Buforowanie danych z bazy danych

Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop
Notatka:

Połączenia z bazami danych są obsługiwane w aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise i Insights desktop.

Buforowanie danych w pamięci podręcznej umożliwia aplikacji ArcGIS Insights tworzenie tabel w zarządzanej bazie danych i zarządzanie nimi w celu poprawy wydajności zapytań. Użytkownik, który tworzy połączenie z bazą danych, musi posiadać wszystkie wymagane uprawnienia do bazy danych, dzięki którym można wywoływać buforowanie danych w pamięci podręcznej.

Notatka:

Buforowanie danych w pamięci podręcznej nie jest wykonywane w przypadku platform Google BigQuery, Snowflake oraz platform baz danych, które nie są od razu gotowe do użycia.

Buforowanie danych w pamięci podręcznej jest używane tylko w przypadku funkcji Agregacja przestrzenna i Filtr przestrzenny.

Dane będą buforowane tylko wtedy, gdy zostaną spełnione wszystkie następujące warunki:

  • Oba zestawy danych pochodzą z tego samego połączenia z bazą danych.
  • Dane przestrzenne z obu zestawów danych są zapisywane przy użyciu tego samego typu danych przestrzennych.
  • Dane przestrzenne z obu zestawów danych są zapisywane przy użyciu tego samego układu odniesień przestrzennych.

Lokalizacja i nazwy tabel funkcji buforowania danych

Tabele funkcji buforowania danych są zawsze tworzone w schemacie domyślnym, a w ich nazwach są używane następujące prefiksy:

Baza danychPrefiks nazwy tabeli

Microsoft SQL Server, PostgreSQL i SAP HANA

$IN_

Przykład: $IN_0xmneL7PT7e4uuE4eL4z7w

Oracle

T$IN_

Przykład: T$IN_A3GZAW7ZRMQNLJP3IRCQAQ

Inne platformy baz danych

Nie dotyczy

Notatka:

Tabele funkcji buforowania danych w pamięci podręcznej są tworzone tylko do użytku wewnętrznego i nigdy nie są widoczne za pośrednictwem połączenia z bazą danych w aplikacji Insights.

Cykl życia tabeli funkcji buforowania danych

Tabele funkcji buforowania danych w pamięci podręcznej są powiązane z zestawami danych i skoroszytami aplikacji Insights. Pojedynczy zestaw danych może odwoływać się do jednej lub większej liczby tabel funkcji buforowania danych. Tabele funkcji buforowania danych w pamięci podręcznej są w pełni zarządzane przez aplikację Insights i są usuwane po wystąpieniu jednego z następujących działań:

  • usunięcie skoroszytu,
  • usunięcie wszystkich przywoływanych zestawów danych i ponowne otwarcie skoroszytu,
  • odświeżenie referencyjnego zestawu danych.*

*W tym przypadku zostanie utworzona nowa tabela funkcji buforowania danych zawierająca odświeżone dane.