Dodawanie legendy

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Legenda pozwala osobie przeglądającej mapę zrozumieć znaczenie symboli znajdujących się na mapie lub kolorów wykorzystywanych na diagramie. W aplikacji Insights legenda może także służyć do dokonywania wyboru na karcie lub zmieniania koloru symbolu.

Karta legendy dodana do strony zostanie zgrupowana z odpowiednią mapą lub kartą diagramu. Dzięki temu przeniesienie mapy lub diagramu będzie się wiązało z przeniesieniem odpowiedniej legendy. W przypadku wprowadzenia zmian na mapie lub diagramie dotyczących np. kolorów lub symboli nastąpi też automatyczna aktualizacja legendy.

Dodawanie legendy do mapy

Legendy są dostępne dla wszystkich typów map, z wyjątkiem map połączeń.

Aby dodać legendę do mapy, wykonaj następujące czynności:

 1. W razie potrzeby kliknij przycisk Opcje warstwy Legenda na pasku narzędziowym mapy, aby wyświetlić warstwy mapy.
 2. Rozwiń warstwę Rozwiń legendę, aby wyświetlić panel Opcje warstwy.
 3. Na karcie Legenda Legendakliknij przycisk Legenda pływająca Legenda pływająca.
  Pływająca legenda mapy

  Karta legendy zostanie dodana do strony.

Notatka:

Jeśli mapa zawiera więcej warstw niż jedną, należy dodać legendę do każdej warstwy indywidualnie.

Dodawanie legendy do diagramu

Legendy są dostępne dla diagramów, z wyjątkiem diagramów połączeń, kart kluczowych wskaźników wydajności i histogramów.

Notatka:

Legendy na kartach diagramów mogą zawierać maksymalnie 100 wartości unikalnych. Jeśli diagram zawiera więcej niż 100 wartości unikalnych, na dole legendy zostanie wyświetlone ostrzeżenie wskazujące, że nie wszystkie wartości zostały wyświetlone. Filtry, widżety Filtr i Filtr czasowy mogą być używane do zmniejszania liczby unikalnych wartości na diagramie.

Aby dodać legendę do diagramu, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Opcje warstwyLegenda na pasku narzędziowym diagramu, aby wyświetlić panel Opcje warstwy.
 2. W razie potrzeby kliknij kartę Legenda Legenda.
 3. Kliknij przycisk Legenda pływająca Legenda pływająca.
  Pływająca legenda diagramu

  Karta legendy zostanie dodana do strony.

Zmiana stylu legendy

W celu nadania legendzie pożądanego wyglądu na mapach i diagramach, można określić jej styl.

Aby zmienić legendę, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Opcje karty Opcje karty.
 2. Kliknij przycisk Wygląd Wygląd.

  Na karcie Opcje kolorów Opcje kolorów zostanie otwarty panel Wygląd.

 3. Rozwiń paletę kolorów tła i wybierz kolor z palety lub przy użyciu kodu szesnastkowego, możesz też zmienić przezroczystość karty. Kliknij przycisk Brak wypełnienia Brak wypełnienia znajdujący się obok pola z kodem szesnastkowym, aby usunąć tło.
 4. Kliknij kartę Opcje obramowania Opcje obramowania.
 5. Korzystając z tego panelu, zmień opcje Kolor obramowania, Szerokość obramowania i Styl obramowania. Użycie stylu obramowania Brak spowoduje usunięcie obramowania.
 6. Kliknij kartę Opcje legendy Opcje legendy.
 7. Zmień pozycję etykiety względem ikony symbolu albo ukryj lub pokaż liczbę w obszarze legendy.
 8. Kliknij przycisk zamykania Zamknij, aby zamknąć panel Wygląd.
 9. Przeciągnij narożniki i krawędzie karty, aby zmienić jej rozmiar w taki sposób, aby legenda odpowiednio się w niej mieściła.
 10. Kliknij legendę, aby umożliwić jej edycję. Wpisz nowy tytuł legendy i naciśnij klawisz Enter. Można także usunąć tytuł legendy przy użyciu przycisku Ukryj Ukryj.
 11. Użyj uchwytów na krawędziach karty, aby zmienić rozmiar legendy. Legendę można dostosować, modyfikując jej długość, aby wyświetlić więcej lub mniej wierszy. Można również dostosować szerokość legendy. Po zwiększeniu szerokości zostanie wyświetlona większa liczba kolumn z wpisami legendy. Po zmniejszeniu szerokości zostanie wyświetlona mniejsza liczba kolumn. Szerokość legendy można zmniejszać aż do momentu wyświetlenia tylko jednej kolumny wpisów.
Notatka:

Elementy, takie jak karta Opcje legendy Opcje legendy, nagłówek i tytuł legendy oraz wiele kolumn, są niedostępne w legendach diagramów punktów.