Tworzenie i używanie diagramu łączonego

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Diagram łączony to kombinacja dwóch diagramów kolumnowych, dwóch diagramów liniowych lub diagramu kolumnowego i diagramu liniowego. Diagram łączony można utworzyć przy użyciu jednego zestawu danych lub przy użyciu dwóch zestawów danych, które mają to samo pole znakowe.

Diagramy łączone umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na takie pytania dotyczące danych, jak: Jakie są trendy dla tych samych kategorii?

Przykład

Instytucja ekologiczna śledzi zjawisko suszy w Południowej Kalifornii i chce porównać temperatury oraz opady w celu określenia miast, które są najbardziej na nią narażone. Ta instytucja korzysta z diagramu łączonego do przedstawienia łącznych opadów i średniej temperatury w poszczególnych miastach na jednym diagramie.

Diagram łączony pokazujący temperatury i opady w miastach Południowej Kalifornii

Tworzenie diagramu połączonego

Diagramy łączone można tworzyć przy użyciu jednego zestawu danych lub przy użyciu dwóch zestawów danych, które zawierają to samo pole znakowe.

Jeden zestaw danych

Aby utworzyć diagram łączony z jednym zestawem danych, wykonaj poniższe czynności:

 1. Wybierz pole znakowe Pole znakowe i dwa pola liczbowe Pole liczbowe lub wskaźnika/współczynnika Pole wskaźnika/współczynnika.
  Notatka:

  Można wyszukiwać pola przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

 2. Utwórz diagram, wykonując poniższe czynności:
  1. Przeciągnij wybrane pola do nowej karty.
  2. Umieść wskaźnik myszy nad strefą upuszczania Diagram.
  3. Upuść wybrane pola na obszar Diagram liniowy.
Wskazówka:

Diagramy można utworzyć, korzystając z menu Diagram nad panelem danych lub przycisku Typ wizualizacji Typ wizualizacji na istniejącej karcie. W przypadku menu Diagram zostaną włączone tylko diagramy zgodne z wyborem danych. W przypadku menu Typ wizualizacji zostaną wyświetlone tylko zgodne wizualizacje (w tym mapy, diagramy lub tabele).

Dwa zestawy danych ze wspólnym polem znakowym

Aby utworzyć diagram łączony na podstawie istniejącego diagramu kolumnowego lub liniowego, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz jedną z następujących kombinacji danych:
  • Pole liczbowe Pole liczbowe lub wskaźnika/współczynnika Pole wskaźnika/współczynnika z tego samego zestawu danych, który jest używany na istniejącym diagramie.
  • Pole znakowe Pole znakowe odpowiadające polu znakowemu istniejącego diagramu i pole liczbowe Pole liczbowe lub wskaźnika/współczynnika Pole wskaźnika/współczynnika z innego zestawu danych niż ten, który jest używany na istniejącym diagramie.
  Notatka:

  Można wyszukiwać pola przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

 2. Przeciągnij wybrane pola na istniejący diagram kolumnowy lub liniowy.
 3. Upuść pola w strefie upuszczania Diagram łączony.
  Notatka:

  Pole należy upuścić na treść diagramu. Upuszczenie tego pola na oś y diagramu spowoduje zaktualizowanie pola liczbowego istniejącego diagramu, a nie utworzenie diagramu łączonego.

 4. Opcjonalnie zmień typ diagramu, używając przycisku Diagram liniowy Diagram liniowy lub Diagram kolumnowy Diagram kolumnowy na pionowych osiach.

Uwagi dotyczące korzystania

Ta wizualizacja umożliwia utworzenie wynikowego zestawu danych Wyniki na panelu danych, który zawiera pola używane do utworzenia diagramu. Wynikowy zestaw danych można wykorzystać do utworzenia dodatkowych wizualizacji, zmiany nazw pól na osiach diagramu lub w oknach podręcznych oraz zastosowania filtrów do diagramu.

Wartości słupków oraz linię trendu mogą symbolizować liczby obiektów w poszczególnych kategoriach na osi x lub pola liczbowe bądź pola wskaźnika/współczynnika. Jeśli używane jest pole, wartości można obliczać jako sumy, wartości minimalne, maksymalne i średnie, wartości procentowe lub mediany wartości pola dla każdej kategorii.

Notatka:

Mediana i percentyl nie są dostępne dla pewnych zdalnych warstw obiektowych. Jeśli zdalna warstwa obiektowa nie obsługuje mediany lub percentyla, można skopiować tę warstwę do skoroszytu.

Przyciski Diagram kolumnowy Diagram kolumnowy oraz Diagram liniowy Diagram liniowy na osiach y umożliwiają przełączanie wizualizacji między diagramami kolumnowymi i diagramami liniowymi. Jeśli obie osie są ustawione na diagram kolumnowy, dla kolumn odpowiadających poszczególnym kategoriom zostaną utworzone podgrupy.

Użyj przycisku Opcje warstwy Opcje warstwy, aby otworzyć panel Opcje warstwy i zaktualizować następujące opcje konfiguracyjne:

 • Użyj karty Legenda Legenda, aby wyświetlać symbole na diagramie. Przycisk wywoływania legendy Legenda pływająca umożliwia wyświetlenie legendy jako osobnej karty na stronie. Legendy można używać do dokonywania wyborów na wykresie (dostępne dla unikalnych symboli).

  Aby zmienić kolor powiązany z wartością, kliknij symbol i wybierz kolor z palety lub wprowadź wartość szesnastkową. Zmiana symbolu na karcie Legenda jest możliwa tylko w przypadku symboli unikalnych.
 • Karta Symbolizacja Symbolizacja umożliwia zmianę kolumn wartości pola Typ symbolu na Symbol unikalny w kolumnach, wygładzenie linii diagramu liniowego, synchronizację osi y oraz włączenie lub wyłączenie etykiet. Wygładzona linia najlepiej nadaje się w sytuacjach, gdy wyświetlane są trendy w danych, w których nie występują nagłe zmiany, a nie do wyświetlania konkretnych wartości. Na przykład prezentowanie miesięcznych trendów zmiany temperatury z użyciem wygładzonych linii jest skutecznym sposobem analizowania sezonowości.

  Pole wyboru Synchronizuj osie y umożliwia zmodyfikowanie obu osi w taki sposób, aby korzystały z tej samej skali. Stosowanie tej samej skali na obu osiach y jest użyteczne, gdy zmienne już korzystają z podobnej skali lub w celu przeanalizowania różnicy między zmiennymi.

  W postaci etykiet wyświetlane są wartości liczbowe powiązane z diagramem. Dla etykiet są dostępne następujące konfiguracje:
  • Miejsca dziesiętne — na potrzeby etykiet można wybrać liczbę miejsc dziesiętnych w zakresie od 0 do 5 bądź wybrać opcję Domyślne albo Automatyczne. Opcja Domyślne powoduje skrócenie dużych liczb, a opcja Auto — automatyczny wybór odpowiedniej dokładności.
  • Wyrównanie etykiet — dla diagramów łączonych dostępne są trzy opcje wyrównania: Poziomo, na zewnątrz, Pionowo, na zewnątrz i Pod kątem.
  • Etykieta kontekstowa — do etykiety można dodać znaki, takie jak symbol lub jednostka. Etykietę kontekstową można umieścić po lewej (domyślnie) lub po prawej stronie wartości.
 • Karta Wygląd Wygląd umożliwia zmianę koloru symbolu zarówno dla diagramu kolumnowego (tylko pojedynczy symbol), jak i diagramu liniowego, zmianę koloru obrysu diagramu kolumnowego oraz zmianę wzoru i grubości linii diagramu liniowego.

Użyj przycisku Filtr kart Filtr kart, aby usunąć z karty wszystkie zbędne dane. Filtry można zastosować do wszystkich pól znakowych, liczbowych, wskaźnika/współczynnika oraz daty/czasu. Filtr kart nie wpływa na inne karty korzystające z tego samego zestawu danych.

Użyj przycisku Narzędzia wyboru Narzędzia wyboru, aby wybrać obiekty na diagramie za pomocą narzędzi do wyboru pojedynczego lub odwrócić wybór.

Za pomocą przycisku Typ wizualizacji Typ wizualizacji można przełączać się bezpośrednio między diagramem łączonym i innymi wizualizacjami, takimi jak tabela podsumowania, mapa drzewa lub diagram punktowy.

Użyj przycisku Maksymalizuj Maksymalizuj, aby powiększyć kartę. Pozostałe karty na stronie zostaną zmniejszone do postaci miniatur. Przywrócenie poprzedniego rozmiaru karty umożliwia przycisk Przywróć w dół Przywróć w dół.

Użyj przycisku Włącz filtry krzyżowe Włącz filtry krzyżowe, aby włączyć możliwość tworzenia filtrów na jednej karcie przy użyciu zaznaczeń na innych kartach. Filtry krzyżowe można usunąć przy użyciu przycisku Wyłącz filtry krzyżowe Wyłącz filtry krzyżowe.

Użyj przycisku Odwróć kartę Odwróć kartę, aby wyświetlić tylną część karty. Karta Informacje o karcie Informacje o karcie udostępnia informacje na temat danych zawartych na karcie, karta Eksport obrazu Eksportuj obraz umożliwia eksportowanie obrazu karty, a karta Eksport danych Eksport danych umożliwia użytkownikom eksportowanie danych z karty.

Notatka:

Eksportowanie danych nie jest dostępne w przypadku diagramów łączonych utworzonych na podstawie dwóch zestawów danych.

Użyj przycisku Opcje karty Opcje karty, aby uzyskać dostęp do następujących opcji menu:

 • Przycisk Wygląd Wygląd — zmiana koloru tła, koloru pierwszego planu i obramowania karty.
 • Przycisk Edytuj etykiety Edytuj etykiety — tworzenie niestandardowych etykiet osi diagramu. Aby edytować etykiety, kliknij przycisk Edytuj etykiety, a następnie kliknij oś, aby umożliwić jej edycję.
 • Przycisk Uporządkuj Uporządkuj — przeniesienie karty do przodu lub do tyłu względem innych kart na stronie.
 • Przycisk Usuń Usuń – usunięcie karty ze strony. Jeśli usunięcie karty było niezamierzone, można ją przywrócić za pomocą przycisku Cofnij Cofnij.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat diagramów, skorzystaj z następujących zasobów: