Strona główna

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Strona główna aplikacji ArcGIS Insights umożliwia tworzenie zasobów i zarządzanie nimi, otwieranie istniejących zasobów oraz zarządzenie kontem. Strona główna jest wyświetlana przy logowaniu się w aplikacji Insights lub po kliknięciu przycisku Strona główna Home.

Na stronie głównej dostępne są następujące karty:

 • Folder główny
 • Skoroszyty
 • Modele
 • Zestawy danych
 • Połączenia
 • Raporty
 • Motywy
 • Ustawienia

Wszystkie karty z wyjątkiem kart Strona główna i Ustawienia umożliwiają tworzenie folderów i zarządzanie elementami.

Członkowie instytucji z uprawnieniami przeglądającego mogą również uzyskiwać dostęp do udostępnionych skoroszytów i raportów.

Folder główny

Karta Strona główna udostępnia przegląd elementów i obiektów ważnych dla użytkownika, a także statystyki dotyczące ostatniego użycia aplikacji Insights. W sekcji Ostatnie skoroszyty wyświetlana jest lista ostatnio utworzonych lub zmodyfikowanych skoroszytów oraz skoroszytów danych należących do użytkownika, która pozwala szybko uzyskać dostęp do właściwych skoroszytów. W sekcji Ulubione wyświetlana jest lista elementów znajdujących się na liście ulubionych. Elementy wszystkich typów, w tym skoroszyty, zestawy danych, raporty i motywy, można dodawać do listy ulubionych za pomocą przycisku Ulubione Ulubione. W sekcji Puls wyświetlane są diagramy zawierające statystyki, takie jak liczba ostatnio utworzonych lub udostępnionych elementów. W sekcji Co nowego zawarta jest prezentacja nowych i zaktualizowanych obiektów obecnych w bieżącej wersji aplikacji Insights. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Co nowego.

Skoroszyty

Skoroszyt jest zbiorem danych, kart, wyników oraz innych procesów wykonywanych podczas analizy. Karta Skoroszyty Skoroszyty umożliwia otwarcie skoroszytu, zaimportowanie lub wyeksportowanie pakietu skoroszytu oraz zarządzanie elementem skoroszytu.

Modele

Elementy modelu i skryptu aplikacji Insights są wyświetlane na karcie Modele. Elementy skryptów są dostępne w aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise oraz Insights desktop.

Model to rekord zawierający procesy wykorzystywane na stronie aplikacji Insights. Modele są tworzone i aktualizowane automatycznie podczas wykonywania dowolnych działań analizy lub operowania na danych w skoroszycie aplikacji Insights. Model musi zostać opublikowany, aby element został wyświetlony na karcie Modele.

Skrypt musi zostać opublikowany lub zapisany, aby był wyświetlany na karcie Modele.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Publikowanie i udostępnianie modelu oraz Publikowanie i udostępnianie skryptu.

Po kliknięciu nazwy elementu zostanie otwarty nowy skoroszyt oraz okno Dodaj do strony z wybranym elementem. Aby uruchomić model, należy dodać jeden zestaw danych lub większą ich liczbę.

Zestawy danych

Karta Zestawy danych Zestawy danych umożliwia tworzenie i eksportowanie zestawów danych zapisanych w instytucji jako elementy warstwy obiektowej oraz zarządzanie nimi.

Zestaw danych można otworzyć w nowym skoroszycie, klikając nazwę tego zestawu danych.

Więcej informacji zawiera temat Tworzenie zestawów danych oraz Eksportowanie danych.

Połączenia

Karta Połączenia Połączenia umożliwia tworzenie i edytowanie następujących typów połączeń:

Kliknij nazwę elementu, aby zmodyfikować ustawienia połączenia.

Raporty

Karta Raporty Raporty umożliwia zarządzanie elementami raportów oraz ich wyświetlanie. Element raportu jest migawką kart obecnych na stronie aplikacji Insights w momencie jej opublikowania. Tylko opublikowane raporty zostaną zapisane jako elementy i będą dostępne na karcie Raporty.

Raport można otworzyć w interaktywnej przeglądarce raportów, klikając jego nazwę.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Publikowanie i udostępnianie raportu.

Motywy

Karta Motywy Motywy umożliwia otwieranie udostępnionych elementów motywu i zarządzanie nimi. Motyw przechowuje ustawienia strony, takie jak rozmieszczenie kart, kolory i czcionki, a także umożliwia zastosowanie ustawień na innych stronach. Motyw musi zostać udostępniony lub zapisany, aby był dostępny na stronie głównej.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Publikowanie i udostępnianie motywu.

Po kliknięciu nazwy motywu zostanie otwarty nowy skoroszyt oraz okno Dodaj do strony z wybranym motywem.

Skoroszyty danych

Insights Desktop
Notatka:

Inżynieria danych jest dostępna w aplikacji Insights desktop. Do aplikacji Insights desktop mają dostęp wszyscy użytkownicy aplikacji Insights in ArcGIS Online i Insights in ArcGIS Enterprise. Więcej informacji można znaleźć w temacie Przegląd aplikacji ArcGIS Insights.

Inżynieria danych jest obecnie dostępna w wersji przedpremierowej.

Karta Skoroszyty Skoroszyty w grupie Inżynieria danych umożliwia tworzenie skoroszytów danych i zarządzanie nimi.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Przegląd inżynierii danych.

Ustawienia

Karta Ustawienia Ustawienia umożliwia wyświetlanie i aktualizowanie profilu lub zarządzanie typami konektorów. Typami konektorów można zarządzać w aplikacji Insights desktop, a administratorzy mogą nimi zarządzać w aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise.

Więcej informacji zawierają sekcje Zarządzanie profilami w aplikacjach Insights in ArcGIS Online i Insights in ArcGIS Enterprise, Zarządzanie ustawieniami użytkownika w aplikacji Insights desktop oraz Zarządzanie typami konektorów.

Wyszukiwanie elementów

Elementy, takie jak skoroszyty, raporty i motywy, mogą być przechowywane w folderach i podfolderach, dodawane do listy ulubionych, a także udostępniane. Każdy z tych procesów ma wpływ na sposób wyszukiwania elementów na kartach strony głównej.

Przy wyszukiwaniu elementów użyj poniższych metod:

 • Przeglądaj foldery i podfoldery, klikając karty folderów.
 • Wyszukuj element za pomocą paska wyszukiwania.
 • Użyj przycisku filtrowania Filtr, aby filtrować elementy według właściciela, daty modyfikacji lub znaczników.
 • Użyj przycisku Ulubione Ulubione, aby wyświetlić tylko te elementy, które znajdują się na liście ulubionych.
 • Użyj przycisku Wyświetl elementy (dostępnego w aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise i usłudze Insights in ArcGIS Online), aby wyświetlić wszystkie elementy z instytucji Moja instytucja, elementy utworzone przez siebie Moje elementy, elementy Tobie udostępnione Udostępnione dla mnie lub elementy publiczne z usługi ArcGIS Online Zasoby publiczne usługi ArcGIS Online (elementy publiczne są dostępne tylko w usłudze Insights in ArcGIS Online).
 • Użyj przycisku Sortuj Sortuj, aby posortować elementy alfabetycznie lub według wieku.
 • Użyj przycisku Widok listy Widok listy i przycisku Widok kafli Widok kafli, aby zmienić sposób wyświetlania elementów.

Strona główna przeglądarki aplikacji Insights

Strona główna dla członków instytucji z uprawnieniami przeglądającego zawiera karty Strona główna Folder główny, Skoroszyty Skoroszyty, Raporty Raporty i Ustawienia Ustawienia.

Karta Strona główna udostępnia przegląd elementów i obiektów ważnych dla użytkownika, a także statystyki dotyczące ostatniego użycia aplikacji Insights. W sekcji Ostatnie skoroszyty wyświetlana jest lista ostatnio utworzonych lub zmodyfikowanych skoroszytów udostępnionych użytkownikowi, która pozwala szybko uzyskać dostęp do właściwych skoroszytów. W sekcji Ulubione znajdują się elementy, które zostały dodane do listy ulubionych za pomocą przycisku Ulubione Ulubione. W sekcji Puls wyświetlane są diagramy zawierające statystyki, takie jak liczba ostatnio przeglądanych elementów.

Na karcie Skoroszyty znajdują się skoroszyty, które zostały udostępnione danemu użytkownikowi przez innych członków instytucji. Kliknięcie tytułu skoroszytu powoduje jego otwarcie w trybie przeglądania.

Na karcie Raporty znajdują się raporty, które zostały udostępnione danemu użytkownikowi przez innych członków instytucji. Kliknięcie tytułu raportu powoduje jego otwarcie w trybie przeglądania.

Karta Ustawienia Ustawienia umożliwia wyświetlanie i aktualizowanie profilu użytkownika.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów: