Zarchiwizowana pomoc

Insights in ArcGIS Enterprise

Wersje aplikacji ArcGIS Insights obsługujące oprogramowanie ArcGIS Enterprise 10.8 i starsze zostały wycofane. Zarchiwizowaną pomoc do odpowiednich wersji aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise można pobrać w formacie PDF dla wszystkich języków, które były obsługiwane w chwili wydania tego oprogramowania.

Wersja InsightsWersje oprogramowania ArcGIS EnterprisePDF

Insights 1.2.1

ArcGIS Enterprise 10.5

1.2.1 PDF

Insights 3.1

ArcGIS Enterprise 10.5.1 i 10.6

3.1 PDF

Insights 3.4

ArcGIS Enterprise 10.6.1

3.4 PDF

Insights 3.4.1

ArcGIS Enterprise 10.7

3.4.1 PDF

Insights 2020.3

ArcGIS Enterprise 10.7.1

2020.3 PDF

ArcGIS Enterprise 10.8

Więcej informacji o aktualnie obsługiwanych wersjach aplikacji Insights zawiera sekcja Kompatybilność z oprogramowaniem ArcGIS Enterprise.