Wprowadzenie do funkcji „przeciągnij i upuść”

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Funkcje przeciągania i upuszczania w aplikacji Insights umożliwiają eksplorowanie danych i szybkie wykonywanie codziennych zadań analitycznych. Podstawowe informacje o funkcjach przeciągania i upuszczania aplikacji Insights można znaleźć w następujących sekcjach.

Etap 1
1Tworzenie nowych kart
Etap 2
2Aktualizowanie kart
Etap 3
3Wykonywanie analiz
Etap 4
4Korzystanie z wybranych funkcji

1. Tworzenie nowych kart

Tworzenie kart to jedna z pierwszych czynności, którą wykonuje się w aplikacji Insights. Czy zdarzyło się kiedyś, że w Twoim posiadaniu znajdował się nowy zestaw danych, który warto było zbadać, ale nie było wiadomo od czego zacząć? Spróbuj wyszukać pola, które mogą być istotne, a następnie przeciągnij je w celu utworzenia nowej mapy, wykresu lub tabeli. Styl tworzonej mapy lub typ tworzonego diagramu zależy od typu wybranych pól. Oznacza to, że Twoje dane będą zawsze wyświetlane w optymalny sposób.

2. Aktualizowanie kart

Jedną z zalet aplikacji Insights jest możliwość szybkiego wykonywania wizualizacji danych. Pola można przeciągać, aby zmieniać styl lub dodawać nowe warstwy do mapy, dodawać nowe pola do diagramu lub tabeli albo aktualizować pola na diagramie lub w tabeli.

3. Wykonywanie analiz

Aplikacja Insights umożliwia wykonywanie potrzebnych analiz. Karty mapy w aplikacji Insights zawierają dwie strefy upuszczania danych dla najbardziej popularnych funkcji analizy: Agregacja przestrzenna i Filtr przestrzenny. Aby wykonać analizę, wystarczy przeciągnąć zestaw danych i kliknąć przycisk Uruchom.

4. Korzystanie z wybranych obiektów

Nowe zestawy danych można tworzyć, przeciągając wybrane lub wyszukane dane w celu utworzenia nowej mapy. Utworzony zostanie nowy wynikowy zestawy danych, którego można używać do tworzenia kolejnych map, diagramów i tabel lub do wykonywania analiz.

Kolejne etapy

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów:

Poznaj Drag-N Drop

Przeciągnij i upuść

Drag-N Drop to ekspert w dziedzinie funkcji przeciągania i upuszczania, który uwielbia dzielić się wiedzą z użytkownikami aplikacji Insights. Wyszukaj nazwę Drag-N Drop w dokumentacji, aby znaleźć wskazówki i podpowiedzi dotyczące uzyskiwania dostępu do wszystkich funkcji przeciągania i upuszczania oferowanych przez aplikację Insights.