Sposób działania narzędzia Znajdź według atrybutów i lokalizacji

Narzędzie Znajdź według atrybutów i lokalizacji wykonuje zapytania przestrzenne i atrybutowe w celu znalezienia obiektów lub ich części spełniających określone kryteria.

Operatory

Narzędzie Znajdź według atrybutów i lokalizacji używa operatorów dla zapytań atrybutowych i przestrzennych.

Operatory atrybutów

W zapytaniach atrybutowych można używać kilku operatorów, w zależności od tego, czy odpytywane pole zawiera dane jakościowe czy numeryczne.

Jeśli pole zawiera ciąg znakowy, można użyć następujących operatorów:

 • równa się — ciągi znakowe pasujące do podanego tekstu.
 • nie równa się — ciągi znakowe, które nie pasują do podanego tekstu.
 • należy do — ciągi znakowe, które są zgodne z jedną z podanych wartości tekstowych.
 • nie należy do — ciągi znakowe, które nie są zgodne z żadną z podanych wartości tekstowych.
 • zawiera — ciągi znakowe zawierające podany tekst.
 • nie zawiera — ciągi znakowe, które nie zawierają podanego tekstu.
 • zaczyna się od — ciągi znakowe rozpoczynające się od podanego tekstu.
 • nie zaczyna się od — ciągi znakowe, które nie rozpoczynają się od podanego tekstu.
 • kończy się na — ciągi znakowe, które kończą się podanym tekstem.
 • nie kończy się na — ciągi znakowe, które nie kończą się podanym tekstem.
 • jest puste — ciągi znakowe, które nie zawierają tekstu i nie mają wartości null.
 • nie jest puste — ciągi znakowe, które zawierają tekst i nie mają wartości null.
 • jest pustym ciągiem znakowym — ciągi znakowe, które mają wartość null lub nie zawierają tekstu.
 • nie jest pustym ciągiem znakowym — ciągi znakowe, które zawierają jakiś tekst lub mają wartość null.

Jeśli pole zawiera dane numeryczne, można użyć następujących operatorów:

 • jest pomiędzy — liczby, które znajdują się pomiędzy dwiema podanymi wartościami.
 • nie jest pomiędzy — liczby, które nie znajdują się pomiędzy dwiema podanymi wartościami.
 • równa się — liczby pasujące do podanej wartości.
 • nie równa się — liczby, które nie pasują do podanej wartości.
 • należy do — liczby, które są zgodne z jedną z podanych wartości.
 • nie należy do — liczby, które nie są zgodne z żadną z podanych wartości.
 • jest większe niż — liczby, które są większe niż podana wartość.
 • równa się co najmniej — liczby, które są równe podanej wartości lub od niej większe.
 • jest mniejsze niż — liczby, które są mniejsze niż podana wartość.
 • równa się maksymalnie — liczby, które są mniejsze od podanej wartości lub jej równe.
 • jest puste — liczby pasujące do podanej wartości.
 • nie jest puste — liczby, które mają jakąś wartość.

Jeśli pole jest datą, można użyć następujących operatorów:

 • jest pomiędzy — daty, które znajdują się pomiędzy dwiema podanymi datami.
 • nie jest pomiędzy — daty, które nie znajdują się pomiędzy dwiema podanymi datami.
 • jest w dniu — daty, które są takie same jak podana data.
 • nie jest w dniu — daty, które nie są takie same jak podana data.
 • jest przed — daty, które są przed podaną datą.
 • jest po — daty, które są po podanej dacie.
 • jest puste — daty, które mają wartość null.
 • nie jest puste — daty, które nie mają wartości null.

Operatory przestrzenne

Wyrażenia przestrzenne są tworzone przez określenie operatorów, takich jak całkowicie wewnątrz lub przecina.

W zapytaniu przestrzennym można używać następujących operatorów przestrzennych:

 • Przecina się — jeżeli obiekt w pierwszej warstwie przecina obiekt z drugiej warstwy, obiekt z pierwszej warstwy zostaje uwzględniony w warstwie wynikowej.
 • Nie przecina się — jeżeli obiekt w pierwszej warstwie przecina obiekt z drugiej warstwy, obiekt z pierwszej warstwy nie zostaje uwzględniony w warstwie wynikowej.
 • W odległości do — obiekt w pierwszej warstwie zostaje wybrany (uwzględniony w warstwie wynikowej), jeśli jakakolwiek jego część znajduje się w określonej odległości od obiektu w drugiej warstwie; na przykład, działki znajdujące się w odległości do 100 metrów od rzeki zostaną uwzględnione w warstwie wynikowej.
 • Nie w odległości do — obiekt w pierwszej warstwie zostaje wykluczony (nieuwzględniony w warstwie wynikowej), jeśli znajduje się w określonej odległości od obiektu w drugiej warstwie; na przykład, działki znajdujące się w odległości do 100 metrów od rzeki nie zostaną uwzględnione w warstwie wynikowej. Tę zależność można opisać inaczej jako „obiekt znajduje się dalej niż podana odległość”.
 • Całkowicie zawiera — jeśli obiekt w pierwszej warstwie całkowicie zawiera obiekt z drugiej warstwy, obiekt z pierwszej warstwy zostaje uwzględniony w warstwie wynikowej.
 • Nie całkowicie zawiera — jeśli obiekt w pierwszej warstwie całkowicie zawiera obiekt z drugiej warstwy, obiekt z pierwszej warstwy nie zostaje uwzględniony w warstwie wynikowej.
 • Całkowicie wewnątrz — jeżeli obiekt w pierwszej warstwie zawiera się całkowicie w obiekcie z drugiej warstwy, obiekt z pierwszej warstwy zostaje uwzględniony w warstwie wynikowej.
 • Nie całkowicie wewnątrz — jeżeli obiekt w pierwszej warstwie zawiera się całkowicie w obiekcie z drugiej warstwy, obiekt z pierwszej warstwy nie zostaje uwzględniony w warstwie wynikowej.
 • Najbliższy do — jeśli obiekt w pierwszej warstwie jest obiektem znajdującym się najbliżej względem obiektu z drugiej warstwy, obiekt z pierwszej warstwy zostaje uwzględniony w warstwie wynikowej.

Kreator zapytań

Aby utworzyć zapytanie, kliknij przycisk Utwórz nowe zapytanie.

Na początek wybierz warstwę, w której chcesz znaleźć obiekty. Następnie wybierz, czy należy rozpocząć od wyrażenia opartego na atrybutach, czy wyrażenia przestrzennego. Każde zapytanie atrybutowe zawiera nazwę pola, operator i wartość. Każde wyrażenie przestrzenne zawiera operator i drugą warstwę. Poniżej drugiej warstwy możesz użyć przycisku +Wyrażenie, aby dodać wyrażenie w celu dalszego doprecyzowania obiektów z drugiej warstwy, które zostaną użyte w oryginalnym wyrażeniu przestrzennym.

Możesz na przykład w następujący sposób utworzyć zapytanie w warstwie zawierającej dane o zdarzeniach przestępczych w mieście (kradzieże, podpalenia, napaści z bronią w ręku itp.), aby wyświetlić tylko zdarzenia kradzieży. Utwórz wyrażenie oparte na atrybutach w następujący sposób:

 • Jako nazwę pola wybierz Rodzaj przestępstwa.
 • Jako operator wybierz równa się.
 • Jako wartość wpisz lub wybierz Kradzież.

Korzystając z kolejnej warstwy reprezentującej piekarnie, można jeszcze bardziej zawęzić zapytanie, aby wyszukać kradzieże, które miały miejsce w promieniu 100 metrów od sklepu z pączkami. Dodaj następujące wyrażenie przestrzenne:

 • Jako operator wybierz W odległości do i wprowadź wartość 100 metrów.
 • Jako warstwę wybierz warstwę piekarni.
 • Kliknij przycisk +Wyrażenie i wybierz Wyrażenie oparte na atrybutach.
 • W grupie instrukcji Where jako pole nazwy Typ sklepu, pozostaw operator równa się i wpisz lub wybierz jako wartość Sklepy z pączkami.

Jeśli zapytanie ma więcej niż jedno wyrażenie, należy wybrać odpowiednią opcję połączenia tych wyrażeń. W powyższym przykładzie wybrano opcję Wszystkie poniższe warunki są spełnione. Oznacza to, że po zastosowaniu wyrażenia zwracane są tylko obiekty pasujące do wszystkich wyrażeń — w tym przypadku kradzieże w promieniu 100 metrów od sklepów z pączkami.

Inne zapytania mogą wymagać opcji Jeden z poniższych warunków jest spełniony. Na przykład, aby wyświetlić wszystkie kradzieże i wszystkie przestępstwa w promieniu 100 metrów od sklepów z pączkami, wybierz opcję Jeden z poniższych warunków jest spełniony.

Grupa wyrażeń

Aby utworzyć bardziej złożone zapytanie, można użyć grup wyrażeń do zgrupowania wielu wyrażeń. Sposób grupowania wyrażeń decyduje o tym, co zostanie znalezione. Można utworzyć maksymalnie trzy poziomy grupowania.

Grup wyrażeń można na przykład użyć do dodatkowego dostosowania opisanego powyżej filtra zdarzeń przestępczych. Aby wyświetlić zarówno podpalenia, jak i kradzieże zgłoszone w odległości 100 metrów od sklepu z pączkami, można utworzyć grupę wyrażeń w celu znalezienia podpaleń i kradzieży. W tej grupie należy użyć opcji Jeden z poniższych warunków jest spełniony. Następnie (poza grupą) należy dodać wyrażenie przestrzenne, aby znaleźć obiekty w promieniu 100 metrów od sklepów z pączkami.

Wyrażenie grupy sprawdzające incydenty podpalenia i kradzieży w promieniu 100 metrów od sklepów z pączkami

W tym temacie
 1. Operatory