Tworzenie i używanie mapy skupień

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Mapę skupień tworzy się, aby przedstawić obszary zawierające najwięcej obiektów punktowych jako „najgorętsze”. Mapy skupień ułatwiają udzielanie odpowiedzi na takie pytania dotyczące danych, jak: Jaki jest rozkład danych?

Mapy skupień stanowią raczej pomoc wizualną, a nie dokładne narzędzie do wyświetlania gęstości punktów, dlatego najlepiej używać ich razem z innym typem wizualizacji, na przykład z diagramem szeregów czasowych. Istnieje ogólna zasada, że jeśli mapa ma więcej niż 2000 punktów, lepiej jest obliczyć gęstości i przedstawić obliczony wynik na mapie, niż tworzyć mapę skupień.

Przykład

Sieć handlowa próbuje wybrać region Kalifornii, w którym istnieje największa możliwość osiągnięcia dużej wielkości sprzedaży i z tego względu należy dodać tam nowe sklepy. Analityk rynku używa mapy skupień, aby szybko określić obszary, w których przychód jest największy.

Mapa skupień przedstawiająca przychód ze sprzedaży w różnych obszarach

Tworzenie mapy skupień

Aby utworzyć mapę skupień, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 1. Przeciągnij zestaw danych punktowych na stronę i upuść go na strefę upuszczania Mapa.
  Notatka:

  Aby utworzyć mapę, możesz również wybrać pole i kliknąć przycisk Mapa powyżej panelu danych.

 2. Rozwiń legendę, aby wyświetlić panel Opcje warstwy.
 3. Przejdź na kartę Symbolizacja Symbolizacja.
 4. Zmień ustawienie Typ symbolu na Mapa skupień.

Uwagi dotyczące korzystania

Panel Opcje warstwy jest dostępny po kliknięciu strzałki znajdującej się obok nazwy warstwy. Zawiera on następujące opcje konfiguracji:

 • Na karcie Legenda Legenda można wyświetlić paletę kolorów w odniesieniu do wysokich i niskich wartości.
 • Karta Symbolizacja Symbolizacja umożliwia zmianę pola wyświetlanego na mapie lub przełączenie się do innego typu mapy.
 • Użyj karty WyglądWygląd, aby wykonać poniższe czynności:
  • Symbole – skoryguj paletę kolorów, promień i przezroczystość warstwy.

   Na mapach skupień przedstawiane są względne zagęszczenia obiektów punktowych lub wartości liczbowych w zależności od poziomu powiększenia i zasięgu mapy. Można dopasować ten efekt w celu wyświetlenia gęstości względem bieżącego rozkładu punktów, klikając przycisk Oprzyj mapę skupień na bieżącej skali.
  • Efekty warstwy — włączanie efektów poświaty i cienia.
 • Użyj karty Atrybuty Atrybuty, aby wyświetlić szczegóły obiektów zaznaczonych na mapie.

Użyj przycisku Filtr kart Filtr kart, aby usunąć z karty wszystkie zbędne dane. Filtry można zastosować do wszystkich pól znakowych, liczbowych, wskaźnika/współczynnika oraz daty/czasu. Filtr kart nie wpływa na inne karty korzystające z tego samego zestawu danych.

Użyj przycisku Narzędzia wyboru Narzędzia wyboru, aby wybrać obiekty na mapie za pomocą narzędzi do wyboru pojedynczego, wyboru ramką i lassa, powiększyć do zaznaczenia lub odwrócić wybór.

Użyj przycisku Narzędzia powiększania Narzędzia powiększania, aby powiększyć lub pomniejszyć mapę, powiększyć do zaznaczenia, ustawić domyślny zasięg mapy, powiększyć do warstwy lub zablokować nawigację na mapie.

Użyj przycisku Typ wizualizacji Typ wizualizacji, aby przełączać się bezpośrednio między mapą skupień a innymi wizualizacjami, takimi jak tabela odniesienia, diagram bąbelkowy lub diagram liniowy.

Użyj przycisku Synchronizuj zasięgi Zsynchronizowane zasięgi, aby połączyć zasięgi wszystkich map na stronie, dzięki czemu będą powiększane i przesuwane jednocześnie.

Użyj przycisku Maksymalizuj Maksymalizuj, aby powiększyć kartę. Pozostałe karty na stronie zostaną zmniejszone do postaci miniatur. Przywrócenie poprzedniego rozmiaru karty umożliwia przycisk Przywróć w dół Przywróć w dół.

Użyj przycisku Włącz filtry krzyżowe Włącz filtry krzyżowe, aby włączyć możliwość tworzenia filtrów na jednej karcie przy użyciu zaznaczeń na innych kartach. Filtry krzyżowe można usunąć przy użyciu przycisku Wyłącz filtry krzyżowe Wyłącz filtry krzyżowe.

Użyj przycisku Odwróć kartę Odwróć kartę, aby wyświetlić tylną część karty. Karta Informacje o karcie Informacje o karcie zawiera liczbę obiektów i pole tekstowe na opis karty.

Użyj przycisku Opcje karty Opcje karty, aby uzyskać dostęp do następujących opcji menu:

 • Przycisk Wygląd Wygląd — zmiana koloru tła, koloru pierwszego planu, obramowania karty oraz obrót mapy oraz dodawanie i usuwanie warstw map bazowych i strzałki północy.
 • Przycisk Uporządkuj Uporządkuj — przeniesienie karty do przodu lub do tyłu względem innych kart na stronie.
 • Przycisk Usuń Usuń – usunięcie karty ze strony. Jeśli usunięcie karty było niezamierzone, można ją przywrócić za pomocą przycisku Cofnij Cofnij.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat map, skorzystaj z następujących zasobów: