Zapisywanie zasobów w aplikacji Insights desktop

Insights Desktop

Zasoby aplikacji Insights można zapisywać w aplikacji Insights desktop, dzięki czemu są one dostępne na stronie głównej lub w oknie Dodaj do strony.

W aplikacji Insights desktop można zapisać następujące zasoby:

 • Zestawy danych
 • Raporty
 • Motywy
 • Modele
 • Skoroszyty

Zapisywanie zestawów danych

Dostęp do zapisanych zestawów danych można uzyskać ze strony głównej lub okna Dodaj do strony.

Notatka:

Zapisywanie zestawów danych z połączeń z bazą danych i połączeń z ArcGIS tworzy nowy zestaw danych, który odwołuje się do oryginalnej tabeli bazy danych lub warstwy obiektowej. Wszelkie aktualizacje oryginalnych zestawów danych pojawią się również w zapisanym zestawie danych.

Aby zapisać zestaw danych, wykonaj następujące czynności:

 1. Na panelu danych obok zestawu danych, który chcesz zapisać, kliknij przycisk Opcje zestawu danych Opcje zestawu danych.
 2. Kliknij przycisk Zapisz jako. Zostanie wyświetlone okno Zapisz dane.
 3. Dodaj tytuł, opis i dodatkowe znaczniki, jeśli jest taka potrzeba.
 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Zapisywanie raportów, motywów i modeli

Do zapisanych raportów, motywów i modeli można uzyskiwać dostęp ze strony głównej aplikacji Insights desktop. Motywy i modele są także dostępne w oknie Dodaj do strony.

Aby zapisać raport, motyw lub model, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Edytuj stronę Edytuj stronę.
 2. Kliknij przycisk Zapisz jako. Zostanie wyświetlone okno Zapisz jako.
 3. Zmień Typ w zależności od zasobów, które chcesz zapisać.
 4. Dodaj tytuł, opis i dodatkowe znaczniki, jeśli jest taka potrzeba.
 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Zapisywanie skoroszytu

Otwarty skoroszyt można zapisać przy użyciu przycisku Zapisz znajdującego się na pasku narzędziowym skoroszytu. Zapisany skoroszyt można otworzyć na karcie Skoroszyty na stronie głównej. Ostatnio utworzone i zmodyfikowane skoroszyty są także dostępne na karcie Strona główna.