Konfigurowanie elementów iframe do osadzania publikowanych raportów

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Opublikowane raporty aplikacji Insights można osadzać w kodzie HTML za pomocą znacznika <iframe>. Ramka wstawiana (inline frame — iframe) umożliwia osadzenie dokumentu HTML w innym dokumencie (na innej stronie). Element iframe można skonfigurować na dwa sposoby: optymalizacja elementu iframe do osadzenia w aplikacji ArcGIS StoryMaps lub dostosowanie elementu iframe, który można osadzać w witrynach internetowych lub innych aplikacjach ArcGIS.

Konfigurowanie elementu iframe

Podczas publikowania raportu interaktywnego generowany jest element iframe.

Aby skonfigurować element iframe, wykonaj następujące czynności:

  1. Wykonaj następujące czynności, aby opublikować raport interaktywny.
  2. W oknie Raport został pomyślnie opublikowany w obszarze Osadź kliknij przycisk Opcje, aby wyświetlić opcje elementu iframe.
  3. Wybierz opcję ArcGIS StoryMaps lub Niestandardowa ramka iframe.
  4. W obszarze Rozmiar otwórz menu i wybierz rozmiar.

    Dla opcji ArcGIS StoryMaps opcje rozmiaru są następujące: Domyślny i Niestandardowy. Dla opcji Niestandardowa ramka iframe opcje rozmiaru są następujące Mały, Średni, Duży i Niestandardowy.

  5. Kliknij przycisk Kopiuj, aby skopiować ramkę iframe.

Ramkę iframe można skopiować do kodu HTML lub aplikacji obsługującej osadzanie ramek iframe.

Ramki iframe w aplikacji ArcGIS StoryMaps

Opublikowane raporty można zoptymalizować w celu ich osadzenia w aplikacji ArcGIS StoryMaps.

Blok Osadź w kreatorze narracji ma trzy opcje rozmiaru: mały, średni i duży. Ramki iframe zoptymalizowane pod kątem aplikacji ArcGIS StoryMaps wypełniają szerokość bloku. W celu uzyskania najlepszych wyników dostosuj rozmiar bloku Osadź i szerokość raportu aplikacji Insights w następujący sposób:

Rozmiar bloku OsadźMaksymalna szerokość raportu aplikacji Insights

Mały

Dwie karty w rozmiarze domyślnym

Średnia

Trzy karty w rozmiarze domyślnym

Duży

Cztery karty w rozmiarze domyślnym

Jeśli rozmiar raportu aplikacji Insights przekracza szerokość bloku Osadź, pojawią się paski przewijania.

Ramki iframe aplikacji ArcGIS StoryMaps mogą mieć następujące rozmiary:

RozmiarWymiaryOpis

Domyślnie

Szerokość = 100 procent

Wysokość = 100 procent

Rozmiar ramki iframe jest dostosowywany do domyślnych wymiarów bloku Osadź (mały, średni lub duży) w kreatorze narracji.

Niestandardowy

Szerokość = 100 procent

Wysokość = wysokość kart w raporcie

Rozmiar ramki iframe jest dostosowywany do szerokości bloku Osadź (mały, średni lub duży) i wysokości kart w raporcie.

Wysokość niestandardowej ramki iframe można modyfikować. Obsługiwane są wartości wyrażone w pikselach i wartości procentowe.

Niestandardowe ramki iframe

Niestandardowe ramki iframe można osadzać w niemal każdym kodzie HTML, w tym w witrynach internetowych i produktach ArcGIS, takich jak ArcGIS Experience Builder, ArcGIS Dashboards i ArcGIS Hub.

Notatka:

Zaleca się używanie pojedynczej karty w małej ramce iframe przy osadzaniu zasobów aplikacji Insights w aplikacji Experience Builder w celu zoptymalizowania wyświetlania na małych i średnich urządzeniach.

Niestandardowe ramki iframe mogą mieć następujące rozmiary:

RozmiarWymiaryOpis

Mały

Szerokość = 420 pikseli

Wysokość = 420 pikseli

Rozmiar pojedynczej karty mapy, diagramu lub tabeli w rozmiarze domyślnym. Jeśli raport jest większy niż wymiary ramki iframe, pojawią się paski przewijania.

Średnia

Szerokość = 830 pikseli

Wysokość = 830 pikseli

Rozmiar czterech kart w rozmiarze domyślnym ułożonych w dwa rzędy po dwie karty. Jeśli raport jest większy niż wymiary ramki iframe, pojawią się paski przewijania.

Duży (domyślny)

Szerokość = 100 procent

Wysokość = 100 procent

Pełny rozmiar elementu iframe w kodzie HTML.

Niestandardowy

Szerokość = szerokość kart w raporcie

Wysokość = wysokość kart w raporcie

Wymiary kart (w pikselach) w raporcie zapewniające widoczność całego raportu bez pasków przewijania.

Wysokość i szerokość niestandardowej ramki iframe można modyfikować. Obsługiwane są wartości wyrażone w pikselach i wartości procentowe.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów: