Tworzenie diagramu

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Aby utworzyć diagramy interaktywne, należy wybrać z panelu danych co najmniej jedno pole znakowe, pole liczbowe, pole wskaźnika/współczynnika lub pole daty/czasu i przeciągnąć je na stronę lub użyć przycisku Diagram w górnej części panelu danych.

Z poziomu istniejących kart również można przełączyć się na inne obsługiwane typy wizualizacji.

Wskazówka:

Drag-N Drop Można skopiować kartę diagramu na inną stronę, przeciągając ją na kartę Nowa strona Nowa strona lub na wcześniej utworzoną stronę. Aby skopiować diagram na tę samą stronę, użyj kombinacji klawiszy Ctrl+C w celu skopiowania danych, a następnie kombinacji klawiszy Ctrl+V w celu ich wklejenia.

Typy diagramów

Istnieje kilka typów diagramów, które można utworzyć przy użyciu aplikacji ArcGIS Insights. Aplikacja Insights używa inteligentnych opcji domyślnych do utworzenia najlepszego typu diagramu dla danych, które chcesz wizualizować. Dzięki temu masz pewność, że używany jest najlepszy typ diagramu dla wybranego pola.

W poniższej tabeli przedstawiono dane wejściowe dla poszczególnych diagramów, powiązane wizualizacje, na które można się przełączyć za pomocą przycisku Typ wizualizacji Typ wizualizacji oraz pytania, na które diagramy mogą ułatwić znalezienie odpowiedzi.

WizualizacjaMinimalne wymagania dotyczące danychPowiązane typy wizualizacjiPytania, na które może ułatwić znalezienie odpowiedzi

Diagram słupkowy

Jedno pole znakowe

 • Mapa unikalnych wartości
 • Tabela podsumowania
 • Tabela odniesienia
 • KPI
 • Diagram kolumnowy
 • Mapa drzewa
 • Diagram bąbelkowy
 • Diagram liniowy
 • Diagram pierścieniowy
 • Diagram punktów

Jaki jest rozkład (według kategorii)?

Diagram pudełkowy

Jedno pole liczbowe lub pole wskaźnika/współczynnika

 • Mapa z symbolami stopniowanymi
 • Tabela podsumowania
 • Tabela odniesienia
 • KPI
 • Histogram

Jak jest rozpowszechniana?

Jakie są najwyższe wartości?

Jakie są najniższe wartości?

Diagram bąbelkowy

Jedno pole znakowe

 • Mapa unikalnych wartości
 • Tabela podsumowania
 • Tabela odniesienia
 • KPI
 • Diagram słupkowy
 • Diagram kolumnowy
 • Mapa drzewa
 • Diagram liniowy
 • Diagram pierścieniowy

Jaki jest rozkład (według kategorii)?

Diagram strunowy

Dwa pola znakowe

 • Tabela podsumowania
 • Tabela odniesienia
 • Diagram słupkowy
 • Skumulowany diagram słupkowy
 • Diagram kolumnowy
 • Skumulowany diagram kolumnowy
 • Mapa drzewa
 • Diagram skupień
 • Zegar danych
 • Diagram połączeń
 • Diagram liniowy

Jakie występują powiązania?

Diagram kolumnowy

Jedno pole znakowe

 • Mapa unikalnych wartości
 • Tabela podsumowania
 • Tabela odniesienia
 • KPI
 • Diagram słupkowy
 • Mapa drzewa
 • Diagram bąbelkowy
 • Diagram liniowy
 • Diagram pierścieniowy
 • Diagram punktów

Jaki jest rozkład (według kategorii)?

Diagram łączony

Jedno z następujących:

 • Jedno pole znakowe i dwa pola liczbowe lub wskaźnika/współczynnika
 • Dwa zestawy danych z tym samym polem znakowym
 • Tabela podsumowania
 • Tabela odniesienia
 • Mapa drzewa
 • Diagram punktowy
 • Diagram punktów

Jaki jest rozkład (według kategorii)?

Jakie występują powiązania?

