Publikowanie i udostępnianie danych

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Notatka:

Publikowanie danych nie jest obecnie obsługiwane w aplikacji Insights desktop.

Udostępnienie danych jest często niezbędnym etapem przy współpracy z innymi osobami lub przesyłaniu wyników analizy i może obejmować utworzenie nowej warstwy obiektowej z zestawu danych, takiego jak wynikowy zestaw danych, lub zaktualizowanie statusu udostępniania istniejącej warstwy obiektowej, która stanie się dostępna dla innych użytkowników aplikacji Insights.

Publikowanie zestawu danych

Publikowanie danych jako warstw obiektowych umożliwia innym osobom korzystanie z przetworzonych przez Ciebie danych we własnych procesach analitycznych. Możesz na przykład opublikować dane dodane z programu Excel lub wyniki operacji analitycznych, takich jak agregacja przestrzenna. Opublikowanie danych powoduje utworzenie nowego elementu warstwy obiektowej.

Notatka:

Nie można publikować danych jako warstw obiektowych (opcja Publikuj jest wyłączona) w przypadku następujących elementów:

 • Baza danych zawierająca więcej niż jedno pole lokalizacji
 • Zdalne warstwy obiektowe
 • Warstwy, które zostały udostępnione użytkownikowi. Wyjątkiem są użytkownicy z uprawnieniami administratora, którzy mogą publikować zestawy danych należące do innych członków instytucji.

Wykonaj następujące czynności, aby opublikować zestaw danych z poziomu aplikacji ArcGIS Insights:

 1. Na panelu danych obok zestawu danych, który chcesz opublikować, kliknij przycisk Opcje zestawu danych Opcje zestawu danych.
 2. Kliknij przycisk Publikuj.

  Zostanie wyświetlone okno Publikowanie danych.

  Notatka:

  Jeśli opcja Publikuj jest wyłączona, wybranego zestawu danych nie można opublikować.

 3. Dodaj opis i znaczniki lub zmień tytuł zbioru danych, jeśli jest taka potrzeba.
 4. Wybierz osobę, której chcesz udostępnić zestaw danych. Użytkownik może udostępnić zestaw danych swojej instytucji, wybranym grupom lub wszystkim.
 5. Kliknij przycisk Publikuj.

Zostanie utworzony nowy element warstwy obiektowej.

Notatka:

Zestawy danych zawierające wiele pól lokalizacji mogą być używane tylko w aplikacji Insights. W przypadku publikowania zestawu danych zawierającego wiele pól lokalizacji zostanie on zapisany jako usługa obiektowa z wieloma warstwami obiektowymi.

Zmiana statusu udostępniania

Element warstwy obiektowej jest tworzony podczas publikowania zestawu danych na panelu danych aplikacji Insights, podczas tworzenia nowej warstwy obiektowej na stronie głównej lub podczas publikowania warstwy obiektowej w instytucji. Status udostępniania elementu warstwy obiektowej można zmienić przy użyciu przycisku Udostępnij Udostępnianie dla elementu na stronie głównej.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Udostępnianie swojej pracy.

Zaawansowana wskazówka

Publikowanie danych to sposób na zapewnienie dostępu do swoich danych innym użytkownikom, ale jest też wygodnym środkiem dostępu do własnych danych na platformie ArcGIS. Przy tworzeniu wynikowych zestawów danych w aplikacji Insights poprzez przeprowadzenie analizy zestawy danych są przechowywane w skoroszycie i nie są dostępne za pośrednictwem innych aplikacji. W przypadku opublikowania zestawu danych tworzony jest element warstwy obiektowej. Następnie można otworzyć warstwę obiektową w przeglądarce map Map Viewer Classic lub uzyskać do niej dostęp po zalogowaniu się w swojej instytucji za pośrednictwem aplikacji ArcGIS Pro. Publikowanie danych za pośrednictwem aplikacji Insights ułatwia połączenie analiz aplikacji Insights z platformą ArcGIS, pozwalając na dostęp do większej liczby funkcji i procesów służących do analizy danych.