Udostępniaj swoją pracę

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop
Notatka:

Udostępnianie jest dostępne we wszystkich wdrożeniach aplikacji Insights. Aplikacja Insights desktop obsługuje udostępnianie raportów, motywów, modeli i skoroszytów. Aby udostępnić elementy w aplikacji Insights desktop, należy zalogować się w instytucji ArcGIS (w usłudze ArcGIS Online lub w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise). W przypadku udostępniania elementów z aplikacji Insights desktop do Insights in ArcGIS Enterprise obydwa wdrożenia muszą używać tej samej wersji produktu Insights.

Podczas eksplorowania danych w aplikacji Insights i wykonywania procesów, takich jak dodawanie nowych zestawów danych i tworzenie skoroszytów, tworzone są elementy, które są dostępne tylko dla Ciebie. W zależności od posiadanych uprawnień udostępniania te elementy można udostępniać innym osobom. Niektóre elementy są tworzone automatycznie, podczas gdy inne, takie jak elementy modelu i raportu aplikacji Insights, można utworzyć tylko poprzez publikowanie.

W poniższej tabeli przedstawiono opis typów elementów aplikacji Insights, które można tworzyć i udostępniać.

Typ elementuOpis

Zeszyt roboczy

Skoroszyt służy do gromadzenia lub kojarzenia w jednym miejscu wszystkich danych i operacji analitycznych związanych z projektem. Umożliwia przechwytywanie i obsługę relacji, takich jak lokalizacje danych, warstwy wyników, modele, strony i karty.

Elementy Skoroszyt można otwierać tylko w aplikacji Insights.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Udostępnianie skoroszytu.

Pakiet skoroszytu

Pakiet skoroszytu to plik uwzględniający wszystkie aspekty skoroszytu Insights. Elementy pakietów skoroszytów mogą być używane do przechowywania, udostępniania i dystrybucji plików pakietów skoroszytów.

Elementów pakietów skoroszytów nie można otworzyć w celu przejrzenia skoroszytu. Pakiet skoroszytu należy pobrać ze strony szczegółów elementu, a następnie zaimportować pakiet do aplikacji Insights.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie pakietu skoroszytu.

Model

Model rejestruje na stronie skoroszytu etapy analizy, w tym dodawanie i dołączanie zestawów danych, analizę przestrzenną (np. filtrowanie przestrzenne), analizę danych (np. agregację atrybutową) oraz dostosowywanie wyglądu. Model można edytować, wykorzystywać i publikować w celu automatyzowania typowych zadań analitycznych.

Elementy Model można otwierać tylko w aplikacji Insights.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Publikowanie i udostępnianie modelu.

Skrypt

Element skryptu jest tworzony poprzez opublikowanie skryptu napisanego w środowisku skryptowym aplikacji Insights lub zaimportowanego do niego.

Elementy skryptów można otwierać tylko w aplikacji Insights.

Notatka:

Środowisko skryptowe jest dostępne w aplikacjach Insights in ArcGIS Enterprise i Insights desktop, ale skrypty można publikować tylko z poziomu aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise.

Połączenie z relacyjną bazą danych

Połączenie z relacyjną bazą danych umożliwia wyświetlanie, odpytywanie i analizowanie zawartości baz danych w aplikacji Insights.

Elementy połączenia z relacyjną bazą danych mogą być używane tylko w aplikacji Insights. Połączenia można udostępniać tylko na stronie głównej.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Udostępnianie połączenia z bazą danych.

Notatka:

Połączenia z relacyjnymi bazami danych są dostępne w aplikacjach Insights in ArcGIS Enterprise i Insights desktop, ale można je udostępniać tylko w aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise.

Połączenie z usługą OneDrive

Konta usługi OneDrive są powiązane z poszczególnymi użytkownikami. Dlatego nie można udostępniać połączeń z aplikacją OneDrive.

Notatka:

Połączenia z usługą OneDrive nie są obecnie dostępne w aplikacji Insights desktop.

Połączenie z usługą SharePoint

Połączenie SharePoint jest używane w celu uzyskania dostępu do plików przechowywanych na koncie SharePoint.

Elementów połączeń z usługą SharePoint można używać tylko w aplikacji Insights. Połączenia można udostępniać tylko na stronie głównej.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Udostępnianie połączenia.

Notatka:

Połączenia z usługą SharePoint nie są obecnie dostępne w aplikacji Insights desktop.

Warstwa obiektowa

Publikowanie i udostępnianie danych jako warstw obiektowych umożliwia innym osobom korzystanie z przetworzonych przez Ciebie danych we własnych procesach analitycznych. Możesz na przykład opublikować dane dodane z programu Excel lub wyniki operacji analitycznych, takich jak agregacja przestrzenna.

Warstw obiektowych utworzonych na podstawie danych w aplikacji Insights można używać w innych aplikacjach, takich jak Map Viewer Classic i ArcGIS Pro.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Publikowanie i udostępnianie danych.

Notatka:

Funkcja publikowania zestawów danych nie jest jeszcze dostępna w aplikacji Insights desktop.

Raport

Publikowanie i udostępnianie raportu pozwala innym osobom na oglądanie Twojej analizy i wchodzenie z nią w interakcje.

Elementy raportu można wyświetlać w przeglądarce raportów aplikacji Insights lub osadzać w witrynach internetowych i w mapach narracyjnych ArcGIS StoryMaps.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Publikowanie i udostępnianie raportu.

Motyw

Publikowanie i udostępnienie motywu pozwala zapisać i ponownie zastosować ustawienia niestandardowe ze swojej strony. Ustawienia, które można zapisać, to: kolor tła, tekst, obrazy i inne multimedia oraz rozmieszczenie kart.

Elementy motywu można otwierać tylko w aplikacji Insights.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Publikowanie i udostępnianie motywu.

Udostępnianie elementów ze strony głównej

Na stronie głównej można udostępniać elementy aplikacji Insights, anulować ich udostępnianie oraz zmieniać status udostępniania.

Notatka:

Elementy modelu, skryptu, raportu, motywu i niektórych warstw obiektowych muszą zostać utworzone, zanim będą dostępne na stronie głównej. W aplikacjach Insights in ArcGIS Enterprise i Insights in ArcGIS Online te elementy są tworzone poprzez publikowanie. W aplikacji Insights desktop te elementy są tworzone przez zapisanie.

Aby udostępnić element, wykonaj następujące czynności:

 1. Jeśli skoroszyt jest otwarty w aplikacji Insights, zapisz swoją pracę i kliknij przycisk Strona główna Home, aby powrócić do strony głównej. W przypadku logowania się w aplikacji Insights przejście do strony głównej nastąpi automatycznie.
 2. Kliknij kartę typu elementu, który chcesz udostępnić.
 3. Znajdź element, który chcesz udostępnić. W razie potrzeby użyj paska wyszukiwania, przycisku filtrowania Filtr, przycisku Wyświetl elementy Wyświetl elementy lub przycisku Sortuj Sortuj.
 4. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Umieść kursor myszy nad elementem. Zostanie wyświetlona lista ikon dla danego elementu.
  • Kliknij kilka elementów, aby je wybrać. Poniżej tytułu strony zostanie wyświetlona lista ikon.
 5. Kliknij przycisk Udostępnij Udostępnianie.

  Otwarte zostanie okno Udostępnij.

  Notatka:

  Jeśli przycisk Udostępnij nie jest dostępny w aplikacji Insights desktop, sprawdź, czy jesteś zalogowany.

 6. W przypadku elementów raportu i skoroszytu określ za pomocą parametru Daj przeglądającym możliwość eksportowania jako, czy przeglądający będą mogli eksportować dane lub obrazy z kart w raporcie lub w skoroszycie. Więcej informacji zawiera temat Wyświetlanie tyłu karty.
 7. Wybierz osobę, której chcesz udostępnić element. Dostępne opcje to członkowie instytucji, grupy w instytucji lub wszyscy. Można również anulować udostępnienie elementu, usuwając wybór opcji.
 8. Kliknij polecenie Udostępnij.

Ten element jest udostępniany wybranym użytkownikom. Gdy raport jest udostępniany w aplikacji Insights desktop, pojawia się nowe okno umożliwiające wyświetlenie tego raportu, wyświetlenie elementu raportu w instytucji lub skopiowanie elementu <iframe> w celu osadzenia raportu w aplikacji ArcGIS StoryMaps lub na stronie internetowej.