Zegar danych

Dwa pola znakowe

 • Tabela podsumowania
 • Tabela odniesienia
 • Diagram słupkowy
 • Skumulowany diagram słupkowy
 • Diagram kolumnowy
 • Skumulowany diagram kolumnowy
 • Mapa drzewa
 • Diagram skupień
 • Diagram strunowy
 • Diagram połączeń
 • Diagram liniowy

Jak się zmieniła?

Jakie występują powiązania?

Diagram pierścieniowy

Jedno pole znakowe

 • Mapa unikalnych wartości
 • Tabela podsumowania
 • Tabela odniesienia
 • KPI
 • Diagram słupkowy
 • Diagram kolumnowy
 • Mapa drzewa
 • Diagram bąbelkowy
 • Diagram liniowy

Jaki jest rozkład (według kategorii)?

Diagram skupień

Dwa pola znakowe

 • Tabela podsumowania
 • Tabela odniesienia
 • Diagram słupkowy
 • Skumulowany diagram słupkowy
 • Diagram kolumnowy
 • Skumulowany diagram kolumnowy
 • Mapa drzewa
 • Diagram strunowy
 • Zegar danych
 • Diagram połączeń
 • Diagram liniowy

Jakie występują powiązania?

Histogram

Jedno pole liczbowe

 • Mapa z symbolami stopniowanymi
 • Tabela podsumowania
 • Tabela odniesienia
 • KPI
 • Diagram pudełkowy

Jak jest rozpowszechniana?

Jakie są najwyższe wartości?

Jakie są najniższe wartości?

KPI

Jedno pole liczbowe

Brak

Jakie występują powiązania?

Diagram liniowy

Jedno pole znakowe

 • Mapa unikalnych wartości
 • Tabela podsumowania
 • Tabela odniesienia
 • KPI
 • Diagram słupkowy
 • Diagram kolumnowy
 • Mapa drzewa
 • Diagram bąbelkowy
 • Diagram pierścieniowy

Jaki jest rozkład (według kategorii)?

Diagram połączeń

Dwa pola znakowe

 • Tabela podsumowania
 • Tabela odniesienia
 • Diagram słupkowy
 • Skumulowany diagram słupkowy
 • Diagram kolumnowy
 • Skumulowany diagram kolumnowy
 • Mapa drzewa
 • Diagram skupień
 • Diagram strunowy
 • Zegar danych
 • Diagram liniowy

Jakie występują powiązania?

Diagram punktów

Jedno pole znakowe i jedno pole liczbowe lub wskaźnika/współczynnika

 • Tabela podsumowania
 • Tabela odniesienia
 • KPI
 • Diagram słupkowy
 • Diagram kolumnowy
 • Mapa drzewa
 • Diagram bąbelkowy
 • Diagram liniowy
 • Diagram pudełkowy
 • Diagram pierścieniowy

Jaki jest rozkład (według kategorii)?

Diagram punktowy

Dwa pola liczbowe bądź pola wskaźnika/współczynnika

 • Tabela podsumowania
 • Tabela odniesienia
 • KPI

Jakie występują powiązania?

Macierz diagramów punktowych

Trzy lub większa liczba pól liczbowych lub pól wskaźnika/współczynnika

 • Tabela podsumowania
 • Tabela odniesienia

Jakie występują powiązania?

Skumulowany diagram słupkowy

Dwa pola znakowe

 • Tabela podsumowania
 • Tabela odniesienia
 • Diagram słupkowy
 • Diagram kolumnowy
 • Skumulowany diagram kolumnowy
 • Mapa drzewa
 • Diagram skupień
 • Diagram strunowy
 • Zegar danych
 • Diagram połączeń
 • Diagram liniowy

Jaki jest rozkład (według kategorii)?

Skumulowany diagram kolumnowy

Dwa pola znakowe

 • Tabela podsumowania
 • Tabela odniesienia
 • Diagram słupkowy
 • Skumulowany diagram słupkowy
 • Diagram kolumnowy
 • Mapa drzewa
 • Diagram skupień
 • Diagram strunowy
 • Zegar danych
 • Diagram połączeń
 • Diagram liniowy

Jaki jest rozkład (według kategorii)?

Diagram szeregów czasowych

Jedno pole daty/czasu

 • Tabela odniesienia

Jak się zmieniła?

Mapa drzewa

Jedno pole znakowe

 • Mapa unikalnych wartości
 • Tabela podsumowania
 • Tabela odniesienia
 • KPI
 • Diagram słupkowy
 • Skumulowany diagram słupkowy
 • Diagram kolumnowy
 • Skumulowany diagram kolumnowy
 • Diagram skupień
 • Diagram strunowy
 • Zegar danych
 • Diagram połączeń
 • Diagram liniowy
 • Diagram punktów

Jaki jest rozkład (według kategorii)?

Modyfikowanie zmiennych

Ponieważ informacje zawarte w danych są prezentowane za pomocą wizualizacji, można przedstawiać różne dane i dostosowywać ich właściwości (na przykład grupowanie danych), a także zmieniać styl diagramu. Edytowalne pola na diagramach są wyświetlane jako szare pola rozwijane. Można wybrać inne pole, aby wyświetlić je na jednej lub na obu osiach. Kliknij na diagramie edytowalne pole i wybierz z listy inne pole.

Wizualizacje podsumowujące dane, takie jak diagramy słupkowe, diagramy szeregów czasowych, diagramy liniowe i tabele podsumowań pozwalają wybrać różne typy statystyk. Za pomocą rozwijanego menu typów statystyk można na przykład zmienić wyświetlaną sumę sprzedaży w regionie na średnią sprzedaż w regionie.

Modyfikowanie osi

Domyślnie skala wszystkich osi liczbowych w aplikacji Insights jest liniowa. W przypadku diagramów punktowych, diagramów serii czasowych i diagramów liniowych skalę jednej lub większej liczby osi można zmienić na logarytmiczną. Skale logarytmiczne to skale nieliniowe, których można używać do wyświetlania zestawów danych o dużych zakresach wartości. Skala logarytmiczna pozwala wyświetlać dane w sposób bardziej poręczny dzięki użyciu logarytmicznych rzędów wielkości. Domyślnie w aplikacji Insights używana jest skala logarytmiczna oparta na logarytmach dziesiętnych. Zmiana skali osi nie powoduje zmiany wartości danych, a jedynie sposób, w jaki są one wyświetlane.

Skalę osi można zmienić, klikając oś i wybierając opcję Liniowa lub Logarytmiczna.

Skalę osi można zmienić, klikając oś i wybierając inną skalę
Po lewej — zmiana skali osi y na logarytmiczną przez kliknięcie osi i wybór skali logarytmicznej. Po prawej — diagram punktowy, w którym skala osi x jest liniowa, a skala osi y jest logarytmiczna.

Nazwy pól domyślnie są używane jako etykiety osi. Aby zmienić etykiety osi, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Opcje karty Opcje karty.
 2. Kliknij przycisk Edytuj etykiety Edytuj etykiety.
 3. Kliknij etykietę, aby wyróżnić tekst.
 4. Wpisz nową etykietę osi.
 5. Naciśnij na klawiaturze klawisz Enter lub Return, aby zmiany odniosły skutek.

Kopiowanie diagramu

Kartę diagramu można zduplikować na stronie, aktywując kartę (karta jest aktywna, gdy jest widoczny przycisk Działanie Działanie) i używając kombinacji klawiszy Ctrl+C w celu skopiowania karty oraz Ctrl+V w celu wklejenia jej na stronie.

Kartę diagramu można skopiować na inną stronę, przeciągając ją na kartę Nowa strona Nowa strona lub na istniejącą stronę. W momencie kopiowania diagramu na nową stronę zostanie skopiowany również zestaw danych, w razie konieczności razem ze wszystkimi procesami służącymi do utworzenia diagramu. Zestaw danych nie zostanie skopiowany, jeśli istnieje on już na nowej stronie, chyba że jeden z zestawów danych zawiera filtr zestawu danych, pole obliczane lub pole lokalizacji utworzone przez włączanie lokalizacji.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów: