Informacje o kredytach w aplikacji Insights in ArcGIS Online

Insights in ArcGIS Online

Kredyty to waluta używana w usłudze ArcGIS Online i całym systemie ArcGIS do dokonywania transakcji, takich jak przechowywanie danych, analizy przestrzenne i korzystanie z zasobów premium. W aplikacji Insights in ArcGIS Online kredyty są wykorzystywane tylko podczas używania funkcji, które korzystają z zasobów premium lub analiz usługi ArcGIS Online. Każda zakupiona licencja aplikacjiInsights zawiera 1000 dodatkowych kredytów instytucji ArcGIS Online, dzięki którym użytkownicy aplikacji Insights in ArcGIS Online mogą uzyskiwać dostęp do tych usług premium.

Dowiedz się więcej o kredytach w usłudze ArcGIS Online

Procesy powodujące wykorzystanie kredytów

Większości funkcji aplikacji Insights in ArcGIS Online można używać, nie wykorzystując kredytów instytucji. Wyjątkiem są procesy, które oprócz Twoich danych korzystają także z danych pochodzących z usług dostarczanych przez firmę Esri, takich jak ArcGIS World Geocoding Service, ArcGIS GeoEnrichment Service i ArcGIS Online network analysis services.

W poniższej tabeli znajduje się podsumowanie funkcji, których uruchomienie powoduje wykorzystanie kredytów:

FunkcjaWykorzystuje kredyty?

Tworzenie map, diagramów i tabel

Nie

Wykonywanie analiz

Bufor/Czasy przejazdu - stała odległość

Nałóż

Nie

Agreguj

Tak

Bufor/Czasy przejazdu - tryb podróżowania

Tak

Agregacja przestrzenna

Nie

Filtr przestrzenny

Nie

Wzbogać dane

Tak

Oblicz zagęszczenie

Nie

Znajdź najbliższe

Nie

Włącz lokalizację

Współrzędne

Nie

Adres — World Geocoding Service

Tak

Adres — niestandardowa usługa lokalizatora

Nie

Geografia

Nie

Publikowanie zestawów danych, raportów, modeli, motywów i skoroszytów

Nie

Obliczanie pól

Nie

Tworzenie relacji (połączeń)

Nie

Włączanie lokalizacji przy użyciu usługi ArcGIS World Geocoding Service

Włączenie lokalizacji przy użyciu usługi World Geocoding Service powoduje wykorzystanie kredytów instytucji ArcGIS Online. W usłudze World Geocoding Service pola adresu, takie jak ulica, miasto i województwo, są używane do utworzenia w zestawie danych nowego pola Address z nadanym wymiarem przestrzennym.

Kredyty nie będą wykorzystywane, jeśli lokalizacja zostanie włączona przy użyciu współrzędnych lub danych geograficznych, jak również adresów, ale pod warunkiem, że usługa World Geocoding Service nie będzie używana (na przykład, gdy używana jest własna usługa lokalizatora).

Wskazówka:

Jeśli masz tabelę z danymi innymi niż przestrzenne, na przykład tabelę programu Microsoft Excel, która będzie używana często lub przez wielu członków instytucji, możesz zmniejszyć liczbę wykorzystywanych kredytów, włączając lokalizację dla tej tabeli, a następnie publikując zestaw danych w celu utworzenia warstwy obiektowej, zamiast wielokrotnego włączania lokalizacji dla tej tabeli programu Excel.

Korzystanie z narzędzia Wzbogać dane

Narzędzie Wzbogać dane używa usługi ArcGIS GeoEnrichment Service do dodawania danych demograficznych i danych o stylu życia do zestawu danych przestrzennych. Narzędzie Wzbogać dane tworzy nowy zestaw danych, dodając do niego pola zależnie od wybranych zmiennych.

Wskazówka:

Jeśli masz zestaw danych, taki jak niestandardowe granice, który wymaga danych demograficznych lub danych o stylu życia i który będzie używany często lub przez wielu członków instytucji, możesz zmniejszyć liczbę wykorzystywanych kredytów, używając narzędzia Wzbogać dane, a następnie publikując zestaw danych w celu utworzenia nowej warstwy obiektowej, zamiast wielokrotnego wzbogacania zestawu danych.

Tworzenie buforów i obszarów czasu przejazdu

Narzędzie Bufor/Czasy przejazdu używa sieci ulic z usługi analizy sieciowej do tworzenia obszarów czasu przejazdu, gdy używany jest tryb podróżowania. Narzędzie Bufor/Czasy przejazdu tworzy nowy wynikowy zestaw danych zawierający obiekty powierzchniowe.

Kredyty będą wykorzystywane również wtedy, gdy bufor zostanie utworzony przy użyciu stałej odległości i opcja Agreguj jest włączona, ponieważ zagregowane bufory są tworzone przy użyciu narzędzia usługi ArcGIS Online Utwórz bufory. Jeśli zostanie wybrana domyślna opcja buforu, Nałóż, kredyty nie będą wykorzystywane w przypadku stałej odległości.

Koszty użytkowania

W przypadku procesów aplikacji Insights in ArcGIS Online wykorzystujących kredyty będzie stosowana taka sama opłata jak w przypadku ich odpowiedników w usłudze ArcGIS Online:

UsługaKredyty wykorzystane

World Geocoding Service

40 kredytów na 1000 geokodów

ArcGIS Online network analysis services

0,5 kredytu za obszar czasu przejazdu

GeoEnrichment Service

10 kredytów za 1000 atrybutów (zmiennych danych pomnożonych przez całkowitą liczbę rekordów obiektowych)

Analiza przestrzenna (zagregowane bufory)

1 kredyt za 1000 obiektów

Wraz z licencją Insights każdy użytkownik aplikacji Insights in ArcGIS Online otrzyma 1000 kredytów. Te kredyty będą co roku odnawiane wraz z subskrypcją licencji Insights. Mogą być one używane we wszystkich produktach ArcGIS Online wykorzystujących kredyty. W razie potrzeby można zakupić dodatkowe kredyty dla instytucji ArcGIS Online.

W poniższym przykładzie można znaleźć informacje o tym, jakie analizy można przeprowadzać, wykorzystując 1 000 kredytów:

  • Geokodowanie 25 000 lokalizacji (przy koszcie 40 kredytów za geokodowanie 1 000 lokalizacji w usłudze World Geocoding Service).
  • Utworzenie 2 000 obszarów czasu przejazdu (przy koszcie 0,5 kredytu za jeden obszar czasu przejazdu).
  • Wzbogacenie 10 000 obiektów o 10 atrybutów (przy koszcie 10 kredytów za 1 000 atrybutów).
  • Utworzenie zagregowanych buforów dla 1 000 000 obiektów
  • Dowolna kombinacja powyższych procesów powodująca łączne wykorzystanie 1 000 kredytów, na przykład:
    • Geokodowanie 12 500 lokalizacji przy użyciu usługi World Geocoding Service oraz utworzenie 500 obszarów czasu przejazdu i wzbogacenie 25 000 obiektów o jeden atrybut.