Tworzenie i używanie diagramu skupień

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Diagram skupień umożliwia wyświetlenie relacji liczbowej między dwoma zmiennymi jakościowymi. Diagram skupień składa się z siatki prostokątnej utworzonej na podstawie dwóch zmiennych jakościowych. Każda komórka siatki jest reprezentowana przez wartość liczbową.

Diagramy skupień umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na takie pytania dotyczące danych, jak: Jaki jest rozkład wartości liczbowych lub jakie są sumy wartości liczbowych według dwóch kategorii? Jak dwie kategorie są powiązane?

Przykłady

Analityk kryminalny bada częstotliwość popełnianych w mieście przestępstw związanych z kradzieżą. Chce wiedzieć, jakiego rodzaju zdarzenia występują najczęściej i w których miesiącach jest najwięcej przestępstw. Diagram skupień umożliwia przedstawienie względnej częstości popełniania przestępstw w poszczególnych miesiącach.

Diagram skupień pokazujący liczby i rodzaje zdarzeń w poszczególnych miesiącach

Tworzenie diagramu skupień

Aby utworzyć diagram skupień, wykonaj poniższe czynności:

 1. Wybierz jedną z następujących kombinacji danych:
  • Dwa pola znakowe Pole znakowe
  • Dwa pola znakowe Pole znakowe i dodatkowo pole liczbowe Pole liczbowe bądź pole wskaźnika/współczynnika Pole wskaźnika/współczynnika
  Notatka:

  Jeśli nie zostanie wybrane pole liczbowe lub pole wskaźnika/współczynnika, dane zostaną zagregowane i zostanie wyświetlona liczba.

  Można wyszukiwać pola przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

 2. Utwórz diagram, wykonując poniższe czynności:
  1. Przeciągnij wybrane pola do nowej karty.
  2. Umieść wskaźnik myszy nad strefą upuszczania Diagram.
  3. Upuść wybrane pola na obszar Diagram skupień.
Wskazówka:

Diagramy można utworzyć, korzystając z menu Diagram nad panelem danych lub przycisku Typ wizualizacji Typ wizualizacji na istniejącej karcie. W przypadku menu Diagram zostaną włączone tylko diagramy zgodne z wyborem danych. W przypadku menu Typ wizualizacji zostaną wyświetlone tylko zgodne wizualizacje (w tym mapy, diagramy lub tabele).

Diagramy skupień można także tworzyć za pomocą polecenia Wyświetl diagram skupień dostępnego po kliknięciu przycisku Działanie Działanie w obszarze Znajdź odpowiedzi > Jaki jest rozkład?.

Uwagi dotyczące korzystania

Diagramy skupień są reprezentowane przy użyciu skali barw.

Ta wizualizacja umożliwia utworzenie wynikowego zestawu danych Wyniki na panelu danych, który zawiera pola używane do utworzenia diagramu. Wynikowy zestaw danych można wykorzystać do utworzenia dodatkowych wizualizacji, zmiany nazw pól na osiach diagramu lub w oknach podręcznych oraz zastosowania filtrów do diagramu.

Użyj przycisku Opcje warstwy Opcje warstwy, aby otworzyć panel Opcje warstwy i zaktualizować następujące opcje konfiguracyjne:

 • Użyj karty Legenda Legenda, aby dokonywać wyborów na diagramie. Przycisk wywoływania legendy Legenda pływająca umożliwia wyświetlenie legendy jako osobnej karty na stronie.
 • Na karcie Symbolizacja Symbolizacja można zmienić typ klasyfikacji i liczbę klas. Obsługiwane typy klasyfikacji to naturalne przerwy, równy interwał, kwantyl i ręczny.

  Dowiedz się więcej o klasyfikacji diagramów

 • Na karcie Wygląd Wygląd można zmienić paletę kolorów i kolor obrysu.

Użyj przycisku Filtr kart Filtr kart, aby usunąć z karty wszystkie zbędne dane. Filtry można zastosować do wszystkich pól znakowych, liczbowych, wskaźnika/współczynnika oraz daty/czasu. Filtr kart nie wpływa na inne karty korzystające z tego samego zestawu danych.

Użyj przycisku Narzędzia wyboru Narzędzia wyboru, aby wybrać obiekty na diagramie za pomocą narzędzi do wyboru pojedynczego lub odwrócić wybór.

Przycisk Typ wizualizacji Typ wizualizacji umożliwia bezpośrednie przełączanie między diagramem skupień, a innymi wizualizacjami, takimi jak pogrupowana tabela podsumowania, diagram słupkowy z polem Podgrupa lub zegar danych.

Użyj przycisku Maksymalizuj Maksymalizuj, aby powiększyć kartę. Pozostałe karty na stronie zostaną zmniejszone do postaci miniatur. Przywrócenie poprzedniego rozmiaru karty umożliwia przycisk Przywróć w dół Przywróć w dół.

Użyj przycisku Włącz filtry krzyżowe Włącz filtry krzyżowe, aby włączyć możliwość tworzenia filtrów na jednej karcie przy użyciu zaznaczeń na innych kartach. Filtry krzyżowe można usunąć przy użyciu przycisku Wyłącz filtry krzyżowe Wyłącz filtry krzyżowe.

Użyj przycisku Odwróć kartę Odwróć kartę, aby wyświetlić tylną część karty. Karta Informacje o karcie Informacje o karcie udostępnia informacje na temat danych zawartych na karcie, a karta Eksport danych Eksport danychumożliwia użytkownikom eksportowanie danych z karty.

Użyj przycisku Opcje karty Opcje karty, aby uzyskać dostęp do następujących opcji menu:

 • Przycisk Wygląd Wygląd — zmiana koloru tła, koloru pierwszego planu i obramowania karty.
 • Przycisk Edytuj etykiety Edytuj etykiety — tworzenie niestandardowych etykiet osi diagramu. Aby edytować etykiety, kliknij przycisk Edytuj etykiety, a następnie kliknij oś, aby umożliwić jej edycję.
 • Przycisk Uporządkuj Uporządkuj — przeniesienie karty do przodu lub do tyłu względem innych kart na stronie.
 • Przycisk Usuń Usuń – usunięcie karty ze strony. Jeśli usunięcie karty było niezamierzone, można ją przywrócić za pomocą przycisku Cofnij Cofnij.

Ograniczenia

Zmienne diagramu skupień nie mogą mieć więcej niż 3000 unikalnych wartości na jednej osi. Jeśli jedna lub obie zmienne przekraczają limit 3000 wartości, do ograniczenia wielkości zestawu danych można użyć filtru, na przykład widżetu Filtr.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat diagramów, skorzystaj z następujących zasobów: