Tworzenie mapy

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

W aplikacji Insights można tworzyć interaktywne mapy, aby wyświetlać dane geograficzne.

Aby utworzyć mapę, należy dodać dane do strony. Domyślnie mapa jest tworzona automatycznie w momencie dodawania danych z warstwy obiektowej, w tym także warstw z atlasu ArcGIS Living Atlas of the World.

Notatka:

Jeśli dodany zestaw danych nie zawiera danych geograficznych, przed utworzeniem mapy należy włączyć lokalizację. Więcej informacji zawiera temat Włączanie lokalizacji swoich danych.

Aby utworzyć mapy interaktywne, przeciągnij zestaw danych z polem lokalizacji z panelu danych na stronę i upuść go w strefie upuszczania mapy. Możesz również wybrać pojedyncze pole znakowe, liczbowe lub pole wskaźnika/współczynnika i przeciągnąć je na stronę albo użyć przycisku Mapa Mapa na górze panelu danych.

Przeciąganie w celu utworzenia mapy
Wskazówka:

Drag-N Drop Można skopiować kartę mapy na inną stronę, przeciągając ją na kartę Nowa strona Nowa strona lub na wcześniej utworzoną stronę. Jeśli chcesz skopiować mapę na tę samą stronę, użyj kombinacji klawiszy Ctrl+C, aby skopiować dane, a następnie kombinacji klawiszy Ctrl+V, aby je wkleić.

Wybrany typ pola decyduje o typie tworzonej mapy. Do mapy można także przełączyć się z poziomu istniejącego diagramu lub istniejącej tabeli. Typ mapy, do której wykonywane jest przełączenie, zależy od danych wejściowych istniejącej karty. Na przykład diagram słupkowy umożliwia przełączenie do mapy kategorii. Histogram umożliwia przełączenie na mapę z symbolami stopniowanymi.

Więcej informacji na temat wymagań, które muszą spełniać dane wykorzystywane na mapach poszczególnych typów, jak również przykłady i informacje dotyczące ustawień, które można zmieniać i z którymi możliwe są interakcje, zawierają sekcje dotyczące poszczególnych map.

Gdy mapa znajduje się już na stronie, można rozpocząć eksplorację danych za pomocą analizy przestrzennej lub zmienić styl mapy.

Ikona ostrzeżenia Ostrzeżenie wskazuje, że na mapie nie są wyświetlane wszystkie obiekty z zestawu danych. Ostrzeżenie to jest wyświetlane w przypadku map zawierających ponad 100 000 obiektów w zasięgu mapy. Kliknij ikonę, aby wyświetlić liczbę wyświetlanych obiektów. O ile nie zdefiniowano żadnych filtrów ani selekcji, do analizy przestrzennej nadal będzie używany pełny zestaw danych, nawet jeśli nie jest on wyświetlany.

Wskazówka:

Jeśli używany jest zestaw danych punktowych, przełączenie na mapę z koszami umożliwi wyświetlenie wszystkich danych.

Typy map

Dzięki funkcji tworzenia inteligentnych map aplikacja Insights umożliwia tworzenie najlepszego typu mapy na potrzeby wizualizacji danych. Użytkownik ma zawsze pewność, że uzyskuje najlepszy typ mapy dla danego terenu.

W poniższej tabeli przedstawiono dane wejściowe dla poszczególnych map, powiązane wizualizacje, które można przełączyć za pomocą przycisku Typ wizualizacji Typ wizualizacji oraz pytania, na które mapy mogą ułatwić znalezienie odpowiedzi.

WizualizacjaTypy danychPowiązane typy wizualizacjiPytania, na które może ułatwić znalezienie odpowiedzi

Mapa z koszami

Dane punktów (wymagane) i pole liczbowe lub pole wskaźnika/współczynnika (opcjonalne).

 • Mapa skupień
 • Mapa lokalizacji
 • Tabela podsumowania
 • Tabela odniesienia
 • KPI
 • Histogram
 • Diagram słupkowy
 • Diagram kolumnowy
 • Mapa drzewa
 • Diagram bąbelkowy
 • Diagram liniowy
 • Diagram pudełkowy
 • Diagram pierścieniowy

Gdzie to się znajduje?

Jak jest rozpowszechniana?

Gdzie są wysokie wartości?

Gdzie są niskie wartości?

Kartogram

Pole liczbowe lub pole wskaźnika/współczynnika.

 • Mapa z symbolami stopniowanymi
 • Tabela podsumowania
 • Tabela odniesienia
 • KPI
 • Histogram
 • Diagram pudełkowy

Jak jest rozpowszechniana?

Symbole diagramu kolumnowego

Obiekty wieloczęściowe i pole znakowe.

 • Mapy unikalnych wartości
 • Symbole diagramu kołowego
 • Tabela podsumowania
 • Tabela odniesienia
 • Diagram słupkowy
 • Skumulowany diagram słupkowy
 • Diagram kolumnowy
 • Skumulowany diagram kolumnowy
 • Mapa drzewa
 • Diagram skupień
 • Diagram strunowy
 • Zegar danych
 • Diagram połączeń
 • Diagram liniowy

Gdzie to się znajduje?

Jaki jest rozkład (według kategorii)?

Mapa skupień

Dane punktów.

 • Mapa z koszami
 • Mapa lokalizacji
 • Tabela podsumowania
 • Tabela odniesienia
 • KPI
 • Histogram
 • Diagram pudełkowy

Jak jest rozpowszechniana?

Mapa połączeń

Dwa pola lokalizacji.

 • Tabela podsumowania
 • Tabela odniesienia
 • Diagram słupkowy
 • Skumulowany diagram słupkowy
 • Diagram kolumnowy
 • Skumulowany diagram kolumnowy
 • Mapa drzewa
 • Diagram skupień
 • Diagram strunowy
 • Zegar danych
 • Diagram połączeń
 • Diagram liniowy

Jakie występują powiązania?

Mapa lokalizacji

Jedno pole lokalizacji.

 • Mapa z koszami
 • Mapa skupień
 • Tabela podsumowania
 • Tabela odniesienia
 • Diagram słupkowy
 • Diagram kolumnowy
 • Mapa drzewa
 • Diagram bąbelkowy
 • Diagram liniowy
 • Diagram pierścieniowy

Gdzie to się znajduje?

Jak jest rozpowszechniana?

Symbole diagramu kołowego

Obiekty wieloczęściowe i pole znakowe.

 • Mapy unikalnych wartości
 • Symbole diagramu kolumnowego
 • Tabela podsumowania
 • Tabela odniesienia
 • Diagram słupkowy
 • Skumulowany diagram słupkowy
 • Diagram kolumnowy
 • Skumulowany diagram kolumnowy
 • Mapa drzewa
 • Diagram skupień
 • Diagram strunowy
 • Zegar danych
 • Diagram połączeń
 • Diagram liniowy

Gdzie to się znajduje?

Jaki jest rozkład (według kategorii)?

Mapa z symbolami stopniowanymi

Jedno pole liczbowe.

 • Kartogram
 • Tabela podsumowania
 • Tabela odniesienia
 • KPI
 • Histogram
 • Diagram pudełkowy

Gdzie to się znajduje?

Jak jest rozpowszechniana?

Gdzie są wysokie wartości?

Gdzie są niskie wartości?

Mapa unikalnych wartości

Jedno pole znakowe.

 • Tabela podsumowania
 • Tabela odniesienia
 • KPI
 • Diagram słupkowy
 • Diagram kolumnowy
 • Mapa drzewa
 • Diagram bąbelkowy
 • Diagram liniowy
 • Diagram pierścieniowy

Gdzie to się znajduje?

Jaki jest rozkład (według kategorii)?

Zmień lub usuń mapę bazową

W przypadku aplikacji Insights in ArcGIS Online i Insights in ArcGIS Enterprise na kartach mapy jest używana taka sama domyślna mapa bazowa, jak domyślna mapa bazowa instytucji ArcGIS. Mapy bazowe Jasne, szare płótno i Ciemne, szare płótno są instalowane wraz z aplikacją Insights desktop, a inne mapy bazowe są dostępne po zalogowaniu się w instytucji ArcGIS.

Mapę bazową kart mapy można zmienić za pomocą przycisku menu Mapy bazowe Mapy bazowe na pasku narzędziowym strony.

Notatka:

Jeśli karta mapy została aktywowana, zmiana mapy bazowej będzie dotyczyć tylko aktywnej karty. Jeśli nie ma aktywnych kart mapy, wówczas zostaną zmienione mapy bazowe wszystkich map. Karta mapy jest aktywna, gdy jest widoczny pasek narzędziowy mapy i przycisk Działanie Działanie.

Aby usunąć warstwy mapy bazowej z karty mapy, wykonaj następujące czynności:

 1. Na pasku narzędzi mapy kliknij przycisk Opcje karty Opcje karty.
 2. W menu bocznym kliknij przycisk Wygląd Wygląd.
 3. Kliknij kartę Opcje mapy Opcje mapy.
 4. W obszarze Warstwy mapy bazowej wyłącz zaznaczenie warstw, które chcesz usunąć z mapy.

