Tworzenie i używanie diagramu pierścieniowego

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Diagramy pierścieniowe umożliwiają przedstawienie proporcji występujących między danymi związanymi z kategoriami — rozmiar każdej części reprezentuje udział danej kategorii w wartości łącznej. Diagram pierścieniowy tworzy się za pomocą pola znakowego oraz liczby obiektów, pola liczbowego lub pola wskaźnika/współczynnika.

Diagramy pierścieniowe umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na takie pytania dotyczące danych, jak: Jaki jest udział poszczególnych kategorii w wartości łącznej?

Przykład

Firma ubezpieczeniowa analizuje typy polis, które ma w swojej ofercie, porównując je z wynikami niedawno zakończonego badania rynku. Etapem analizy jest porównanie łącznej wartości polis należących do poszczególnych klas. Diagram pierścieniowy umożliwia wyświetlenie udziału sumy ubezpieczonej wartości (total insured value, TIV) dla każdej klasy polisy.

Diagram pierścieniowy przedstawiający udział klasy polisy w wartości TIV

Powyższy diagram pierścieniowy udostępnia wizualną reprezentację wszystkich klas polis. Suma ubezpieczonej wartości znajduje się w środku.

Tworzenie diagramu pierścieniowego

Aby utworzyć diagram pierścieniowy, wykonaj poniższe czynności:

 1. Wybierz jedną z następujących kombinacji danych:
  • Jedno pole znakowe Pole znakowe
  • Jedno pole znakowe Pole znakowe plus jedno pole liczbowe Pole liczbowe lub wskaźnika/współczynnika Pole wskaźnika/współczynnika
  Notatka:

  Jeśli nie zostanie wybrane pole liczbowe lub pole wskaźnika/współczynnika, dane zostaną zagregowane i zostanie wyświetlona liczba.

  Można wyszukiwać pola przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

 2. Utwórz diagram, wykonując poniższe czynności:
  1. Przeciągnij wybrane pola do nowej karty.
  2. Umieść wskaźnik myszy nad strefą upuszczania Diagram.
  3. Upuść wybrane pola na obszar Diagram pierścieniowy.
Wskazówka:

Diagramy można utworzyć, korzystając z menu Diagram nad panelem danych lub przycisku Typ wizualizacji Typ wizualizacji na istniejącej karcie. W przypadku menu Diagram zostaną włączone tylko diagramy zgodne z wyborem danych. W przypadku menu Typ wizualizacji zostaną wyświetlone tylko zgodne wizualizacje (w tym mapy, diagramy lub tabele).

Uwagi dotyczące korzystania

Diagramy pierścieniowe są stylizowane za pomocą unikalnych wartości.

Każdy wycinek na diagramie pierścieniowym reprezentuje liczbę obiektów w danej kategorii albo sumę pola liczbowego lub pola wskaźnika/współczynnika. Suma liczb lub wartości w określonym polu jest wyświetlana w środku diagramu pierścieniowego.

Ta wizualizacja umożliwia utworzenie wynikowego zestawu danych Wyniki na panelu danych, który zawiera pola używane do utworzenia diagramu. Wynikowy zestaw danych można wykorzystać do utworzenia dodatkowych wizualizacji, zmiany nazw pól na osiach diagramu lub w oknach podręcznych oraz zastosowania filtrów do diagramu.

Użyj przycisku Opcje warstwy Opcje warstwy, aby otworzyć panel Opcje warstwy i zaktualizować następujące opcje konfiguracyjne:

 • Użyj karty Legenda Legenda, aby dokonywać wyborów na diagramie. Aby zmienić kolor powiązany z wartością, kliknij symbol i wybierz kolor z palety lub wprowadź wartość szesnastkową. Przycisk wywoływania legendy Legenda pływająca umożliwia wyświetlenie legendy jako osobnej karty na stronie.
 • Na karcie Wygląd Wygląd można zmienić kolor symbolu (tylko pojedynczy symbol) i kolor obrysu diagramu.

Użyj przycisku Filtr karty Filtr kart, aby usunąć zbędne dane z karty lub wyświetlić tylko górne lub dolne n wartości. Filtry można zastosować do wszystkich pól znakowych, liczbowych, wskaźnika/współczynnika oraz daty/czasu. Filtr kart nie wpływa na inne karty korzystające z tego samego zestawu danych.

Przycisk Typ wizualizacji Typ wizualizacji umożliwia bezpośrednie przełączanie między diagramem pierścieniowym a innymi wizualizacjami, takimi jak mapa unikalnych wartości, tabela podsumowania, diagram słupkowy lub mapa drzewa.

Użyj przycisku Sortuj Sortuj, aby zmienić kolejność sortowania na diagramie. Diagram może być sortowany rosnąco, malejąco w kolejności alfabetycznej lub odwrotnej kolejności alfabetycznej. Domyślną kolejnością jest Sortuj malejąco.

Użyj przycisku Maksymalizuj Maksymalizuj, aby powiększyć kartę. Pozostałe karty na stronie zostaną zmniejszone do postaci miniatur. Przywrócenie poprzedniego rozmiaru karty umożliwia przycisk Przywróć w dół Przywróć w dół.

Użyj przycisku Włącz filtry krzyżowe Włącz filtry krzyżowe, aby włączyć możliwość tworzenia filtrów na jednej karcie przy użyciu zaznaczeń na innych kartach. Filtry krzyżowe można usunąć przy użyciu przycisku Wyłącz filtry krzyżowe Wyłącz filtry krzyżowe.

Użyj przycisku Odwróć kartę Odwróć kartę, aby wyświetlić tylną część karty. Karta Informacje o karcie Informacje o karcie udostępnia informacje na temat danych zawartych na karcie, a karta Eksport danych Eksport danychumożliwia użytkownikom eksportowanie danych z karty.

Użyj przycisku Opcje karty Opcje karty, aby uzyskać dostęp do następujących opcji menu:

 • Przycisk Wygląd Wygląd — zmiana koloru tła, koloru pierwszego planu i obramowania karty.
 • Przycisk Edytuj etykiety Edytuj etykiety — tworzenie niestandardowych etykiet osi diagramu. Aby edytować etykiety, kliknij przycisk Edytuj etykiety, a następnie kliknij oś, aby umożliwić jej edycję.
 • Przycisk Uporządkuj Uporządkuj — przeniesienie karty do przodu lub do tyłu względem innych kart na stronie.
 • Przycisk Usuń Usuń – usunięcie karty ze strony. Jeśli usunięcie karty było niezamierzone, można ją przywrócić za pomocą przycisku Cofnij Cofnij.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat diagramów, skorzystaj z następujących zasobów: