Tworzenie i używanie mapy z koszami

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Mapy z koszami umożliwiają szybkie przedstawienie rozkładu danych. Obiekty zawarte w każdym koszu są sumowane za pomocą typu statystyki takiego jak suma lub średnia. Ta wizualizacja mapy jest przydatna w przypadku zestawów danych z dużą liczbą punktów lub z punktami, które są gęsto rozmieszczone.

Przykład

Miejskie centrum wodno-kanalizacyjne przygotowuje się do gruntownej modernizacji swojej floty pojazdów i urządzeń automatycznych. Realizacja tego przedsięwzięcia potrwa trzy lata i będzie wymagać określenia priorytetów regionów o największych potrzebach. Analityk może wizualizować zgłoszenia serwisowe za pomocą koszy, które pozwalają szybko określić miejsca z większą liczbą zgłoszeń lub większymi stratami wody.

Mapa z koszami przedstawiająca względną liczbę zgłoszeń serwisowych w miejscowości

Obszary ciemno-fioletowe na powyższej mapie oznaczają większą liczbę zgłoszeń serwisowych, a obszary jaśniejsze — mniejszą ich liczbę.

Tworzenie mapy z koszami

Aby utworzyć mapę z koszami, wykonaj poniższe czynności:

 1. Przeciągnij zestaw danych punktowych na stronę i do strefy upuszczania Mapa.
  Notatka:

  Aby utworzyć mapę, możesz również wybrać pole i kliknąć przycisk Mapa powyżej panelu danych.

 2. Rozwiń legendę, aby wyświetlić panel Opcje warstwy.
 3. Przejdź na kartę Symbolizacja Symbolizacja.
 4. Zmień ustawienie właściwości Typ symbolu na Kosze.

Uwagi dotyczące korzystania

Panel Opcje warstwy jest dostępny po kliknięciu strzałki znajdującej się obok nazwy warstwy. Zawiera on następujące opcje konfiguracji:

 • Karta Legenda Legenda umożliwia wyświetlenie wartości klasyfikacji oraz zliczeń poszczególnych klas, a także dokonanie wyboru na podstawie klas.
 • Użyj karty Symbolizacja Symbolizacja, aby wykonać poniższe czynności:
  • Zmień pole i statystyki wyświetlane na mapie lub przełącz się na mapę innego typu.
  • Skonfiguruj wielkości koszy przez dostosowanie wartości Rozdzielczość. Wartością domyślną ustawienia Rozdzielczość jest 50.
  • Podaj ustawienie Wartość przejścia. Jeśli liczba obiektów punktowych w zasięgu mapy jest mniejsza niż wartość przejścia, na mapie zostaną wyświetlone obiekty punktowe. Jeśli liczba punktów w zasięgu mapy jest większa lub równa wartości przejścia, mapa będzie wyświetlana z użyciem koszy. Wartością domyślną ustawienia Wartość przejścia jest 2000.
 • Na karcie Opis Opis można skonfigurować okna podręczne mapy dla warstwy.
 • Użyj karty WyglądWygląd, aby wykonać poniższe czynności:
  • Symbole – zmiana właściwości stylu symbolu, takich jak paleta kolorów, grubość i kolor obrysu oraz przezroczystość warstwy.
  • Efekty warstwy — włączanie efektów poświaty i cienia.
 • Użyj karty Atrybuty Atrybuty, aby wyświetlić szczegóły obiektów zaznaczonych na mapie.

Użyj przycisku Filtr kart Filtr kart, aby usunąć z karty wszystkie zbędne dane. Filtry można zastosować do wszystkich pól znakowych, liczbowych, wskaźnika/współczynnika oraz daty/czasu. Filtr kart nie wpływa na inne karty korzystające z tego samego zestawu danych.

Użyj przycisku Narzędzia wyboru Narzędzia wyboru, aby wybrać obiekty na mapie za pomocą narzędzi do wyboru pojedynczego, wyboru ramką i lassa, powiększyć do zaznaczenia lub odwrócić wybór.

Użyj przycisku Narzędzia powiększania Narzędzia powiększania, aby powiększyć lub pomniejszyć mapę, powiększyć do zaznaczenia, ustawić domyślny zasięg mapy, powiększyć do warstwy lub zablokować nawigację na mapie.

Użyj przycisku Typ wizualizacji Typ wizualizacji, aby przełączać się bezpośrednio między mapą z koszami a innymi wizualizacjami, takimi jak tabela odniesienia, diagram bąbelkowy lub diagram liniowy.

Użyj przycisku Synchronizuj zasięgi Zsynchronizowane zasięgi, aby połączyć zasięgi wszystkich map na stronie, dzięki czemu będą powiększane i przesuwane jednocześnie.

Użyj przycisku Maksymalizuj Maksymalizuj, aby powiększyć kartę. Pozostałe karty na stronie zostaną zmniejszone do postaci miniatur. Przywrócenie poprzedniego rozmiaru karty umożliwia przycisk Przywróć w dół Przywróć w dół.

Użyj przycisku Włącz filtry krzyżowe Włącz filtry krzyżowe, aby włączyć możliwość tworzenia filtrów na jednej karcie przy użyciu zaznaczeń na innych kartach. Filtry krzyżowe można usunąć przy użyciu przycisku Wyłącz filtry krzyżowe Wyłącz filtry krzyżowe.

Użyj przycisku Odwróć kartę Odwróć kartę, aby wyświetlić tylną część karty. Karta Informacje o karcie Informacje o karcie zawiera liczbę obiektów i pole tekstowe na opis karty.

Użyj przycisku Opcje karty Opcje karty, aby uzyskać dostęp do następujących opcji menu:

 • Przycisk Wygląd Wygląd — zmiana koloru tła, koloru pierwszego planu, obramowania karty oraz obrót mapy oraz dodawanie i usuwanie warstw map bazowych i strzałki północy.
 • Przycisk Uporządkuj Uporządkuj — przeniesienie karty do przodu lub do tyłu względem innych kart na stronie.
 • Przycisk Usuń Usuń – usunięcie karty ze strony. Jeśli usunięcie karty było niezamierzone, można ją przywrócić za pomocą przycisku Cofnij Cofnij.

Ograniczenia

Mapy z koszami nie są dostępne dla pewnych zdalnych warstw obiektowych. Jeśli zdalna warstwa obiektowa nie obsługuje map z koszami, można skopiować warstwę do skoroszytu i utworzyć mapę z koszami przy użyciu tej kopii.

Narzędzia powiększania ani narzędzia wyboru nie są dostępne dla map z koszami z ponad 100 000 obiektów w opublikowanych raportach.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat map, skorzystaj z następujących zasobów: