Co nowego

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Aplikacja ArcGIS Insights w wersji 2023.3 zawiera nowy widżet Filtr, diagramy aluwialne, ulepszenia kart map i diagramów, a także inne ulepszenia i aktualizacje w całym oprogramowaniu.

Diagramy

Teraz można tworzyć diagramy aluwialne, aby pokazać relację między unikalnymi wartościami w wielu polach.

Diagramy skupień i zegary danych obsługują teraz klasyfikację ręczną.

Mapy

Do karty mapy można teraz dodać strzałkę północy. Strzałki północy są pomocne przy orientowaniu map, które zostały obrócone.

Dla etykiet map dostępne są teraz dodatkowe czcionki. Więcej informacji na temat etykiet na mapie zawiera sekcja Opcje warstwy mapy.

Widżet Filtr

Widżety Filtr są teraz dostępne do tworzenia filtrów zaawansowanych (opartych na zapytaniach), grupowych, dynamicznych i filtrów wyszukiwania (wyszukiwanie tekstowe). Widżet Filtr zastąpił wstępnie zdefiniowane filtry, które są obecnie nieaktualne. Więcej informacji zawiera temat Dodawanie widżetu Filtr.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat aplikacji Insights, skorzystaj z następujących zasobów: