Przyporządkowywanie połączeń z bazą danych

Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Opublikowane raporty i skoroszyty z aplikacji Insights desktop i pakietów skoroszytów mogą zawierać odniesienia do tabel bazy danych. Aby raport lub skoroszyt były poprawnie wyświetlane, konto aplikacji Insights musi mieć dostęp do połączenia z tą samą bazą danych. W niektórych przypadkach konieczne jest przyporządkowanie połączenia na docelowym koncie aplikacji Insights.

Nie trzeba przyporządkowywać połączenia, jeśli docelowe konto aplikacji Insights obejmuje połączenie podobne do tego, którego użyto do opublikowania raportu lub utworzenia pakietu skoroszytu. Połączenia są uznawane za podobne, jeśli korzystają z tej samej bazy danych przy użyciu tej samej nazwy użytkownika. W przeciwnym razie połączenie musi zostać przyporządkowane.

Notatka:

Bazy danych Oracle używające metody TNS mają różne ścieżki do pliku w systemach Windows, Linux i macOS. Jeśli opublikowany raport, skoroszyt lub pakiet skoroszytów odwołuje się do połączenia z bazą danych Oracle za pomocą metody TNS i udostępnianie jest realizowane między różnymi systemami operacyjnymi, należy zmodyfikować parametr Ścieżka do pliku TNS dla połączenia, nawet jeśli połączenia w obu wdrożeniach odwołują się do tej samej bazy danych Oracle. Parametru Alias TNS nie można edytować i musi on być zgodny w obu wdrożeniach.

Przyporządkowywanie połączeń podczas publikowania raportu lub skoroszytu

Opublikowane raporty i skoroszyty zwykle zawierają migawkę danych i kompozycję obecne w tym elemencie w momencie jego tworzenia. Jednak opublikowane raporty i skoroszyty z filtrami krzyżowymi, widżetami Filtr, widżetami Filtr czasowy i wstępnie zdefiniowanymi filtrami (nieaktualne w Insights 2023.3) zawierają dane zmieniające się w czasie rzeczywistym. Gdy raport lub skoroszyt z danymi zmieniającymi się w czasie rzeczywistym uzyskiwanymi za pośrednictwem połączenia z bazą danych są publikowane w aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise z poziomu aplikacji Insights desktop, połączenia z bazą danych w aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise są używane w celu wyświetlenia danych. Jeśli połączenie z bazą danych nie jest dostępne na koncie Insights in ArcGIS Enterprise, połączenie musi zostać przyporządkowane, aby poprawne poświadczenia były dostępne podczas wyświetlania raportu.

Notatka:

Raporty i skoroszyty publikowane z aplikacji Insights desktop w usłudze Insights in ArcGIS Online zawsze wymagają skopiowania zestawów danych bazy danych, a nie umieszczenia do nich odniesienia.

Wykonaj następujące czynności, aby przyporządkować połączenia z bazą danych w opublikowanym raporcie lub skoroszycie:

 1. Wykonaj odpowiednie czynności, aby opublikować raport lub opublikować skoroszyt w portalu ArcGIS Enterprise, a następnie kliknij przycisk Publikuj.
  Notatka:

  Element jest publikowany z użyciem podstawowego połączenia ArcGIS.

  Jeśli istnieją połączenia z bazą danych do przyporządkowania, zostanie wyświetlone okno Przyporządkuj połączenia.

 2. Kliknij przycisk Połącz znajdujący się obok nazwy połączenia. Jeśli przycisk Połącz jest wyłączony, oznacza to, że nie trzeba przyporządkowywać tego połączenia.
 3. Wprowadź hasło dla połączenia z bazą danych. Nazwa użytkownika zostanie wypełniona automatycznie.
 4. Kliknij przycisk Dodaj.
 5. Powtórz etapy od 2 do 4 w przypadku każdego nieprzyporządkowanego połączenia z bazą danych.
 6. Kliknij przycisk Zastosuj.

Połączenia zostaną przyporządkowane — połączenia zostaną utworzone w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise. Dane będą widoczne, gdy raport lub skoroszyt zostaną wyświetlone w aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise.

Przyporządkowywanie połączeń podczas importowania pakietu

Skoroszyty zawierające zestawy danych bazy danych mogą być umieszczone w pakiecie przez odniesienie do danych albo przez skopiowanie danych. Pakiet z odniesieniem do danych wymaga dostępu do tej samej bazy danych podczas importowania do aplikacji Insights desktop lub Insights in ArcGIS Enterprise. Jeśli nie można znaleźć bazy danych za pomocą nazwy bazy danych oraz nazwy użytkownika, przed zakończeniem importu pakietu połączenie trzeba przyporządkować.

Notatka:

Pakietów z odniesieniem do zestawów danych bazy danych nie można importować do aplikacji Insights in ArcGIS Online.

Aby przyporządkować połączenia z bazą danych do pakietu skoroszytu, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj procedurę importu pakietu skoroszytu.

  Jeśli istnieją połączenia z bazą danych do przyporządkowania, zostanie wyświetlone okno Przyporządkuj połączenia.

 2. Kliknij przycisk Połącz znajdujący się obok nazwy połączenia. Jeśli przycisk Połącz jest wyłączony, oznacza to, że nie trzeba przyporządkowywać tego połączenia.
 3. Wprowadź hasło dla połączenia z bazą danych. Nazwa użytkownika zostanie wypełniona automatycznie.
 4. Kliknij przycisk Dodaj.
 5. Powtórz etapy od 2 do 4 w przypadku każdego nieprzyporządkowanego połączenia z bazą danych.
 6. Kliknij przycisk Zastosuj.