Publikowanie i udostępnianie skryptu

Insights in ArcGIS Enterprise
Notatka:

Środowisko skryptowe aplikacji Insights jest dostępne w aplikacjach Insights in ArcGIS Enterprise i Insights desktop, ale skrypty można obecnie publikować tylko z poziomu aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise.

Skrypty można publikować w celu utworzenia elementów skryptów aplikacji Insights. Elementy skryptów można otwierać w środowisku skryptowym aplikacji Insights.

Publikowanie skryptu

Aby opublikować skrypt, wykonaj następujące czynności:

 1. W razie potrzeby rozwiń nagłówek Skrypty w panelu danych.
 2. Kliknij przycisk Opcje zestawu danych Opcje zestawu danych dla skryptu, który chcesz opublikować.
 3. Kliknij przycisk Publikuj.

  Zostanie wyświetlone okno Publikowanie skryptu.

 4. Podaj tytuł, opis i znaczniki skryptu.
 5. Wybierz osoby, którym chcesz udostępnić skrypt. Skrypt można udostępnić swojej instytucji, wybranym grupom lub wszystkim.
 6. Kliknij przycisk Publikuj.

Tworzony jest element skryptu aplikacji Insights. Element skryptu można otworzyć na karcie Modele na stronie głównej lub na karcie Skrypty Skrypty w oknie Dodaj do strony.

Otwieranie skryptu w skoroszycie

Element skryptu można otworzyć i dodać do panelu danych. Aby otworzyć element skryptu w skoroszycie, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz okno Dodaj do strony przy użyciu jednej z następujących opcji:
  • Utwórz skoroszyt. Okno Dodaj do strony jest wyświetlane podczas tworzenia skoroszytu.
  • Kliknij przycisk Dodaj do strony Dodaj do strony znajdujący się powyżej panelu danych w istniejącym skoroszycie.
  • Utwórz stronę w istniejącym skoroszycie. Okno Dodaj do strony jest wyświetlane podczas tworzenia strony.
 2. Kliknij kartę Skrypty Skrypty.
 3. Jeśli skrypt został utworzony przez Ciebie, przejdź na kartę Zawartość. Jeśli skrypt został Tobie udostępniony, kliknij opcję Grupy lub Instytucja.

  W panelu zasobów zostaną wyświetlone dostępne skrypty.

 4. Ewentualnie, aby wyświetlić więcej informacji o skrypcie znajdującym się na liście, na przykład jego opis, kliknij opcję Wyświetl szczegóły.
 5. Wybierz skrypt i kliknij opcję Dodaj.

  Skrypt zostanie dodany do panelu danych.