Panel danych

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Panel danych aplikacji Insights służy do organizowania danych i zarządzania nimi.

Nad panelem danych

Nad panelem danych znajdują się następujące przyciski:

PrzyciskOpis

Dodaj do strony Dodaj do strony

Dodaj do strony elementy (dane, modele, motywy i skrypty).

Mapa Mapa

Utwórz mapę.

Diagram Diagram

Utwórz diagram.

Tabela Tabela

Utwórz tabelę.

Utwórz relacje Utwórz relacje

Utwórz złączenia atrybutowe i przestrzenne między zestawami danych.

Zarządzanie zestawami danych i polami

Przy użyciu panelu danych można zarządzać zestawami danych i polami, w tym zmieniać aliasy pól i zestawów danych, zmieniać typy pól i stosować filtry zestawów danych.

Dostępny jest pasek wyszukiwania służący do wyszukiwania pól w zestawach danych wyświetlanych w panelu danych. Można przeszukiwać wszystkie zestawy danych lub wybrany zestaw danych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z zestawów danych i pól, użyj następujących zasobów:

Opcje zestawu danych

Przycisk Opcje zestawu danych Opcje zestawu danych jest dostępny dla wszystkich typów zestawów danych w panelu danych, jak również dla skryptów. Ten przycisk jest używany do wyświetlania opcji menu, takich jak opcje włączania lokalizacji w zestawie danych, wyświetlania tabeli danych i eksportowania lub publikowania zestawu danych. W przypadku skryptów menu Opcje zestawu danych może być używane do otwierania, uruchamiania, pobierania, publikowania lub usuwania skryptów.

Aby dowiedzieć się więcej na temat menu Opcje zestawu danych, użyj następujących zasobów:

Więcej informacji o menu Opcje zestawu danych dla skryptów można znaleźć w temacie Korzystanie ze środowiska skryptowego.