Dodanie lub usunięcie warstwy

Mapy reprezentują dane pochodzące z różnych zestawów danych jako osobne warstwy. Aby dodać do mapy nową warstwę, przeciągnij pole z innego zestawu danych do strefy upuszczania Dodaj nową warstwę istniejącej mapy.

Warstwę można usunąć z mapy, rozwijając panel Opcje warstwy Rozwiń legendę i klikając przycisk Usuń Usuń. Warstwę na mapie można również tymczasowo wyłączyć, klikając symbol warstwy znajdujący się obok jej nazwy w obszarze legendy.

Używanie paska narzędziowego mapy

Każda mapa ma pasek narzędziowy, za pomocą którego można znaleźć więcej informacji lub dostosować dane bądź kartę.

NarzędzieOpis

Opcje warstwy

Przycisk Opcje warstwy Legenda umożliwia pokazanie lub ukrycie nazwy i symbolu zestawów danych wyświetlanych na mapie. Panel Opcje warstwy umożliwia dostęp do legendy, symbolizacji i wyglądu dla warstwy.

Notatka:

Ukryte warstwy pozostaną ukryte po opublikowaniu raportu.

Filtr kart

Użyj przycisku Filtr kart Filtr kart, aby usunąć z karty wszystkie zbędne dane. Filtry można zastosować do wszystkich pól znakowych, liczbowych, wskaźnika/współczynnika oraz daty/czasu. Filtr kart nie wpływa na inne karty korzystające z tego samego zestawu danych.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Filtrowanie danych.

Narzędzia wyboru

Za pomocą narzędzi wyboru (dostępnych po kliknięciu przycisku Narzędzia wyboru Narzędzia wyboru) można wyróżnić ważne obiekty. Elementy wybrane na jednej karcie są odzwierciedlane na wszystkich pozostałych kartach korzystających z tych samych danych. Na kartach mapy dostępne są następujące narzędzia wyboru:

 • Wybierz
 • Wybranie ramką
 • Lasso
 • Powiększ do wyboru
 • Odwróć wybór

Więcej informacji zawiera temat Dokonywanie wyborów.

Narzędzia powiększania

Do zmiany zasięgu danych można użyć narzędzi powiększania (dostęp za pomocą przycisku Narzędzia powiększania Narzędzia powiększania). Na kartach mapy dostępne są następujące narzędzia powiększania:

 • Powiększ
 • Pomniejsz
 • Powiększ do wyboru
 • Skonfiguruj zasięg domyślny i Wyczyść zasięg domyślny
 • Powiększ do warstwy
 • Zablokuj nawigację i Odblokuj nawigację

Wskazówka:

Można także powiększyć widok, używając kombinacji Shift + kliknięcie + przeciągnięcie.

Więcej informacji zawiera sekcja Nawigowanie na mapach.

Typ wizualizacji

Przycisk Typ wizualizacji Typ wizualizacji otwiera menu rozwijane przedstawiające wszystkie dostępne typy kart. Lista rozwijana pozwala szybko zmienić kartę w tabelę podsumowania lub diagram. Dostępność wizualizacji zależy od typu danych wyświetlanych na danej karcie.

Zsynchronizowane zasięgi

Przycisk Synchronizuj zasięgi Zsynchronizowane zasięgi umożliwia wyświetlenie wszystkich map przy tym samym zasięgu i poziomie powiększenia.

Maksymalizuj

Użyj przycisku Maksymalizuj Maksymalizuj, aby powiększyć kartę. Pozostałe karty na stronie zostaną zmniejszone do postaci miniatur. Przywrócenie poprzedniego rozmiaru karty umożliwia przycisk Przywróć w dół Przywróć w dół.

Włącz filtry krzyżowe

Użyj przycisku Włącz filtry krzyżowe Włącz filtry krzyżowe, aby włączyć możliwość tworzenia filtrów na jednej karcie przy użyciu zaznaczeń na innych kartach. Filtry krzyżowe można usunąć przy użyciu przycisku Wyłącz filtry krzyżowe Wyłącz filtry krzyżowe.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Filtrowanie danych.

Odwróć kartę

Przycisk Odwróć kartę Odwróć kartę odwraca kartę w celu wyświetlenia informacji o warstwach na mapie, takich jak liczba obiektów, datownik wskazujący ostatnią aktualizację danych oraz odwołania do map bazowych. Jest tu także miejsce na opis analizy na karcie.

Opcje karty

Użyj przycisku Opcje karty Opcje karty, aby zmienić wygląd lub kolejność karty bądź usunąć kartę.

Obracanie mapy

Obracanie mapy umożliwia zmianę orientacji obiektów. Można na przykład obrócić mapę sieci ulic, na której ulice są równoległe, ale nie biegną dokładnie z północy na południe i ze wschodu na zachód.

Mapę można obrócić, klikając prawym przyciskiem myszy i przeciągając mapę lub używając skrótów klawiaturowych A i D w celu obrócenia aktywnej mapy.

Notatka:

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy nie będzie prawidłowo obracać mapy w przeglądarce Microsoft Edge, gdy jest w niej włączona opcja Włącz gesty myszy. Aby uzyskać najlepsze wyniki, wyłącz opcję Włącz gesty myszy w ustawieniach przeglądarki lub użyj alternatywnej metody obracania mapy.

Ewentualnie, aby zaktualizować obrót mapy, wykonaj następujące czynności:

 1. Na pasku narzędzi mapy kliknij przycisk Opcje karty Opcje karty.
 2. W menu bocznym kliknij przycisk Wygląd Wygląd.
 3. Kliknij kartę Opcje mapy Opcje mapy.
 4. W sekcji Obrót (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) użyj strzałek w górę i w dół, aby zmienić stopień obrotu, lub wpisz liczbę. Dozwolone są liczby dodatnie z przedziału od 0 do 360.

Rotacja na mapie zostanie zaktualizowana.

Dodanie strzałki północy

Strzałka północy wskazuje orientację mapy. Strzałka północy jest ważnym dodatkiem do mapy, jeśli została ona obrócona.

Aby dodać lub usunąć strzałkę północy, wykonaj następujące czynności:

 1. Na pasku narzędzi mapy kliknij przycisk Opcje karty Opcje karty.
 2. W menu bocznym kliknij przycisk Wygląd Wygląd.
 3. Kliknij kartę Opcje mapy Opcje mapy.
 4. Zaznacz pole wyboru Pokaż strzałkę północy.

Strzałka północy pojawi się na mapie. Można kliknąć strzałkę północy, aby obrócić mapę do domyślnej orientacji, pod warunkiem, że dla mapy nie została zablokowana nawigacja.

Kopiowanie mapy

Kartę mapy można zduplikować na stronie, aktywując kartę (karta jest aktywna, gdy jest widoczny przycisk Działanie Działanie) i używając kombinacji klawiszy Ctrl+C do skopiowania karty, a następnie kombinacji klawiszy Ctrl+V do wklejenia jej na stronie.

Kartę mapy można skopiować na inną stronę, przeciągając ją na kartę Nowa strona Nowa strona lub na istniejącą stronę. Gdy mapa jest kopiowana na nową stronę, w razie potrzeby zostanie też skopiowany zestaw danych wraz ze wszystkimi procesami użytymi do utworzenia mapy. Zestaw danych nie zostanie skopiowany, jeśli istnieje on już na nowej stronie, chyba że jeden z zestawów danych zawiera filtr zestawu danych, pole obliczane lub pole lokalizacji utworzone przez włączanie lokalizacji.

Ograniczenia

Na jednej stronie obsługiwanych jest maksymalnie 16 map wykorzystujących mapy bazowe kafli wektorowych. Najlepiej jest użyć wielu stron, a na każdej z nich umieścić mniejszą liczbę map. Więcej informacji zawiera sekcja Błąd: Zbyt wiele kontekstów WebGL. Nie można dodać warstwy.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli do mapy dodana jest warstwa obiektowa, ale żadne obiekty nie są widoczne, skala mapy może być poza zakresem widoczności. Jeśli warstwa jest poza zakresem widoczności, symbol na liście warstw jest wyłączony, a po umieszczeniu wskaźnika myszy nad tą warstwą wyświetlany jest komunikat Widoczne tylko w określonych skalach. Spróbuj powiększyć i pomniejszyć mapę, aby zobaczyć, czy warstwa pojawia się w innej skali. W zależności od zakresu widoczności może być konieczne użycie narzędzi powiększania, aby określić powiększenie, w którym warstwa jest widoczna. W razie potrzeby można też zablokować nawigację na mapie w skali, w której warstwa jest widoczna.

Niektóre mapy bazowe również mają zakresy widoczności. Jeśli mapa bazowa nie jest widoczna, należy powiększyć lub pomniejszyć widok, aż mapa bazowa stanie się widoczna, lub zmienić mapę bazową.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów: