Licencjonowanie

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Możliwość uzyskiwania dostępu do aplikacji Insights przez poszczególnych członków instytucji zależy od uprawnień, które przypisano im w instytucji. Uprawnienia są ustalane na podstawie typu użytkownika, roli i licencji przypisanych do użytkownika.

Typy użytkowników

Administratorzy ArcGIS przypisują typy użytkowników do członków na podstawie ich potrzeb i wymagań. Typy użytkowników są przypisywane do członków, gdy są oni zapraszani do instytucji. Typ użytkownika definiuje uprawnienia, które można nadać członkowi za pośrednictwem roli domyślnej lub niestandardowej. Każdy typ użytkownika obejmuje również dostęp do konkretnych aplikacji.

Dostępne są następujące typy użytkowników:

 • Viewer, Editor i Mobile Worker — użytkownicy typuViewers, Editors i Mobile Workers mogą wyświetlać raporty i skoroszyty, które są im udostępniane przez użytkowników aplikacji Insights. Te typy użytkowników są doskonałe dla członków instytucji, którzy muszą wyświetlać zasoby Insights w bezpiecznym środowisku.

  Więcej informacji dotyczących typów użytkowników Viewer, Editor i Mobile Worker oraz sposobu ich użycia w innych aplikacjach ArcGIS można znaleźć w temacie Typy użytkowników, role i uprawnienia.

 • Creator — typ użytkownika Creators ma pełne możliwości wymagane do używania aplikacji Insights, w tym do tworzenia i udostępniania zasobów oraz wykonywania analiz, pod warunkiem, że przypisano mu odpowiednie role i licencje. Ten typ użytkownika jest zgodny z licencją aplikacji Insights.

 • GIS Professional — użytkownicy typu GIS Professionals dysponują wszystkimi możliwościami i aplikacjami użytkowników typu Creator, a także mają dostęp do aplikacji ArcGIS Pro (w wersji Basic, Standard lub Advanced). Ten typ użytkownika został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują do pracy pełnego pakietu aplikacji GIS, na przykład w celu udostępniania danych między aplikacjami Insights i ArcGIS Pro. Typ użytkownika GIS Professional jest zgodny z licencją aplikacji Insights. Ten typ użytkownika nie uwzględnia dostępu do aplikacji ArcMap ani innych produktów ArcGIS Desktop.

  Więcej informacji o typie użytkownika GIS Professional, w tym o poziomie, można znaleźć w temacie Typy użytkowników, role i uprawnienia.

Notatka:

Typ użytkownika Insights Analyst nie jest już obsługiwany.

Licencje aplikacji Insights można zakupić i przypisać do członków o typie użytkownika Creator lub GIS Professional.

Role

Rola definiuje zestaw uprawnień przypisanych do członka. Role są przypisywane do członków, gdy są oni zapraszani do instytucji.

Dostępne są następujące role domyślne:

Notatka:

Typ użytkownika członka definiuje role domyślne, które mogą być do niego przypisane. Poniżej wymieniono typy użytkowników zgodne z poszczególnymi rolami.

 • Przeglądający, Edytor danych i Użytkownik — te role umożliwiają użytkownikom wyświetlanie raportów i skoroszytów, które zostały udostępnione członkowi, a także dołączanie do grup, których właścicielem jest instytucja. Rola Przeglądający jest zgodna ze wszystkimi typami użytkowników. Rola Edytor danych jest zgodna ze wszystkimi typami użytkowników z wyjątkiem typu Viewer. Rola Użytkownik jest zgodna z typem użytkownika Creator i GIS Professional. Te role zawierają uprawnienia niezbędne do otwarcia aplikacji Insights w trybie przeglądania.
 • Publikujący — ta rola obejmuje uprawnienia do tworzenia zasobów, publikowania i udostępniania danych oraz do wykonywania analiz przestrzennych. Rola Publikujący jest zgodna z typami użytkowników Creator i GIS Professional oraz obejmuje wszystkie uprawnienia wymagane do używania aplikacji Insights w połączeniu z odpowiednim typem użytkownika. Rola Publikujący jest zgodna z licencją aplikacji Insights.
 • Facylitator — rola Facylitator jest dostępna w usłudze ArcGIS Online i obejmuje uprawnienia publikującego oraz możliwość zapraszania do grup członków kooperacji partnerskiej. Rola Facylitator jest zgodna z typami użytkowników Creator i GIS Professional oraz obejmuje wszystkie uprawnienia wymagane do używania aplikacji Insights w połączeniu z odpowiednim typem użytkownika. Rola Facylitator jest zgodna z licencją aplikacji Insights.
 • Administratorzy — ta rola obejmuje uprawnienia użytkownika i publikującego oraz uprawnienia do zarządzania instytucją i innymi użytkownikami. Instytucja musi mieć co najmniej jednego administratora. Nie ma jednak żadnego limitu dotyczącego maksymalnej liczby ról Administrator, które można przypisać w ramach instytucji. Zaleca się, aby instytucja miała co najmniej dwóch administratorów, jednak należy ograniczyć tę rolę do użytkowników, którzy wymagają powiązanych z nią dodatkowych uprawnień. Rola Administrator jest zgodna z typami użytkowników Creator i GIS Professional oraz obejmuje wszystkie uprawnienia wymagane do używania aplikacji Insights w połączeniu z odpowiednim typem użytkownika. Rola Administrator jest zgodna z licencją aplikacji Insights.

Więcej informacji dotyczących ról domyślnych i powiązanych uprawnień zawiera temat Typy użytkowników, role i uprawnienia w pomocy usługi ArcGIS Online lub pomocy oprogramowania ArcGIS Enterprise.

Licencje

Do używania aplikacji Insights wymagana jest licencja aplikacji Insights.

Udostępnione raporty i skoroszyty z aplikacji Insights mogą być wyświetlane przez członków instytucji o dowolnym typie użytkownika, jeśli tylko elementy te zostały im udostępnione.

Przykłady

W poniższej tabeli przedstawiono kilka przykładów kombinacji typów użytkowników, ról i licencji aplikacji oraz powiązanych możliwości użytkownika:

LicencjonowanieWyświetlanie raportów i skoroszytówUżywanie aplikacji InsightsZarządzaj licencjami
 • Typ użytkownika: Editor
 • Rola: Użytkownik
 • Licencja na aplikację Insights: Nie

Tak. Aplikacja Insights może zostać otwarta w trybie przeglądania.

Nie

Nie

 • Typ użytkownika: GIS Professional
 • Rola: Administrator
 • Licencja na aplikację Insights: Nie

Tak. Aplikacja Insights może zostać otwarta w trybie przeglądania.

Nie

Tak

 • Typ użytkownika: Creator
 • Rola: Publikujący
 • Licencja na aplikację Insights: Tak

Tak

Tak

Nie

 • Typ użytkownika: Creator
 • Rola: Administrator
 • Licencja na aplikację Insights: Tak

Tak

Tak

Tak

Notatka:

Więcej informacji o tym, kto może zobaczyć udostępniane raporty, zawiera sekcja Publikowanie i udostępnianie raportu.

Licencjonowanie w aplikacji Insights desktop

Aplikacja Insights desktop jest dostępna dla wszystkich istniejących użytkowników aplikacji Insights in ArcGIS Online i Insights in ArcGIS Enterprise. Aplikację Insights desktop aktywuje się przy użyciu konta ArcGIS licencjonowanego do używania aplikacji Insights.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat stosowania i używania licencji w aplikacji Insights, skorzystaj z następujących zasobów: