Tworzenie i używanie diagramu punktów

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Diagram punktów jest tworzony przez wyświetlenie pola znakowego na osi y i pola liczbowego lub wskaźnika/współczynnika ze statystyką na osi x. Każda wartość w tej kategorii jest reprezentowana przez pojedynczy punkt. Paski przedziałów, takie jak paski przedziałów ufności lub błędów, można dodać do każdego punktu.

Diagramy punktów umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na takie pytania dotyczące danych, jak: Jaki jest rozkład lub jakie są sumy wartości liczbowych według kategorii?

Przykłady

Instytucja ekologiczna bada przyczyny emisji gazów cieplarnianych w różnych krajach w latach od 1990 do 2015. Diagram punktów można utworzyć w celu zwizualizowania zależności dotyczących emisji gazów cieplarnianych dla 10 państw, które charakteryzują się największymi średnimi poziomami emisji.

Diagram punktów zawierający państwo i emisje gazów cieplarnianych

Diagramu punktów można użyć do wykrywania zależności dotyczących emisji gazów cieplarnianych występujących wraz z upływem czasu. Na przykład punkty oznaczające Japonię i Kanadę znajdują się bardzo blisko siebie, co oznacza, że poziomy emisji zmieniły się w tych krajach w bardzo niewielkim stopniu. Punkty Stanów Zjednoczonych i Chin są rozmieszczone rzadziej, niż punkty innych krajów, co wskazuje na większe zmiany rok do roku, jednak chronologia tych punktów nie jest znana. Dla większości krajów występują klastry wielu punktów, co oznacza, że zebrano i zgłoszono dane dotyczące wielu lat. Jednak dla Indii i Chin istnieją tylko po dwa punkty.

Tworzenie diagramu punktów

Aby utworzyć diagram punktów, wykonaj poniższe czynności:

 1. Wybierz jedno pole znakowe Pole znakowe i jedno pole liczbowe Pole liczbowe lub wskaźnika/współczynnika Pole wskaźnika/współczynnika.
  Notatka:

  Można wyszukiwać pola przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

 2. Utwórz diagram, wykonując poniższe czynności:
  1. Przeciągnij wybrane pola do nowej karty.
  2. Umieść wskaźnik myszy nad strefą upuszczania Diagram.
  3. Upuść wybrane pola na obszar Diagram punktów.

Uwagi dotyczące korzystania

Użyj przycisku Opcje warstwy Opcje warstwy, aby otworzyć panel Opcje warstwy i zaktualizować następujące opcje konfiguracyjne:

 • Za pomocą karty Legenda Legenda można wyświetlać symbole używane na diagramie. Przycisk wywoływania legendy Legenda pływająca umożliwia wyświetlenie legendy jako osobnej karty na stronie.
 • Na karcie Symbolizacja Symbolizacja można dodać paski przedziałów do punktów na diagramie.
 • Za pomocą karty Wygląd Wygląd można zmienić kolor symboli i kolor obrysu.

Użyj przycisku Filtr kart Filtr kart, aby usunąć z karty wszystkie zbędne dane. Filtry można zastosować do wszystkich pól znakowych, liczbowych, wskaźnika/współczynnika oraz daty/czasu. Filtr kart nie wpływa na inne karty korzystające z tego samego zestawu danych.

Użyj przycisku Narzędzia wyboru Narzędzia wyboru, aby wybrać obiekty na diagramie za pomocą narzędzi do wyboru pojedynczego i wyboru ramką lub odwrócić wybór.

Za pomocą przycisku Typ wizualizacji Typ wizualizacji można przełączać się bezpośrednio między diagramem punktów i innymi wizualizacjami, takimi jak tabela podsumowania, diagram bąbelkowy lub Karta kluczowych wskaźników wydajności.

Za pomocą przycisku Sortuj Sortuj można sortować dane kategorialne w kolejności alfabetycznej lub w odwrotnej kolejności alfabetycznej.

Użyj przycisku Maksymalizuj Maksymalizuj, aby powiększyć kartę. Pozostałe karty na stronie zostaną zmniejszone do postaci miniatur. Przywrócenie poprzedniego rozmiaru karty umożliwia przycisk Przywróć w dół Przywróć w dół.

Użyj przycisku Włącz filtry krzyżowe Włącz filtry krzyżowe, aby włączyć możliwość tworzenia filtrów na jednej karcie przy użyciu zaznaczeń na innych kartach. Filtry krzyżowe można usunąć przy użyciu przycisku Wyłącz filtry krzyżowe Wyłącz filtry krzyżowe.

Użyj przycisku Odwróć kartę Odwróć kartę, aby wyświetlić tylną część karty. Karta Informacje o karcie Informacje o karcie udostępnia informacje na temat danych zawartych na karcie, a karta Eksport danych Eksport danychumożliwia użytkownikom eksportowanie danych z karty.

Użyj przycisku Opcje karty Opcje karty, aby uzyskać dostęp do następujących opcji menu:

 • Przycisk Wygląd Wygląd — zmiana koloru tła, koloru pierwszego planu i obramowania karty.
 • Przycisk Edytuj etykiety Edytuj etykiety — tworzenie niestandardowych etykiet osi diagramu. Aby edytować etykiety, kliknij przycisk Edytuj etykiety, a następnie kliknij oś, aby umożliwić jej edycję.
 • Przycisk Uporządkuj Uporządkuj — przeniesienie karty do przodu lub do tyłu względem innych kart na stronie.
 • Przycisk Usuń Usuń – usunięcie karty ze strony. Jeśli usunięcie karty było niezamierzone, można ją przywrócić za pomocą przycisku Cofnij Cofnij.

Korzystanie z diagramu punktów

Diagramy punktów można tworzyć osobno lub jako część analizy regresji. Diagramu punktów można używać zarówno podczas analizy eksploracyjnej, jak i potwierdzającej, które są etapami ustalania poprawności modelu.

Podczas przeprowadzania analizy eksploracyjnej, diagramu punktów można używać do znajdowania zależności w zmiennych objaśniających, takich jak klastry, nakładające się rozkłady lub rozproszenie danych. Te zależności ujawniają informacje ukryte w danych, umożliwiając modyfikowanie zmiennych objaśniających i tym samym poprawianie efektywności modelu.

Zmienne zawierające klastry mogą świadczyć o tym, że na pewne kategorie lub regiony wpływają ukryte czynniki. Może być konieczne przeanalizowanie tych regionów w oderwaniu od pozostałych danych.

Jednym z celów analizy regresji jest tworzenie najsilniejszych możliwych modeli przy użyciu jak najmniejszej liczby zmiennych. Nakładające się zmienne objaśniające mogą wskazywać na to, że zostały one zbyt wąsko zdefiniowane i można połączyć niektóre z nich.

Paski przedziałów zawierające informacje o błędach lub przedziałach ufności mogą być używane do oceny wariancji między zmiennymi. Zmienne o dużej wariancji mogą wymagać standaryzowania.

Podczas analizy potwierdzającej można utworzyć diagram punktów na podstawie zestawu danych funkcji, klikając przycisk Pokaż przedziały ufności. Na tym diagramie punktów wyświetlany jest standaryzowany współczynnik dla przecięcia i zmiennych objaśniających oraz standaryzowane przedziały ufności 90, 95 i 99 procent. Tych przedziałów ufności można używać do analizowania efektywności zmiennych. Jeśli przedziały ufności nakładają się na wartość 0, dana zmienna może nie być efektywna w modelu.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat diagramów, skorzystaj z następujących zasobów: