Publikowanie i udostępnianie motywu

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop
Notatka:

Motywy mogą być publikowane we wszystkich wdrożeniach aplikacji Insights. Aby móc publikować motywy z poziomu aplikacji Insights desktop, należy zalogować się w instytucji ArcGIS. Motywy można zapisywać lokalnie, nie będąc zalogowanym do instytucji.

Motywy są zbiorami ustawień na stronie aplikacji ArcGIS Insights, w tym ustawień kolorów, tekstu, multimediów i typów kart. Motywy można publikować, udostępniać i stosować na nowych stronach. Stosowanie motywów ułatwia zachowanie jednolitego stylu stron aplikacji Insights.

Elementy motywów są przechowywane w instytucji ArcGIS, ale można ich używać tylko w aplikacji Insights.

Publikowanie motywu

Motywy można publikować w celu utworzenia elementu motywu aplikacji Insights.

Aby opublikować motyw, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Publikuj Publikuj na pasku narzędzi skoroszytu.

  Zostanie wyświetlone okno Publikuj.

 2. Zmień Typ, konfigurując wartość Motyw.
 3. Ewentualnie dodaj tytuł, opis i znaczniki. Jeśli już wcześniej opublikowano ten sam element, pola zostaną zaktualizowane automatycznie. Przed opublikowaniem można wprowadzić w polach dowolne zmiany.
 4. Wybierz osobę, której chcesz udostępnić element. Element można udostępnić instytucji, wybranym grupom w instytucji lub publicznie. Jeśli nie zostanie dokonany wybór, element będzie dostępny jedynie na koncie własnym.
 5. Kliknij opcję Publikuj lub Aktualizuj.

Zmiana statusu udostępniania

Opublikowane motywy są zapisywane jako elementy. Status elementu można zmienić przy użyciu przycisku Udostępnij Udostępnianie dla elementu na stronie głównej.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Udostępnianie swojej pracy.

Dodawanie motywu do strony

Motyw utworzony i opublikowany przez użytkownika lub taki, który został mu udostępniony, można zastosować na stronach aplikacji Insights.

Notatka:

Aby móc stosować motywy z konta publicznego ArcGIS lub z konta instytucji ArcGIS w aplikacji Insights desktop, należy się zalogować.

Aby zastosować motyw na stronie, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz okno Dodaj do strony przy użyciu jednej z następujących opcji:
  • Utwórz skoroszyt. Okno Dodaj do strony jest wyświetlane podczas tworzenia skoroszytu.
  • Kliknij przycisk Dodaj do strony znajdujący się powyżej panelu danych w istniejącym skoroszycie.
  • Utwórz stronę w istniejącym skoroszycie. Okno Dodaj do strony jest wyświetlane podczas tworzenia strony.
 2. Kliknij kartę Motywy Motywy.
 3. Aby dodać zapisany motyw w aplikacji Insights desktop, kliknij opcję Zasoby lokalne.
 4. Aby dodać motyw z własnych zasobów lub z instytucji, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij kartę swojej instytucji.
  2. W razie potrzeby użyj menu do przełączenia się między kartami Moje zasoby, Moje grupy i Moja instytucja.
   Z menu wybierz zasób, który chcesz wyświetlić.
   Wskazówka:

   Jeśli nie wiesz, gdzie znaleźć motyw, wybierz pozycję Moja instytucja. Wszystkie motywy z Twoich zasobów i grup są także dostępne w obszarze Moja instytucja.

   Na panelu zawartości zostaną wyświetlone dostępne motywy.

 5. Aby dodać udostępniony publicznie motyw z usługi ArcGIS Online, wykonaj następujące czynności:
  Notatka:

  Aby uzyskać dostęp do zasobów publicznych usługi ArcGIS Online z aplikacji Insights in ArcGIS Online, niezbędne jest prawo do wyszukiwania zasobów spoza instytucji.

  1. Kliknij kartę Dane publiczne ArcGIS.
  2. W razie potrzeby za pomocą menu przełącz się między kartami Zasoby publiczne i Grupy publiczne.

   Na panelu zawartości zostaną wyświetlone dostępne motywy.

 6. Ewentualnie, aby wyświetlić na liście więcej informacji o motywie, na przykład opis, kliknij opcję Wyświetl szczegóły.
 7. Wybierz motyw i kliknij opcję Dodaj.

  Motyw zostanie zastosowany na stronie.

Więcej informacji na temat rozmieszczania kart po zastosowaniu motywu można znaleźć w temacie Karty zastępcze.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów: