Dodawanie tekstu i multimediów

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Tekst i multimedia mogą dostarczyć niezbędnego kontekstu dla analiz i pozwalają na bardziej efektywne rozpowszechnianie wyników pracy. Tekst może być dodawany w postaci tytułów, nagłówków, akapitów lub list. Multimedia obejmują hiperłącza, materiały wideo i obrazy.

Wskazówka:

Drag-N Drop Możesz skopiować kartę tekstu i multimediów na inną stronę, przeciągając ją na kartę Nowa strona Nowa strona lub na wcześniej utworzoną stronę. Jeśli chcesz skopiować kartę na tę samą stronę, użyj kombinacji klawiszy Ctrl+C, aby utworzyć kopię i Ctrl+V, aby ją wkleić.

Dodawanie tekstu

Aby dodać tekst do strony, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij menu rozwijane pod przyciskiem Widżet Widżety na panelu danych i wybierz opcję Tekst i multimedia Tekst i multimedia. Do strony zostanie dodana pusta karta tekstu i multimediów.
  Notatka:

  W celu uwidocznienia nowej karty może być potrzebne przewinięcie w dół.

 2. Na uaktywnionej karcie kliknij górną jej część, w miejscu, gdzie zostanie umieszczony tekst.
 3. Dodaj tekst do karty.

Zmiana opcji tekstu

Po utworzeniu karty zawierającej tekst można tekst i kartę tekstu dostosować, ustawiając opcje tekstu.

Aby zmienić opcje tekstu, wykonaj następujące czynności:

 1. Aktywuj kartę zawierającą tekst. Karta jest aktywna, gdy można zmieniać wielkość jej krawędzi.
 2. Kliknij przycisk Opcje karty Opcje karty.
 3. Kliknij przycisk Wygląd Wygląd. Na karcie Opcje czcionki Opcje czcionek zostanie otwarty panel Wygląd.
 4. Wyróżnij tekst na karcie i za pomocą parametrów Czcionka zmień ustawienia czcionki, takie jak krój czcionki, rozmiar, kolor, pogrubienie, kursywa, indeks górny i indeks dolny.
 5. Za pomocą parametrów Wyrównanie i Lista sformatuj odpowiednio tekst.
 6. Kliknij kartę Opcje koloru Opcje kolorów. Zostanie wyświetlony parametr Kolor tła.
 7. Rozwiń paletę kolorów tła i wybierz kolor z palety lub przy użyciu kodu szesnastkowego, możesz też zmienić przezroczystość karty. Kliknij przycisk Brak wypełnienia Brak wypełnienia znajdujący się obok pola z kodem szesnastkowym, aby usunąć tło.
 8. Kliknij kartę Opcje obramowania Opcje obramowania.
 9. Korzystając z tego panelu, zmień Kolor obramowania, Szerokość obramowania i Styl obramowania. Użycie stylu obramowania Brak spowoduje usunięcie obramowania.
 10. Zamknij panel Wygląd za pomocą przycisku zamykania okna dialogowego Zamknij.
 11. Przeciągnij narożniki i krawędzie karty, aby zmienić jej rozmiar w taki sposób, by tekst odpowiednio się w niej mieścił.

Dodawanie hiperłącza

Hiperłącze może być wykorzystane do utworzenia łącza do zewnętrznych stron internetowych, takich jak np. strona firmowa. Aby dodać hiperłącze, na stronie musi już być umieszczona karta tekstu i multimediów.

Aby dodać hiperłącze do tekstu, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Opcje multimediów Opcje multimediów. Na karcie Adres URL zostanie otwarty panel Opcje tekstu i multimediów.
 2. Wyróżnij tekst, który ma być wyświetlany i kliknij przycisk Dodaj hiperłącze.
 3. W polu tekstowym Wprowadź adres URL wpisz lub wprowadź metodą kopiuj i wklej adres URL strony internetowej, do której ma prowadzić łącze.
 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Po osadzeniu łącza można kliknąć tekst zamieniony na hiperłącze, aby zmodyfikować lub usunąć łącze.

