Konfigurowanie usługi ArcGIS Online pod kątem aplikacji Insights

Insights in ArcGIS Online

Aby uzyskać dostęp do usługi ArcGIS Insights in ArcGIS Online, należy posiadać konto instytucji ArcGIS Online. Uprawnienia administratora są niezbędne do skonfigurowania instytucji ArcGIS Online.

Dodatkowe etapy konfiguracji są niezbędne do korzystania ze wszystkich funkcji aplikacji Insights. Te ustawienia konfiguracyjne umożliwiają członkom instytucji geokodowanie danych, korzystanie z map (i zasięgów) odpowiednich dla ich regionu itp.

Konfiguracja usług narzędziowych

Usługi narzędziowe są wymagane przez określone funkcjonalności w instytucji ArcGIS Online, takie jak wykonywanie analiz zależne od usług narzędziowych. Usługi narzędziowe są domyślnie włączone w usłudze ArcGIS Online, ale można je także skonfigurować pod kątem potrzeb danej instytucji. Poniższa tabela zawiera listę poszczególnych usług narzędziowych oraz obsługiwanych przez nie funkcji aplikacji Insights:

Usługa narzędziowaOpis

Geokodowanie

Dodaj lokalizację do swoich zestawów danych, podając adres.

Geometria

Użyj zagregowanych granic dla narzędzia Bufor/Czasy przejazdu.

Wyznaczanie tras

Umożliwia użycie narzędzia Znajdź najbliższe.

GeoEnrichment

Dodaj dane demograficzne do lokalizacji lub obszaru za pomocą narzędzia Wzbogać dane.

Konfigurowanie trybów podróżowania

Podaj dane dotyczące środków transportu, na przykład czasu marszu lub odległości dla samochodu ciężarowego, przeznaczone dla narzędzia Bufor/Czasy przejazdu.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Konfiguracja usług Utility Services.

Domyślna specyfikacja regionu

Określenie regionu domyślnego pozwala sterować domyślnym zasięgiem mapy.

Konfiguracja zasobów atlasu ArcGIS Living Atlas

Zasoby posiadaczy subskrypcji atlasu ArcGIS Living Atlas of the World są dostępne dla wszystkich członków instytucji w ramach subskrypcji instytucji. Zasoby Premium atlasu ArcGIS Living Atlas są dostępne tylko dla użytkowników o odpowiednich rolach i uprawnieniach.

Geokodowanie wsadowe

Geokoder w instytucji musi obsługiwać wsadowe geokodowanie, aby możliwe było użycie go do włączania lokalizacji dla wielu adresów. Aplikacja ArcGIS World Geocoding Service jest dostępna za pośrednictwem konta instytucji w usłudze ArcGIS Online i może być używana na potrzeby geokodowania wsadowego. Można także skonfigurować niestandardowy geokoder wsadowy dla instytucji.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat administrowania aplikacją Insights i uzyskiwania do niej dostępu, skorzystaj z następujących zasobów: