Dodawanie wstępnie zdefiniowanego filtru

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop
Wcześniejsze:

Wstępnie zdefiniowane filtry są nieaktualne od wersji 2023.3 aplikacji Insights. Wstępnie zdefiniowane filtry w skoroszytach z poprzednich wersji mogą być nadal używane, ale nie można aktualizować konfiguracji i tworzyć nowych wstępnie zdefiniowanych filtrów. Teraz można dodawać nowe filtry interaktywne za pomocą widżetu Filtr.

Istniejące wstępnie zdefiniowane filtry mogą być nadal używane w skoroszytach i opublikowanych raportach. Jednak funkcje aktualizacji wstępnie zdefiniowanego filtra lub zmiany właściwości wyboru nie są już dostępne. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zastąp wstępnie zdefiniowany filtr widżetem Filtr w następujący sposób:

  • W przypadku wstępnie zdefiniowanych filtrów utworzonych za pomocą zaawansowanego wyrażenia zapytania utwórz widżet Filtr zaawansowany.
  • W przypadku wstępnie zdefiniowanych filtrów utworzonych z unikalnymi wartościami utwórz widżet Filtr dynamiczny.
  • W przypadku wstępnie zdefiniowanych filtrów utworzonych z grup wartości utwórz widżet Filtr grup.

Aktualizowanie wyglądu wstępnie zdefiniowanego filtru

Tło i obramowanie karty wstępnie zdefiniowanego filtru można zmienić, klikając przycisk Opcje karty Opcje karty, a następnie przycisk Wygląd Wygląd w celu otwarcia panelu Wygląd. Można także usunąć tytuł wstępnie zdefiniowanego filtru przy użyciu przycisku Ukryj Ukryj.

Wiele filtrów

Gdy na tej samej karcie znajduje się wiele filtrów, są one połączone klauzulą OR oznaczającą, że wszystkie filtry zostaną na stronie wyświetlone indywidualnie.

Gdy na stronie jest umieszczonych wiele kart wstępnie zdefiniowanych filtrów dla pojedynczego zestawu danych, filtry będą połączone klauzulą AND oznaczającą, że tylko obiekty spełniające kryteria wszystkich kart filtrów zostaną wyświetlone na stronie.

Rozwiązywanie problemów ze wstępnie zdefiniowanym filtrem

Filtry wstępnie zdefiniowane nie są aktualizowane dynamicznie po aktualizacji danych. Jeśli na przykład filtr wstępnie zdefiniowany został utworzony przy użyciu wszystkich unikalnych wartości w polu, a następnie zestaw danych został zaktualizowany przez dołączenie nowej wartości, filtr wstępnie zdefiniowany nie zostanie automatycznie zaktualizowany, aby wyświetlać nową wartość. Wstępnie zdefiniowany filtr można zastąpić widżetem Filtr dynamiczny, aby umożliwić dynamiczne aktualizacje.