Tworzenie połączenia z aplikacją SharePoint

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Notatka:

Połączenia z aplikacją SharePoint nie są obecnie obsługiwane w aplikacji Insights desktop.

Konektor SharePoint można wyłączyć dla instytucji Insights in ArcGIS Enterprise w procesie instalacji. Jeśli konektor SharePoint nie jest dostępny, skontaktuj się z administratorem. Więcej informacji można znaleźć w temacie Instalacja aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise.

Aplikacja Microsoft SharePoint może być używana do przechowywania i udostępniania zestawów danych w instytucji. Użytkownicy aplikacji Microsoft 365 mogą utworzyć połączenie z aplikacją SharePoint, aby mieć dostęp do danych bezpośrednio w aplikacji Insights.

Za pomocą połączenia z aplikacją SharePoint można uzyskać dostęp do następujących źródeł danych:

 • Skoroszyty Microsoft Excel (.xlsx)
 • Pliki wartości rozdzielanych przecinkami (.csv)
 • Pliki shape (.zip)
 • Pliki GeoJSON (.json, .geojson lub pliki GeoJSON w pliku .zip)
 • Witryna podrzędna SharePoint
 • Biblioteka dokumentów SharePoint
 • Lista SharePoint
Notatka:

Dane z połączenia z aplikacją SharePoint są kopiowane podczas dodawania do skoroszytu. Z tego powodu aktualizacje źródła danych nie są odzwierciedlane w aplikacji Insights. Jeśli dane zostaną zaktualizowane, można dodać zaktualizowany zestaw danych do skoroszytu i ponownie uruchomić model.

Wstępne wymagania

Aby możliwe było utworzenie połączenia z aplikacją SharePoint, administrator usługi Microsoft 365 musi zarejestrować aplikację Insights na platformie Microsoft Azure. Po zarejestrowaniu aplikacji Insights na platformie Azure można tworzyć połączenia zarówno z aplikacją SharePoint, jak i usługą Microsoft OneDrive.

Informacje o rejestrowaniu aplikacji Insights na platformie Azure można znaleźć w Podręczniku konektorów aplikacji Insights.

Tworzenie połączenia z aplikacją SharePoint

Połączenia z aplikacją SharePoint można tworzyć na stronie głównej lub w oknie Dodaj do strony w skoroszycie.

Strona główna

Aby utworzyć połączenie z aplikacją SharePoint na stronie głównej, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij kartę Połączenia Połączenia.
 2. Kliknij opcję Nowe połączenie i wybierz z menu pozycję SharePoint.

  Zostanie wyświetlone okno Nowe połączenie.

 3. Podaj następujące wymagane właściwości połączenia:
  • Nazwa — alias, który zostanie przypisany do połączenia z aplikacją SharePoint.
  • ID klienta — identyfikator aplikacji SharePoint na platformie Azure. Aby znaleźć ten identyfikator na platformie Azure, przejdź do sekcji Rejestracje aplikacji, wybierz swoją aplikację SharePoint i kliknij opcję Identyfikatora aplikacji (klienta).
  • Nazwa instytucji — nazwa Twojej instytucji. Nazwę instytucji można znaleźć na platformie Azure przy użyciu danych logowania.
  • Adres URL programu SharePoint — adres URL Twojej witryny SharePoint. Adres URL musi zostać wprowadzony w następującym formacie: https://organization.sharepoint.com/sites/sitename.
 4. Kliknij przycisk Dodaj.

  Aplikacja Insights używa właściwości połączenia do nawiązywania połączenia z aplikacją SharePoint. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia pojawia się ono na stronie Połączenia.

Zeszyt roboczy

Aby utworzyć połączenie z aplikacją SharePoint w oknie Dodaj do strony w skoroszycie, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz okno Dodaj do strony przy użyciu jednej z następujących opcji:
  • Utwórz skoroszyt. Okno Dodaj do strony jest wyświetlane podczas tworzenia skoroszytu.
  • Kliknij przycisk Dodaj do strony Dodaj do strony znajdujący się powyżej panelu danych w istniejącym skoroszycie.
  • Utwórz stronę w istniejącym skoroszycie. Okno Dodaj do strony jest wyświetlane podczas tworzenia strony.
 2. W oknie Dodaj do strony wybierz opcję SharePoint.
 3. Kliknij opcję Nowe połączenie.
 4. Podaj następujące wymagane właściwości połączenia:
  • Nazwa — alias, który zostanie przypisany do połączenia z aplikacją SharePoint.
  • ID klienta — identyfikator aplikacji SharePoint na platformie Azure. Aby znaleźć ten identyfikator na platformie Azure, przejdź do sekcji Rejestracje aplikacji, wybierz swoją aplikację SharePoint i kliknij opcję Identyfikatora aplikacji (klienta).
  • Nazwa instytucji — nazwa Twojej instytucji. Nazwę instytucji można znaleźć na platformie Azure przy użyciu danych logowania.
  • Adres URL programu SharePoint — adres URL Twojej witryny SharePoint. Adres URL musi zostać wprowadzony w następującym formacie: https://organization.sharepoint.com/sites/sitename.
 5. Kliknij przycisk OK.

  Aplikacja Insights używa właściwości połączenia do nawiązywania połączenia z aplikacją SharePoint. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia zestawy danych z połączenia są wyświetlane na środkowym panelu. Można wybrać zestawy danych z nowego połączenia i dodać je do strony skoroszytu.

Edycja połączenia z aplikacją SharePoint

Aby zmodyfikować połączenie z aplikacją SharePoint, wykonaj następujące czynności:

 1. Na stronie głównej kliknij kartę Połączenia Połączenia.
 2. Kliknij nazwę połączenia z aplikacją SharePoint, które chcesz edytować.
 3. Aby zmienić nazwę połączenia z aplikacją SharePoint, zmodyfikuj parametr Nazwa.

  Nazwę można także zmienić, klikając przycisk Zmień nazwę Zmień nazwę.

 4. Opcjonalnie zmień parametry ID klienta, Nazwa instytucji i Adres URL programu SharePoint.
 5. Kliknij przycisk OK, aby wprowadzić zmiany.

Rozwiązywanie problemów z połączeniem z aplikacją SharePoint

Komunikat Uwierzytelnianie Microsoft jest przestarzałe. Skontaktuj się z administratorem platformy Microsoft 365, aby zarejestrować aplikację Insights na platformie Microsoft Azure przy użyciu uwierzytelniania przepływu autoryzacji będzie wyświetlany dla połączeń aplikacji SharePoint po uaktualnieniu rozwiązania Insights z wersji 2023.1 lub starszej do wersji 2023.2 lub nowszej. Gdy rozwiązanie Insights zostanie uaktualnione, administrator platformy Microsoft 365 będzie musiał zaktualizować sposób rejestracji rozwiązania Insights na platformie Azure.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów: