Zarchiwizowana pomoc

Insights in ArcGIS Enterprise

Wersje aplikacji ArcGIS Insights obsługujące oprogramowanie ArcGIS Enterprise 10.9 i starsze zostały wycofane. Zarchiwizowaną pomoc do odpowiednich wersji aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise można pobrać w formacie PDF dla wszystkich języków, które były obsługiwane w chwili wydania tego oprogramowania.

Wersja InsightsWersje oprogramowania ArcGIS EnterprisePDF

Insights 1.2.1

ArcGIS Enterprise 10.5

1.2.1 PDF

Insights 3.1

ArcGIS Enterprise 10.5.1 i 10.6

3.1 PDF

Insights 3.4

ArcGIS Enterprise 10.6.1

3.4 PDF

Insights 3.4.1

ArcGIS Enterprise 10.7

3.4.1 PDF

Insights 2020.3

ArcGIS Enterprise 10.7.1

2020.3 PDF

ArcGIS Enterprise 10.8

Insights 2022.1

ArcGIS Enterprise 10.8.1

2022.1 PDF

Insights 2022.1.1

ArcGIS Enterprise 10.9

Więcej informacji o aktualnie obsługiwanych wersjach aplikacji Insights zawiera sekcja Kompatybilność z oprogramowaniem ArcGIS Enterprise.