Wykonywanie analiz

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Wyświetlanie danych na mapie umożliwia analizowanie wzorców, rozkładów i relacji właściwych dla danych. Niemniej jednak wiele wzorców i relacji może nie być oczywistych podczas oglądania mapy. Zazwyczaj ilość danych jest zbyt duża do wykonania analizy i ich logicznego przedstawienia w formie surowej. Sposób przedstawienia danych na mapie może zmienić rodzaj spostrzeganych zależności. Analiza umożliwia określenie ilościowe zależności i relacji między danymi oraz przedstawienie wyników na mapach, a także w postaci tabel i diagramów. Analiza ułatwia znalezienie odpowiedzi na pytania i podejmowanie ważnych decyzji przy użyciu informacji wykraczających poza te dostępne w ramach analizy wizualnej.

Przycisk Działanie

Funkcje analizy przestrzennej i nieprzestrzennej w aplikacji Insights znajdują się na panelu Analiza dostępnym za pomocą przycisku Działanie Działanie na karcie mapy, diagramu lub tabeli.

Przycisk Działanie na karcie mapy otwiera panel Analiza na karcie Analiza przestrzenna, gdzie można szybko uzyskać dostęp do funkcji analizy przestrzennej. Można przejść na kartę Znajdź odpowiedzi, aby znaleźć funkcje analizy przestrzennej i nieprzestrzennej zgrupowane według typowych pytań. Przycisk Działanie na karcie diagramu lub tabeli otwiera panel Analiza dla pytań analizy z karty Znajdź odpowiedzi.

Jeśli przycisk Działanie nie jest wyświetlany, kliknij kartę na stronie, aby ją aktywować. Zostanie wyświetlony pasek narzędziowy karty i przycisk Działanie.

Karta Analiza przestrzenna

Karta Analiza przestrzenna jest dostępna tylko z karty mapy i zapewnia dostęp do następujących narzędzi: Bufor/Czasy przejazdu, Agregacja przestrzenna, Filtr przestrzenny, Wzbogać dane, Oblicz zagęszczenie, Znajdź najbliższe, Oblicz współczynnik zagęszczenia, Znajdź klastry k-średnich i Znajdź średnią przestrzenną.

Więcej informacji na temat analizy przestrzennej, łącznie z wymaganymi uprawnieniami i przeglądami funkcji analizy można znaleźć w sekcji Analiza przestrzenna.

Karta Znajdź odpowiedzi

Karta Znajdź odpowiedzi umożliwia uporządkowanie operacji analitycznych na podstawie kluczowych pytań, które obejmują tworzenie map, analizę przestrzenną i inne wizualizacje.

Poniższa tabela zawiera podsumowanie funkcji zgodnie z ich ułożeniem na karcie Znajdź odpowiedzi:

PytaniePytania przykładoweFunkcja analizy

Jak jest rozpowszechniana?

Gdzie znajdują się największe obozy, w których przebywają osoby przesiedlone wewnętrznie?

Agregacja przestrzenna

Gdzie w mieście występuje największa koncentracja hospitalizacji związanych z astmą?

Oblicz zagęszczenie

Czy wskaźnik otyłości u dorosłych wykazuje rozkład normalny?

Wyświetl histogram

W jaki sposób należy rozmieszczać obiekty symboli stopniowanych lub kartogramów na mapie?

Klasyfikacja

Jakie rodzaje przestępstw są najczęstsze i które okręgi policyjne mają największą przestępczość?

Wyświetl diagram skupień

Jaki jest rozkład kosztów ubezpieczeń samochodowych w poszczególnych miastach?

Wyświetl diagram pudełkowy

Jak wygląda wskaźnik przestępczości w określonym rejonie w porównaniu z wartością średnią?

Oblicz wskaźnik Z

Gdzie są klastry siedlisk karibu?

Znajdź klastry k-średnich

Jakie występują powiązania?

Jakie są zwyczaje i styl życia osób mieszkających w danym obszarze?

Wzbogać dane

Jaka jest zależność między sprzedażą odzieży męskiej i sprzedażą ogółem w ciągu roku?

Wyświetl diagram punktowy

Jaka jest różnica między wskaźnikami otyłości dla mieszkańców miast i wsi?

Oblicz współczynnik

Jak wygląda porównanie liczby osób przybywających do poszczególnych stanów i osób je opuszczających?

Wyświetl diagram strunowy

Jaki jest współczynnik migracji między krajami?

Wyświetl diagram łączy

Które zmienne w największym stopniu wpływają na łączną sprzedaż w poszczególnych lokalizacjach handlowych?

Model regresji

Jakie są przewidywania dotyczące przyszłych poziomów emisji węgla na podstawie trendów dotyczących użytkowania pojazdów, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i wzrostu gospodarczego?

Prognozuj zmienną

Czy w niektórych okolicach nowotwory występują częściej niż w innych względem ich populacji?

Oblicz współczynnik zagęszczenia

Co znajduje się w pobliżu?

Które rzeki znajdują się w odległości 10 mil (16 km) od rurociągu?

Bufor/Czasy przejazdu

Jaki jest średni dochód gospodarstwa domowego w przypadku mieszkańców dzielnicy w wieku powyżej 65 lat?

Filtr atrybutów

W których jeziorach w regionie znajduje się najwięcej ryb?

Filtr przestrzenny

W jakiej odległości od szkół podstawowych i średnich mają miejsce przestępstwa związane z narkotykami?

Znajdź najbliższe

Jak się zmieniła?

Czy liczba wypadków drogowych wzrosła, czy też spadła z biegiem czasu?

Szeregi czasowe

Ile wynosi procent zysków i strat dla poszczególnych towarów?

Oblicz zmianę procentową

Ile transakcji sprzedaży jest zawieranych w poszczególnych miesiącach i latach?

Wyświetl zegar danych

Jak sezonowość wpływa na jakość powietrza?

Dekompozycja czasowa

Jakie są prognozowane wartości jakości powietrza na najbliższe dwa lata?

Prognoza

Analiza czasowa

Karta Analiza czasowa jest dostępna wyłącznie na diagramie szeregów czasowych i umożliwia uzyskanie dostępu do funkcji Średnia ruchoma, Dekompozycja czasowa i Prognoza.

Więcej informacji na temat analizy czasowej, łącznie z wymaganymi uprawnieniami i przeglądami funkcji analizy można znaleźć w sekcji Analiza czasowa.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów: