Zarządzanie stronami

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Skoroszyty aplikacji Insights zawierają jedną lub większą liczbę stron, których można używać do organizowania analiz.

Edytowanie stron

Dostęp do opcji edytowania strony można uzyskać przy użyciu przycisku Edytuj stronę Edytuj stronę na karcie aktywnej strony.

W menu dostępne są następujące opcje:

Wskazówka:

Drag-N Drop Stronę można także zduplikować, przeciągając kartę strony i upuszczając ją na przycisku Nowa strona.

Nowa strona

Tworzenie stron

Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nową stronę w skoroszycie:

  • Kliknij przycisk Nowa strona Nowa strona.
  • Przeciągnij zestaw danych lub kartę i upuść ją na przycisku Nowa strona Nowa strona. Zestaw danych lub karta jest kopiowana na nową stronę.

Po utworzeniu strony wyświetlany jest panel Dodaj do strony, na którym można dodać dane, motywy lub modele potrzebne podczas analizy.

W skoroszycie aplikacji Insights można utworzyć nieograniczoną liczbę stron. Jeśli utworzone strony nie mieszczą się na pasku narzędziowym, wyświetlany jest przycisk Więcej stron Więcej stron. Użyj przycisku Więcej stron, aby wyświetlić wszystkie strony skoroszytu.

Wyświetlanie menu Więcej stron

Zmiana kolejności stron

Aby zmienić kolejność stron, przeciągnij kartę strony i upuść ją w nowym miejscu.

Zmiana kolejności stron

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów: