Dostosowanie strony

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Stronę aplikacji ArcGIS Insights można dostosować, stosując odpowiednią kombinację kolorów, rozmiarów czcionki, obrazów i innych ustawień, w celu prezentowania danych i dokonywania analiz w sposób efektywny. Przy dostosowywaniu strony możesz użyć kolorów i logotypów charakterystycznych dla danej firmy, zapewniając prezentowanie analiz w sposób zgodny ze standardami obowiązującymi w firmie.

Przegląd

Każda tworzona strona będzie dostosowana do określonych potrzeb. Tak więc w zależności od rodzaju przekazywanych treści używane będą różne ustawienia. Poniższe czynności określają w sposób ogólny procedurę tworzenia strony z wykorzystaniem wszystkich dostępnych ustawień. W zależności od zakresu ustawień istotnych dla danego projektu niektóre czynności można zmodyfikować lub pominąć.

 1. Upewnij się, że aplikacja Insights jest otwarta w widoku Widok strony Widok Strona, a nie w widoku Widok analizy Widok Analizy (Widok strony jest widokiem domyślnym).
 2. Kliknij przycisk Opcje strony Opcje strony, aby wyświetlić panel Opcje strony.
  1. Użyj karty Kolory Kolory, aby zmienić kolor tła strony, kolor tła karty oraz kolor pierwszego planu całej strony.
   Notatka:

   Kolor tła nie zostanie uwzględniony w wydrukowanym raporcie, aby ograniczyć ilość zużywanego tuszu. Jeśli chcesz, aby drukowany raport miał określony kolor tła, musisz użyć do wydruku kolorowego papieru.

  2. Użyj karty Ramki karty Ramki karty, aby zmienić kolor, szerokość oraz styl ramek karty całej strony.
  3. Użyj karty Czcionki Czcionki, aby zmienić styl czcionki tytułów i etykiet osi wszystkich odpowiednich kart na stronie.
  4. Użyj przycisku Zastosuj do wszystkich stron, aby zastosować ustawienia z bieżącej karty do wszystkich aktualnych i przyszłych stron w zeszycie roboczym. Użyj przycisku Resetuj, aby przywrócić domyślne ustawienia karty.
  Notatka:

  Ustawienia karty są stosowane do wszystkich kart na stronie oraz do wszystkich kart utworzonych po zastosowaniu tych ustawień.

 3. Kliknij przycisk Widżet Widżety i wybierz z menu pozycję Tekst i multimedia Tekst i multimedia, aby dodać kartę tekstu i multimediów do strony. Użyj przycisku Opcje karty Opcje karty, aby uzyskać dostęp do kolejnych opcji karty.
  1. Kliknij przycisk Wygląd Wygląd, aby zmienić rozmiar czcionki, wyrównanie tekstu, kolory, obramowanie i inne właściwości.
  2. Aby dodać multimedia, kliknij przycisk Opcje multimediów Opcje multimediów. Możesz osadzić multimedia za pomocą adresu URL lub przejść do obrazu zapisanego na komputerze.
 4. W przypadku nakładających się kart zmień ich kolejność, klikając przycisk Opcje karty Opcje karty, a następnie przycisk Kolejność Uporządkuj, aby wyświetlić opcje przeniesienia karty do przodu lub do tyłu.

Po utworzeniu strony aplikacji Insights można zaprojektować raport, opublikować raport lub opublikować motyw.

Motywy

Aby ponownie użyć dostosowanych ustawień lub udostępnić je innym członkom instytucji, możesz opublikować ustawienia w postaci motywu. Motywy przechowują ustawienia strony i symbole zastępcze wszystkich kart użytych na stronie, uwzględniając ustawienia tych kart. Opcjonalnie istnieje możliwość osadzenia tekstu, np. często używanego tytułu i obrazów, np. logotypu firmy. Pozostała treść, jak dane czy modele, nie są zapisywane razem z motywem.

Tekst i multimedia

Aby zapisać tekst i multimedia w motywie, aktywuj kartę tekstu i multimediów zawierającą zasoby, które mają zostać osadzone. Kliknij przycisk Dołącz do motywu Dołącz do motywu. Po opublikowaniu motywu zasoby umieszczone na karcie zostaną zapisane.

Notatka:

Domyślnie zasoby nie są publikowane wraz z motywem, chyba że ich dołączenie zostanie wyraźnie określone.

Jeśli później zdecydujesz, że zasoby nie mają być zapisywane w motywie, możesz kliknąć przycisk Nie umieszczaj w motywie Nie umieszczaj w motywie. Możesz także ponownie opublikować motyw, aby zaktualizować to ustawienie.

Stosowanie motywu

Aby zastosować motyw, kliknij przycisk Dodaj do strony Dodaj do strony powyżej panelu danych. Przejdź do karty Motywy Motywy, wybierz odpowiedni motyw i kliknij przycisk dodawania. Strona zostanie zaktualizowana z zastosowaniem ustawień zawartych w motywie.

Notatka:

Do strony można zastosować tylko jeden motyw na raz.

Karty zastępcze

Po zastosowaniu motywu do strony, ustawienia, obejmujące także położenie, zostaną zastosowane do kart umieszczonych na tej stronie. Karty ze strony zostaną w miarę możliwości rozmieszczone w położeniach odpowiadających kartom tego samego typu. Karty zostaną rozmieszczone według następujących zasad:

 • Jeśli zarówno motyw, jak i strona zawierają dwie mapy i dwa diagramy, wówczas mapy i diagramy zostaną przeniesione w położenia odpowiadające ich umiejscowieniu w motywie w kolejności, w jakiej występują na stronie.
 • Jeśli na stronie znajdują się karty różnych typów, wówczas w pierwszej kolejności zostaną rozmieszczone karty tego samego typu, a karty dodatkowe zostaną umieszczone na pozycjach pozostałych kart.
 • Jeśli na stronie jest mniej kart niż w motywie, wówczas na pozycji określonej w motywie zostanie dodana karta zastępcza.
 • Jeśli na stronie jest więcej kart niż w motywie, wówczas karty zostaną umieszczone w sposób opisany powyżej, a pozostałe karty zostaną umieszczone u dołu strony.

Jeśli na stronie są nieużywane karty zastępcze, możesz zastąpić je kartami dowolnego typu. Wyjątkiem jest karta zastępcza tekstu i multimediów, w której można umieszczać tylko tekst i multimedia. Aby utworzyć kartę w miejscu karty zastępczej, aktywuj kartę zastępczą i przeciągnij pola do stref upuszczania. Możesz też użyć przycisków znajdujących się powyżej panelu danych. Kartę zastępczą można usunąć ze strony za pomocą przycisku Usuń Usuń.

Notatka:

W przypadku opublikowania raportu zawierającego kartę zastępczą, w przeglądarce raportów będzie w jej miejscu wyświetlana pusta karta. Zaleca się usunięcie karty zastępczej przed opublikowaniem strony.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów:


W tym temacie
 1. Przegląd
 2. Motywy
 3. Zasoby