwie mapy lub je wyłączyć, wykonaj następujące czynności:

  1. Na karcie mapy kliknij strzałkę Rozwiń legendę znajdującą się obok nazwy warstwy.

    Zostanie wyświetlony panel Opcje warstwy.

  2. Kliknij kartę Symbolizacja Symbolizacja.
  3. Zaznacz lub wyłącz zaznaczenie opcji Pokaż okno podręczne, aby włączyć lub wyłączyć okna podręczne warstwy.
  4. Kliknij przycisk Ze statystyką Ze statystykami lub przycisk Bez statystyki, Bez statystyk aby wyświetlić lub usunąć z okna podręcznego takie informacje jak wartości minimalna, maksymalna i średnia.