Analiza czasowa

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Dostęp do analizy czasowej można uzyskać za pomocą przycisku Działanie Działanie na diagramie szeregów czasowych. Niektóre funkcje czasowe są także dostępne z poziomu karty Znajdź odpowiedzi na karcie mapy, diagramu lub tabeli.

Analiza czasowa nie powoduje wykorzystania kredytów.

W następującej tabeli udostępniono przegląd wszystkich typów funkcji analiz czasowych:

Funkcja analizyOpisPytania przykładowe

Średnia ruchoma

Średnia ruchoma pozwala obliczyć średnie wartości dla określonego okna i nanieść wartości na diagram szeregów czasowych.

Wejście: jedno pole daty/czasu i jedno pole liczbowe lub wskaźnika/współczynnika

Jak się zmieniła? Jakie są trendy danych? Jaka jest średnia wartość dla danej liczby dni? Jakie są szacunkowe wartości w przypadku brakujących danych?

Dekompozycja czasowa

Funkcja Dekompozycja czasowa dzieli diagram szeregów czasowych na komponenty trendu, sezonowości i reszty za pomocą metody STL.

Wejście: jedno pole daty/czasu

Jak się zmieniła? Jakie są trendy danych? Jak sezonowość wpływa na wartości?

Prognoza

Prognoza wykorzystuje metodę STL do przewidywania przyszłych wartości dla komponentów sezonowości i komponentów skorygowanych sezonowo.

Wejście: jedno pole daty/czasu

Jak się zmieniła? Jak zmienią się te wartości w przyszłości?

Kolejne etapy

Aby dowiedzieć się więcej na temat analizy, skorzystaj z następujących zasobów:


W tym temacie
  1. Kolejne etapy