Dokonywanie wyborów

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Selekcje umożliwiają tymczasowe skupienie się na obszarach zainteresowań, takich jak wyjątkowo wysokie lub niskie wartości danych i wyróżnienie tych punktów danych na powiązanych mapach, diagramach i w tabelach. W przeciwieństwie do filtrowania selekcje na kartach są tymczasowe. Chociaż wybranie obiektów nie zmienia danych źródłowych, wpływa na wyniki analizy i podsumowania statystyczne, ponieważ funkcje te używają tylko aktualnie wybranych danych. Natomiast selekcje nie aktualizują wcześniej wykonanych analiz przestrzennych.

Wskazówka:

Selekcji można używać do przestrzennego filtrowania danych i tworzenia innych map, diagramów lub tabel przez przeciągnięcie selekcji na strefę upuszczania mapy, diagramu lub tabeli na stronie.

Karty map

Obiekty na mapie można wybierać za pomocą narzędzia selekcji, wchodząc w interakcję z legendą lub przez dokonanie wyboru na innej karcie, na której są wyświetlane te same dane. Selekcje można anulować, klikając pusty obszar na mapie.

Narzędzia wyboru

Za pomocą narzędzi wyboru można wybrać jeden lub większą liczbę obiektów na mapie. Wskaźnik myszy zawsze działa jak narzędzie Wybierz w momencie kliknięcia obiektu na mapie, o ile nie wybrano innego narzędzia. Dostęp do narzędzi wyboru można uzyskać za pomocą przycisku Narzędzia wyboru Narzędzia wyboru znajdującego się na pasku narzędziowym mapy.

W poniższej tabeli podsumowano pięć narzędzi wyboru, których można używać z kartami map.

NarzędzieOpis

Wybierz Wybierz

Narzędzie Wybierz służy do zaznaczania pojedynczych obiektów na mapie. Można kliknąć pojedynczy obiekt, aby go wybrać lub podczas kliknięcia nacisnąć klawisz Ctrl, aby wybrać wiele obiektów.

Narzędzie Wybierz jest domyślnym narzędziem wyboru.

Wybranie ramką Wybranie ramką

Narzędzie Wybranie ramką służy do zaznaczania wielu obiektów na tym samym obszarze. Kliknięcie i przeciągnięcie wskaźnika myszy powoduje narysowanie na mapie prostokąta o żądanym rozmiarze. Zaznaczone zostają wszystkie obiekty aktywnej warstwy, które mieszczą się w obrębie prostokąta lub się z nim przecinają.

Lasso Lasso

Narzędzie Lasso służy do zaznaczania wielu obiektów na nieregularnym obszarze. Przeciągnięcie wskaźnika myszy powoduje narysowanie na mapie zamkniętego kształtu. Zaznaczone zostają wszystkie obiekty aktywnej warstwy, które mieszczą się w obrębie narysowanego kształtu lub się z nim przecinają.

Powiększ do wyboru Powiększ do wyboru

Narzędzie Powiększ do wyboru służy do zmiany zasięgu mapy i ustawienia powiększenia dopasowanego do obiektów zaznaczonych na mapie. Narzędzia Powiększ do wyboru nie można używać do zaznaczania obiektów i jest ono dostępne na pasku narzędzi tylko wtedy, gdy na mapie zaznaczono pewne obiekty.

Odwróć wybór Odwróć wybór

Narzędzie Odwróć wybór służy do przełączania wszystkich zaznaczonych i niezaznaczonych obiektów. Narzędzie Odwróć wybór jest dostępne na pasku narzędzi tylko wtedy, gdy na mapie zaznaczono pewne obiekty.

Legendy

Obiekty można zaznaczać za pomocą legendy (dostępna na panelu Opcje warstwy), gdy warstwie nadany jest styl Typy (symbole unikalne), Liczności i ilości (rozmiar) lub Liczności i ilości (kolory).

Wybór kategorii lub klasy wartości w legendzie powoduje wybranie wszystkich obiektów z danej kategorii lub klasy na mapie. Naciskając klawisz Ctrl podczas kliknięcia, można wybrać wiele kategorii lub klas.

Wybieranie obiektów na mapie za pomocą legendy

Karty diagramów

Obiekty na diagramie można wybierać za pomocą narzędzia selekcji, wchodząc w interakcję z legendą lub przez dokonanie wyboru na innej karcie, na której są wyświetlane te same dane. Selekcje można anulować, klikając pusty obszar na diagramie.

Narzędzia wyboru

Za pomocą narzędzi wyboru można wybrać jeden lub większą liczbę obiektów na diagramie. Wskaźnik myszy zawsze działa jak narzędzie Wybierz w momencie kliknięcia obiektu na diagramie, o ile nie wybrano innego narzędzia. Dostęp do narzędzi wyboru można uzyskać za pomocą przycisku Narzędzia wyboru Narzędzia wyboru znajdującego się na pasku narzędziowym diagramu.

Notatka:

Dostępność narzędzi wyboru zależy od typu wizualizowanego diagramu.

W poniższej tabeli podsumowano trzy narzędzia wyboru, które mogą być dostępne na kartach diagramów.

NarzędzieOpis

Wybierz Wybierz

Narzędzie Wybierz służy do zaznaczania pojedynczych obiektów na diagramie. Można kliknąć pojedynczy obiekt, aby go wybrać lub podczas kliknięcia nacisnąć klawisz Ctrl, aby wybrać wiele obiektów.

Narzędzie Wybierz jest domyślnym narzędziem wyboru.

Wybranie ramką Wybranie ramką

Narzędzie Wybranie ramką służy do zaznaczania wielu obiektów na diagramie. Przeciągnięcie wskaźnika myszy powoduje narysowanie na diagramie prostokąta o żądanym rozmiarze. Zaznaczone zostają wszystkie obiekty, które mieszczą się w obrębie prostokąta lub się z nim przecinają.

Odwróć wybór Odwróć wybór

Narzędzie Odwróć wybór służy do przełączania wszystkich zaznaczonych i niezaznaczonych obiektów. Narzędzie Odwróć wybór jest dostępne na pasku narzędzi tylko wtedy, gdy na diagramie zaznaczono pewne obiekty.

Legendy

Obiekty można wybierać za pomocą legendy, gdy warstwie jest nadany styl Symbole unikalne.

Wybór kategorii wartości w legendzie powoduje zaznaczenie na diagramie wszystkich obiektów z danej kategorii.

Wybieranie obiektów na diagramie za pomocą legendy

Tabele

Aby wybrać obiekty w tabelach podsumowania, można klikać je pojedynczo lub z naciśniętym klawiszem Ctrl. Wybrane obiekty będą reprezentowane w tabeli podsumowania tak samo jak inne mapy, diagramy lub tabele zawierające te same dane. Po dokonaniu wyboru w tabeli podsumowania będą dostępne następujące opcje:

  • Odwrócenie wyboru: Kliknij przycisk Odwróć wybór Odwróć wybór, aby przełączyć wybrane obiekty. Odwrócony wybór zostanie odzwierciedlony na wszystkich pozostałych kartach zawierających te same dane.
  • Pokazanie wyboru: Kliknij przycisk Pokaż wybór Pokaż wybór, aby pokazać w tabeli podsumowania tylko wybrane obiekty. Obiekty, które nie zostały wybrane, zostaną tymczasowo usunięte z tabeli podsumowania. Wybrane obiekty pozostaną wybrane na wszystkich pozostałych kartach zawierających te same dane, ale na tych kartach nie zostaną wprowadzone żadne inne zmiany. Aby ponownie pokazać obiekty, które nie zostały wybrane, kliknij drugi raz przycisk Pokaż wybór. Wybrane obiekty pozostaną wybrane do chwili kliknięcia paska przewijania w tabeli podsumowania lub na innej karcie.

Przeglądający raporty

Podczas przeglądania opublikowanego raportu jest dostępna funkcja selekcji. Przeglądający mogą korzystać z narzędzi wyboru lub selekcji na legendach do interakcji z kartami i aktywowania filtrów krzyżowych. Przeglądający nie mogą za pomocą selekcji zastosować filtru przestrzennego ani utworzyć nowej karty.

Notatka:

Narzędzia wyboru nie są dostępne dla urządzeń iPad.