Opcje warstw diagramu

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Dostęp do panelu Opcje warstwy dla diagramów można uzyskać, klikając przycisk Opcje warstwy Opcje warstwy na pasku narzędzi karty. Opcje i karty dostępne na panelu Opcje warstwy zależą od typu diagramu i bieżącego stylu.

Karta Legenda

Notatka:

Karta Legenda nie jest dostępna dla histogramów ani kart kluczowych wskaźników wydajności.

Na karcie Legenda Legenda wyświetlane są symbole występujące na diagramie oraz odpowiadające im kategorie, jeśli mają zastosowanie. Karta Legenda jest interaktywna i umożliwia wybieranie obiektów na diagramie (dostępne dla symboli unikalnych).

Jeśli diagram jest wyświetlany z wybraną opcją Symbole unikalne, można zmienić kolor powiązany z kategorią, klikając symbol i wybierając kolor z palety lub wprowadzając wartość szesnastkową.

Karta Symbolizacja

Notatka:

Karta Symbolizacja nie jest dostępna dla wszystkich diagramów.

Karta Symbolizacja Symbolizacja służy do następujących celów:

  • Diagramy słupkowe i kolumnowe — umożliwia wybór ustawienia Pojedynczy symbol lub Symbole unikalne w opcji Typ symbolu. Inne diagramy, które mogą być przedstawiane za pomocą unikalnych lub pojedynczych symboli, takie jak diagramy punktowe, można zmieniać za pomocą opcji Podgrupa lub Kolor według na osi x lub y.
  • Diagramy słupkowe, kolumnowe, liniowe i łączone — umożliwia dodawanie etykiet wartości do diagramu.
  • Zegary danych i diagramy skupień — umożliwia skonfigurowanie opcji Typ klasyfikacji na naturalne przerwy, równe przedziały, metodę klasyfikacji kwantylowej lub ręcznej. Dowiedz się więcej o klasyfikacji diagramów
  • Diagramy połączeń — umożliwia wybranie kompozycji diagramu: Zależna od siły, Hierarchiczna i Kołowa.
  • Diagramy punktowe — umożliwia dodawanie przedziałów ufności do diagramu.

Karta Wygląd

Notatka:

Karta Wygląd nie jest dostępna dla diagramów strunowych.

Karta Wygląd Wygląd umożliwia zmianę ustawienia opcji Kolor symbolu w przypadku diagramów wyświetlanych z użyciem pojedynczych symboli, takich jak histogramy. Kolor symbolu można wybrać z palety kolorów lub dostosować przy użyciu kodu szesnastkowego.

Zegary danych, diagramy skupień i sklasyfikowane mapy drzewa obsługują zmianę opcji Paleta kolorów. Aby przefiltrować opcje palety kolorów, wybierz kategorię palety kolorów z menu rozwijanego, na przykład Najlepsze w przypadku ciemnego tła i Zoptymalizowane pod kątem daltonizmu. Możesz też kliknąć przycisk Odwróć palety Odwróć palety, aby zmienić kolejność kolorów w palecie.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat diagramów, skorzystaj z następujących zasobów: