Przygotowanie danych w plikach programu Excel lub plikach CSV

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Aplikacja ArcGIS Insights umożliwia dodawanie danych z arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel lub pliku wartości rozdzielanych przecinkami (CSV).

W przypadku plików Excel dla każdego arkusza, tabeli Excel lub nazwanego zakresu dodawany jest jeden zestaw danych. Każda tabela Excel lub nazwany zakres zostanie dodany jako osobny zestaw danych w aplikacji Insights. Dotyczy to także tabel i nazwanych zakresów w tym samym arkuszu.

W przypadku plików CSV dla każdego arkusza jest dodawany jeden zestaw danych. Pliki CSV nie obsługują wielu tabel w jednym arkuszu. Jeśli plik CSV zawiera wiele tabel w arkuszu, należy go przekształcić w skoroszyt programu Excel lub przenieść tabele do osobnych arkuszy.

Notatka:

W plikach CSV należy używać przecinka jako separatora. Aktualnie nie są obsługiwane inne separatory, takie jak znaki tabulacji i średniki.

Obsługiwane formaty plików i wersje programu Excel

Obsługiwane są następujące wersje i formaty:

 • Microsoft Excel w wersji 2007 lub nowszej
 • Tylko pliki .xlsx lub .csv
 • Tabele przestawne nie są obsługiwane

Najważniejsze wskazówki dotyczące formatowania plików programu Excel i plików CSV

Aby sformatować dane w pliku programu Excel lub pliku CSV, postępuj zgodnie z następującymi wskazówkami:

 • Przypisz nazwę nagłówka do każdej kolumny. W przypadku tabel bez nagłówków jako nagłówki będą używane etykiety kolumn (A, B, C itd.).
 • Usuń zbędny tekst i puste wiersze powyżej nagłówków.
 • Usuń puste wiersze między nagłówkami i pierwszymi wierszami danych.
 • Usuń albo podziel wszystkie scalone kolumny lub wiersze, w tym scalone nagłówki.
 • Nie dołączaj nagłówków wielopoziomowych.
 • Usuń kolumny lub wiersze zawierające wyniki obliczeń. Nowe pola można obliczyć po dodaniu danych do aplikacji Insights.
 • Usuń wiersze zawierające zagregowane wartości łączne (na przykład GrandTotal). W przeciwnym razie zagregowane wartości łączne zostaną zaimportowane jako rekordy danych, co spowoduje uzyskanie niedokładnych wyników analizy.
 • Sformatuj dane ze skoroszytów Excel w tabelach Excel. Format tabeli Excel zapewni prawidłowe wczytanie danych do aplikacji Insights.
 • Dołącz wiersz z nagłówkami ze wszystkich tabel Excel i nazwanych zakresów.
 • Podaj nazwę każdego arkusza, tabeli Excel i nazwanego zakresu. Nazwy arkuszy i tabel są używane jako domyślne nazwy zestawów danych w aplikacji Insights.
 • Zastosuj odpowiednie formatowanie komórek w kolumnach, aby aplikacja Insights poprawnie rozpoznała pola liczbowe, pola z wartościami procentowymi, pola znakowe i pola daty/czasu.
 • Sprawdź, czy wszystkie dane w kolumnie mają ten sam typ. Na przykład nie należy mieszać wartości znakowych i wartości daty w jednej kolumnie.
  Wskazówka:

  Użyj funkcji Znajdź i zastąp, aby wyszukać i usunąć wartości puste z pól liczbowych i daty.

 • Sprawdź, czy wszystkie daty w kolumnie mają ten sam format i czy jest on obsługiwany w programie Excel.

Ograniczenia

Plików Excel i CSV dotyczą następujące ograniczenia:

 • W aplikacji Insights in ArcGIS Online wielkość plików programu Excel i plików CSV nie może przekraczać 100 MB. Dodanie pliku programu Excel lub pliku CSV o wielkości przekraczającej 100 MB spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie.
 • Błędom #VALUE! w polach obliczanych przypisywane są wartości puste (null), gdy są one dodawane do aplikacji Insights.
 • Pliki CSV nie obsługują formatowania daty i czasu. Jeśli w pliku CSV znajdują się pola daty lub czasu, zostaną one dodane do aplikacji Insights jako pola znakowe. W panelu danych można zmienić typ pola ze znakowego na daty/czasu.

Kolejne etapy

Po przygotowaniu danych w plikach programu Excel lub plikach CSV można ich użyć w aplikacji Insights. Następujące zasoby ułatwią rozpoczęcie pracy: