Tworzenie zestawów danych

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Jednym ze źródeł danych, którego można użyć w aplikacji Insights, są elementy warstwy obiektowej. Warstwy obiektowe można tworzyć przez zaimportowanie pliku w aplikacji Insights, opublikowanie zestawu danych z aplikacji ArcGIS Pro, opublikowanie zestawu danych w instytucji lub udostępnienie zestawu danych z aplikacji Insights. Wszystkich utworzonych przez Ciebie lub udostępnionych Tobie elementów warstwy obiektowej można używać w aplikacji Insights niezależnie od sposobu ich utworzenia.

Notatka:

Lokalne zestawy danych można tworzyć w aplikacji Insights desktop przez zaimportowanie zestawu danych i zapisanie zestawu danych. Lokalne zestawy danych nie tworzą elementu warstwy obiektowej. Warstw obiektowych nie można publikować bezpośrednio w aplikacji Insights desktop z aplikacji ArcGIS Pro. Jednak w aplikacji Insights desktop dostęp do warstw obiektowych, które zostały opublikowane w instytucji ArcGIS, można uzyskać za pośrednictwem połączenia ArcGIS.

Dostęp do warstw obiektowych (lokalnych zestawów danych w aplikacji Insights desktop) umożliwia karta Zestawy danych Zestawy danych na stronie głównej. Warstwy obiektowe i lokalne zestawy danych można dodawać do skoroszytu z poziomu kart Instytucja ArcGIS oraz Lokalne zestawy danych w oknie Dodaj do strony.

Importowanie pliku

Dane można importować z następujących źródeł w aplikacji Insights:

 • Skoroszyt programu Microsoft Excel (.xlsx)
 • Plik wartości rozdzielanych przecinkami (CSV) (.csv)
 • Plik GeoJSON (.json, .geojson lub .zip)
 • Geobaza plikowa (w pliku .zip)
 • Plik shape (w pliku .zip)
Notatka:

W aplikacji Insights in ArcGIS Online maksymalny rozmiar plików wynosi 100 MB. Pliki można publikować w celu utworzenia warstwy obiektowej lub dodawać do strony aplikacji Insights w postaci tabeli.

W celu utworzenia zestawu danych przez zaimportowanie pliku wykonaj następujące czynności:

 1. Jeśli skoroszyt jest otwarty w aplikacji Insights, zapisz swoją pracę i kliknij przycisk Strona główna Home, aby powrócić do strony głównej. W przypadku logowania się w aplikacji Insights lub jej uruchamiania przejście do strony głównej nastąpi automatycznie.
 2. Kliknij kartę Zestawy danych Zestawy danych.
 3. Kliknij przycisk Nowy zestaw danych.

  Zostanie otwarte okno Nowy zestaw danych.

 4. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Kliknij przycisk Przeglądaj i otwórz plik, którego chcesz użyć do utworzenia zestawu danych.
  • Przeciągnij plik do okna Nowy zestaw danych.
 5. Jeśli pojawi się odpowiedni komunikat, skonfiguruj parametr Typ na poprawny format danych. Dla zestawu danych można także zaktualizować nazwę, znaczniki i podsumowanie. Kliknij przycisk Dodaj.
  Notatka:

  Pliki programu Excel, pliki CSV i pliki GeoJSON (.json i .geojson) zaczną być automatycznie wczytywane po ich dodaniu do okna Nowy zestaw danych w aplikacji Insights in ArcGIS Online i Insights in ArcGIS Enterprise. Wszystkie typy plików są automatycznie wczytywane w aplikacji Insights desktop.

Zestaw danych zostanie dodany jako element warstwy obiektowej. Teraz możesz przenieść zestaw danych folderu, udostępnić zestaw danych lub zarządzać szczegółami elementu.

Publikowanie z poziomu aplikacji ArcGIS Pro lub aplikacji ArcMap

Z poziomu aplikacji ArcGIS Pro lub aplikacji ArcMap można opublikować warstwę obiektową, która ma być hostowana w instytucji ArcGIS. Podczas publikowania hostowanej warstwy obiektowej dane są kopiowane ze źródła danych do instytucji. Opublikowana hostowana warstwa obiektowa odwołuje się do danych w instytucji, a nie w źródle danych.

Na potrzeby publikowania w instytucji z poziomu aplikacji ArcGIS Pro lub z poziomu aplikacji ArcMap wymagane jest połączenie z Internetem. Prędkość i przepustowość połączenia mają wpływ na czas publikacji warstwy obiektowej.

Wykonaj czynności podane w systemie pomocy aplikacji ArcGIS Pro lub systemie pomocy aplikacji ArcMap, aby opublikować hostowaną warstwę obiektową z poziomu tych aplikacji.

Więcej informacji na temat hostowanych warstw obiektowych można znaleźć w sekcji Warstwy obiektowe.