Dodawanie obrazu

Do strony można dodawać obrazy, np. logotypy i diagramy, zapewniające bardziej efektywną komunikację i pozwalające spełnić wymogi specyficzne dla danej marki.

Notatka:

Obrazy nie mogą przekraczać 5 MB.

Obsługiwane są następujące formaty obrazów:

 • PNG
 • JPEG
 • GIF
 • SVG
 • BMP

Aby dodać obraz do strony, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij menu rozwijane pod przyciskiem Widżet Widżety na panelu danych i wybierz opcję Tekst i multimedia Tekst i multimedia. Do strony zostanie dodana pusta karta tekstu i multimediów.
  Notatka:

  W celu uwidocznienia nowej karty może być potrzebne przewinięcie w dół.

 2. Kliknij przycisk Opcje karty Opcje karty.
 3. Kliknij przycisk Opcje multimediów Opcje multimediów. Zostanie wyświetlony panel Opcje tekstu i multimediów.
 4. Kliknij kartę Obraz.
 5. Kliknij przycisk Przeglądaj mój komputer. Przejdź do odpowiedniego obrazu i otwórz go. Możesz też wpisać lub wkleić adres URL obrazu umieszczonego w Internecie.
 6. Kliknij przycisk Zastosuj i zamknij panel Opcje tekstu i multimediów.
 7. W razie potrzeby kliknij przycisk Wygląd Wygląd, aby zmienić kolor tła i styl obramowania karty. Tło i obramowanie możesz usunąć, wybierając dla tła ustawienie Brak wypełnienia Brak wypełnienia, a dla obramowania ustawienie Brak.
 8. Kliknij obraz, aby go aktywować. Można zmienić rozmiar aktywowanego obrazu lub miejsce jego umieszczenia.
 9. Przeciągnij narożniki i krawędzie karty, aby zmienić jej rozmiar w taki sposób, aby obraz odpowiednio się w niej mieścił.

Dodawanie materiału wideo

Materiały wideo mogą być wykorzystane w celu dostarczenia kontekstu lub określenia zasad dokonywania analiz.

Aby dodać materiał wideo do strony, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij menu rozwijane pod przyciskiem Widżet Widżety na panelu danych i wybierz opcję Tekst i multimedia Tekst i multimedia. Do strony zostanie dodana pusta karta tekstu i multimediów.
  Notatka:

  W celu uwidocznienia nowej karty może być potrzebne przewinięcie w dół.

 2. Kliknij przycisk Opcje karty Opcje karty.
 3. Kliknij przycisk Opcje multimediów Opcje multimediów. Zostanie wyświetlony panel Opcje tekstu i multimediów.
 4. Kliknij kartę Wideo.
 5. W polu URL wprowadź lub wklej adres URL materiału wideo i kliknij przycisk Zastosuj . Adres URL musi być w formacie, który może być użyty w <iframe>, np. https://www.videoplatform.com/embed/videoID. Na przykład materiał wideo o adresie URL https://www.youtube.com/watch?v=IofLgPAN7X8 może być osadzony jako https://www.youtube.com/embed/IofLgPAN7X8.
 6. Zamknij panel Opcje tekstu i multimediów.
 7. W razie potrzeby kliknij przycisk Wygląd Wygląd, aby zmienić kolor tła i styl obramowania karty. Tło i obramowanie możesz usunąć, wybierając dla tła ustawienie Brak wypełnienia Brak wypełnienia, a dla obramowania ustawienie Brak.
 8. Przeciągnij narożniki i krawędzie karty, aby zmienić jej rozmiar w taki sposób, aby materiał wideo odpowiednio się w niej mieścił.

Kopiowanie karty tekstu i multimediów

Kartę tekstu i multimediów można zduplikować na stronie, aktywując ją (karta tekstu i multimediów jest aktywna, gdy widoczny jest pasek narzędziowy) i naciskając kombinację klawiszy Ctrl+C w celu utworzenia kopii karty i Ctrl+V w celu wklejenia jej na stronie.

Kartę tekstu i multimediów można skopiować na inną stronę, przeciągając ją na kartę Nowa strona Nowa strona lub na istniejącą stronę. Skopiowany zostanie także cały tekst i wszystkie materiały multimedialne z karty.