Publikowanie i udostępnianie modelu

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop
Notatka:

Modele można publikować we wszystkich wdrożeniach aplikacji Insights. Aby publikować modele z poziomu aplikacji Insights desktop, należy zalogować się w instytucji ArcGIS. Modele można zapisywać lokalnie, nie będąc zalogowanym do instytucji.

Model jest wizualnym zapisem etapów analizy. W aplikacji Insights modele są tworzone automatycznie w trakcie pracy, tak więc użytkownik może koncentrować się na zapoznawaniu się z danymi i przeprowadzaniu analiz, a nie na tworzeniu modelu. Model można edytować, wykorzystywać i publikować w celu automatyzowania typowych zadań analitycznych.

Modele można przeglądać po kliknięciu przycisku Widok analizy Widok Analizy.

Publikowanie modelu

Modele można publikować w celu utworzenia elementu modelu aplikacji Insights.

Aby opublikować model, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Publikuj Publikuj na pasku narzędzi skoroszytu.

    Zostanie wyświetlone okno Publikuj.

  2. Zmień Typ na wartość Model.
  3. Ewentualnie dodaj tytuł, opis i znaczniki. Jeśli już wcześniej opublikowano ten sam element, pola zostaną zaktualizowane automatycznie. Przed opublikowaniem można wprowadzić w polach dowolne zmiany.
  4. Wybierz osobę, której chcesz udostępnić element. Element można udostępnić instytucji, wybranym grupom w instytucji lub publicznie. Jeśli nie zostanie dokonany wybór, element będzie dostępny jedynie na koncie własnym.
  5. Kliknij opcję Publikuj lub Aktualizuj.

Po opublikowaniu modelu zostanie utworzony element modelu aplikacji Insights. Do elementu modelu aplikacji Insights można uzyskać dostęp w celu ponownego uruchomienia analizy.

Notatka:

Dowolny członek instytucji z uprawnieniami administratora będzie mógł uzyskać dostęp do wszystkich modeli opublikowanych przez członków instytucji niezależnie od tego, czy zostały one udostępnione.

Zmiana statusu udostępniania

Opublikowane modele są zapisywane jako elementy. Status elementu można zmienić przy użyciu przycisku Udostępnij Udostępnianie dla elementu na stronie głównej.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Udostępnianie swojej pracy.