Tworzenie i używanie zegara danych

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Zegar danych to diagram w kształcie koła, który jest podzielony na komórki za pomocą kombinacji koncentrycznych okręgów i linii promieni podobnych do szprych w kole roweru. Koncentryczne okręgi dzielą dane w jeden sposób, np. według miesiąca, a linie promieni w inny, np. według dnia miesiąca.

Za pomocą zegara danych można przedstawić rozkład danych w dwóch wymiarach, co pozwala dostrzec zależności, które bez tego mogłyby pozostać niewykryte. Zegary danych są przydatne przy wizualizowaniu trendów w danych czasowych. Ułatwiają przedstawienie danych pochodzących z różnych przedziałów czasu.

Zegary danych umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na takie pytania dotyczące danych, jak: Jaki jest rozkład czasowy zestawu danych przy dwóch różnych częstotliwościach?

Przykłady

Analityk kryminalny bada popełnione w mieście przestępstwa związane z kradzieżą. Sprawdza on, na które dni tygodnia i miesiące przypada najwięcej i najmniej zdarzeń w celu znalezienia wzorców i głównych przyczyn przestępczości w mieście. Zegar danych umożliwia przedstawienie względnej częstości popełniania przestępstw w ciągu roku.

Zegar danych ilustrujący liczbę przestępstw w poszczególnych miesiącach i dniach tygodnia

Tworzenie zegara danych

Aby utworzyć zegar danych, wykonaj poniższe czynności:

 1. Wybierz jedną z następujących kombinacji danych:
  • Dwa pola znakowe Pole znakowe
  • Dwa pola znakowe Pole znakowe i dodatkowo pole liczbowe Pole liczbowe bądź pole wskaźnika/współczynnika Pole wskaźnika/współczynnika
  Notatka:

  Jeśli nie zostanie wybrane pole liczbowe lub pole wskaźnika/współczynnika, dane zostaną zagregowane i zostanie wyświetlona liczba.

  Można wyszukiwać pola przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

 2. Utwórz diagram, wykonując poniższe czynności:
  1. Przeciągnij wybrane pola do nowej karty.
  2. Umieść wskaźnik myszy nad strefą upuszczania Diagram.
  3. Upuść wybrane pola na obszar Zegar danych.
Wskazówka:

Diagramy można utworzyć, korzystając z menu Diagram nad panelem danych lub przycisku Typ wizualizacji Typ wizualizacji na istniejącej karcie. W przypadku menu Diagram zostaną włączone tylko diagramy zgodne z wyborem danych. W przypadku menu Typ wizualizacji zostaną wyświetlone tylko zgodne wizualizacje (w tym mapy, diagramy lub tabele).

Zegary danych można także tworzyć za pomocą polecenia Wyświetl zegar danych dostępnego po kliknięciu przycisku Działanie Działanie w obszarze Znajdź odpowiedzi > Jak się zmieniło?

Uwagi dotyczące korzystania

Zegary danych są reprezentowane przy użyciu skali barw.

Ta wizualizacja umożliwia utworzenie wynikowego zestawu danych Wyniki na panelu danych, który zawiera pola używane do utworzenia diagramu. Wynikowy zestaw danych można wykorzystać do utworzenia dodatkowych wizualizacji, zmiany nazw pól na osiach diagramu lub w oknach podręcznych oraz zastosowania filtrów do diagramu.

Użyj przycisku Opcje warstwy Opcje warstwy, aby otworzyć panel Opcje warstwy i zaktualizować następujące opcje konfiguracyjne:

 • Użyj karty Legenda Legenda, aby dokonywać wyborów na diagramie. Przycisk wywoływania legendy Legenda pływająca umożliwia wyświetlenie legendy jako osobnej karty na stronie.
 • Na karcie Symbolizacja Symbolizacja można zmienić typ klasyfikacji i liczbę klas. Obsługiwane typy klasyfikacji to naturalne przerwy, równy interwał, kwantyl i ręczny.

  Dowiedz się więcej o klasyfikacji diagramów

 • Na karcie Wygląd Wygląd można zmienić paletę kolorów i kolor obrysu.

Użyj przycisku Filtr kart Filtr kart, aby usunąć z karty wszystkie zbędne dane. Filtry można zastosować do wszystkich pól znakowych, liczbowych, wskaźnika/współczynnika oraz daty/czasu. Filtr kart nie wpływa na inne karty korzystające z tego samego zestawu danych.

Użyj przycisku Narzędzia wyboru Narzędzia wyboru, aby wybrać obiekty na diagramie za pomocą narzędzi do wyboru pojedynczego lub odwrócić wybór.

Przycisk Typ wizualizacji Typ wizualizacji umożliwia bezpośrednie przełączanie między zegarem danych, a innymi wizualizacjami, takimi jak pogrupowana tabela podsumowania, diagram liniowy z polem Podgrupa lub diagram skupień.

Użyj przycisku Maksymalizuj Maksymalizuj, aby powiększyć kartę. Pozostałe karty na stronie zostaną zmniejszone do postaci miniatur. Przywrócenie poprzedniego rozmiaru karty umożliwia przycisk Przywróć w dół Przywróć w dół.

Użyj przycisku Włącz filtry krzyżowe Włącz filtry krzyżowe, aby włączyć możliwość tworzenia filtrów na jednej karcie przy użyciu zaznaczeń na innych kartach. Filtry krzyżowe można usunąć przy użyciu przycisku Wyłącz filtry krzyżowe Wyłącz filtry krzyżowe.

Użyj przycisku Odwróć kartę Odwróć kartę, aby wyświetlić tylną część karty. Karta Informacje o karcie Informacje o karcie udostępnia informacje na temat danych zawartych na karcie, a karta Eksport danych Eksport danychumożliwia użytkownikom eksportowanie danych z karty.

Użyj przycisku Opcje karty Opcje karty, aby uzyskać dostęp do następujących opcji menu:

 • Przycisk Wygląd Wygląd — zmiana koloru tła, koloru pierwszego planu i obramowania karty.
 • Przycisk Edytuj etykiety Edytuj etykiety — tworzenie niestandardowych etykiet osi diagramu. Aby edytować etykiety, kliknij przycisk Edytuj etykiety, a następnie kliknij oś, aby umożliwić jej edycję.
 • Przycisk Uporządkuj Uporządkuj — przeniesienie karty do przodu lub do tyłu względem innych kart na stronie.
 • Przycisk Usuń Usuń – usunięcie karty ze strony. Jeśli usunięcie karty było niezamierzone, można ją przywrócić za pomocą przycisku Cofnij Cofnij.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat diagramów, skorzystaj z następujących zasobów: