Eksport danych

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Funkcja eksportowania danych umożliwia zapisywanie zestawów danych aplikacji Insights poza aplikacją Insights w plikach o często używanych formatach. Wyeksportowane dane można udostępnić innym osobom lub wykorzystać w innych produktach, takich jak aplikacja ArcGIS Pro lub program Microsoft Excel.

Można eksportować wyłącznie warstwy obiektowe. Użytkownik może eksportować dane z warstwy obiektowej, o ile spełniony jest jeden z poniższych wymogów:

Notatka:

Eksport będzie wyłączony dla użytkowników, którzy nie są właścicielami lub administratorami, w następujących sytuacjach:

 • W zestawie danych włączono lokalizację.
 • Zestaw danych zawiera jedno lub większą liczbę pól obliczanych.
 • Zestaw danych obejmuje geometrie obliczane.
 • Zestaw danych jest wynikiem złączenia.

Eksportowanie danych jest wyłączone w przypadku warstw obiektowych, które są dostępne za pośrednictwem kooperacji rozproszonej.

Wyeksportować można również dane z jednej karty. Więcej informacji zawiera temat Wyświetlanie tyłu karty.

Eksportowanie zestawu danych

Zestawy danych można eksportować z panelu danych lub ze strony głównej.

Panel danych

Wykonaj następujące czynności, aby wyeksportować zestaw danych z panelu danych:

 1. Na panelu danych obok zestawu danych, który chcesz wyeksportować, kliknij przycisk Opcje zestawu danych Opcje zestawu danych.
 2. Kliknij przycisk Eksportuj.

  Zostanie wyświetlone menu z formatami eksportu.

  Notatka:

  Jeśli opcja Eksport jest wyłączona, wybrany zestaw danych jest niezgodny z funkcją eksportowania.

 3. Wybierz format eksportu.

Zestaw danych zostanie wyeksportowany w wybranym formacie i zapisany w domyślnej lokalizacji pobierania przeglądarki.

Notatka:

Może upłynąć kilka minut, zanim pobierany plik będzie widoczny w przeglądarce. Czas pobierania zależy od wielkości zestawu danych.

Strona główna

Wykonaj następujące czynności, aby wyeksportować zestaw danych ze strony głównej:

 1. Na stronie głównej kliknij kartę Zestawy danych Zestawy danych.
 2. Znajdź zestaw danych, który chcesz wyeksportować. W razie potrzeby użyj paska wyszukiwania, przycisku filtrowania Filtr, przycisku Wyświetl elementy Wyświetl elementy lub przycisku Sortuj Sortuj.
 3. Umieść wskaźnik myszy na zestawie danych i kliknij przycisk Eksportuj Eksportuj.
 4. Kliknij w menu pozycję format eksportu.

Zestaw danych zostanie wyeksportowany w wybranym formacie i zapisany w domyślnej lokalizacji pobierania przeglądarki.

Notatka:

Może upłynąć kilka minut, zanim pobierany plik będzie widoczny w przeglądarce. Czas pobierania zależy od wielkości zestawu danych.

Formaty eksportu

Warstwy obiektowe można eksportować do następujących formatów:

 • Plik shape
 • Plik wartości rozdzielanymi przecinkami (CSV)
 • GeoJSON

Wszystkie formaty plików zostaną wyeksportowane w skompresowanym folderze (.zip).

Usługi obiektowe z wieloma warstwami

Usługa obiektowa może zawierać wiele warstw obiektowych. Jeśli zestaw danych z wieloma warstwami zostanie wyeksportowany do pliku CSV lub GeoJSON, każda warstwa będzie wyświetlana w oddzielnym pliku, a ich zbiór zostanie zapisany w skompresowanym folderze.

Jeśli właścicielem usługi obiektowej jest inny członek instytucji, opcja Zezwól innym użytkownikom na eksport do różnych formatów musi być skonfigurowana dla każdej warstwy obiektowej, która ma zostać wyeksportowana. W wyeksportowanym pliku będą uwzględnione tylko warstwy obiektowe z włączoną możliwością eksportu.