Obsługiwane typy danych z baz danych

Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop
Notatka:

Połączenia z bazami danych są obsługiwane w aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise i Insights desktop.

W poniższych tabelach podano typy danych dla każdej obsługiwanej bazy danych i sposób przyporządkowania poszczególnych typów do typów pól Esri. Typy pól wyszczególnione jako nieobsługiwane nie pojawią się w tabelach bazy danych w aplikacji Insights.

Typy danych Google BigQuery

Notatka:

Baza danych BigQuery obsługuje typy danych GEOGRAPHY tylko w przypadku odniesienia przestrzennego 4326 (World Geodetic System 1984).

Typ danych BigQueryTyp pola Esri

STRING

esriFieldTypeString

BYTES

Nieobsługiwane

INTEGER

esriFieldTypeInteger

FLOAT

esriFieldTypeDouble

NUMERIC

esriFieldTypeDouble

BOOLEAN

Nieobsługiwane

RECORD

Nieobsługiwane

TIMESTAMP

esriFieldTypeDate

DATE

esriFieldTypeDate

TIME

esriFieldTypeDate

DATETIME

esriFieldTypeDate

ARRAY

Nieobsługiwane

STRUCT

Nieobsługiwane

GEOGRAPHY

esriFieldTypeGeometry

REPEATED COLUMNS

Nieobsługiwane

BIGNUMERIC

esriFieldTypeDouble

Typy danych Microsoft SQL Server

Typ danych Microsoft SQL ServerTyp pola Esri

bigint

esriFieldTypeDouble

binary

esriFieldTypeString

bit

Nieobsługiwane

char

esriFieldTypeString

data

esriFieldTypeDate

datetime

esriFieldTypeDate

datetime2

esriFieldTypeDate

datetimeoffset

Nieobsługiwane

decimal

esriFieldTypeDouble

zmiennoprzecinkowy

esriFieldTypeDouble

geografia

esriFieldTypeGeometry

geometry

esriFieldTypeGeometry

image (obraz)

Nieobsługiwane

l. całkowita

esriFieldTypeInteger

pieniądze

esriFieldTypeDouble

nchar

esriFieldTypeString

ntext

Nieobsługiwane

numeric

esriFieldTypeDouble

nvarchar

esriFieldTypeString

real

esriFieldTypeSingle

smalldatetime

esriFieldTypeDate

smallint

esriFieldTypeSmallInteger

smallmoney

esriFieldTypeDouble

text (tekst)

Nieobsługiwane

czas

esriFieldTypeDate

timestamp

Nieobsługiwane

tinyint

esriFieldTypeSmallInteger

udt

Nieobsługiwane

uniqueidentifier

esriFieldTypeString

varbinary

Nieobsługiwane

varchar

esriFieldTypeString

xml

Nieobsługiwane

Typy danych Oracle

Typ danych OracleTyp pola Esri

Typy dowolne

Nieobsługiwane

BFILE

Nieobsługiwane

BINARY_DOUBLE

esriFieldTypeDouble

BINARY_FLOAT

esriFieldTypeDouble

BLOB

Nieobsługiwane

CHAR

esriFieldTypeString

CLOB

Nieobsługiwane

DATE

esriFieldTypeDate

INTERVAL DAY TO SECOND

Nieobsługiwane

INTERVAL YEAR TO MONTH

Nieobsługiwane

LONG

Nieobsługiwane

LONG RAW

Nieobsługiwane

Typy multimedialne

Nieobsługiwane

NCHAR

esriFieldTypeString

NCLOB

Nieobsługiwane

NUMBER

Jeden z następujących w zależności od dokładności i skali:

  • esriFieldTypeSmallInteger (dokładność: 1–4, skala: 0)
  • esriFieldTypeInteger (dokładność: 5–9, skala: 0)
  • esriFieldTypeSingle (dokładność: 1–6, skala: 1–6)
  • esriFieldTypeDouble (dokładność: ponad 7, skala: ponad 7 lub dokładność: ponad 10, skala: ponad 0)

NVARCHAR2

esriFieldTypeString

RAW

Nieobsługiwane

ROWID

esriFieldTypeString

SDO_GEOMETRY

esriFieldTypeGeometry

SDO_GEORASTER

Nieobsługiwane

SDO_TOPO_GEOMETRY

Nieobsługiwane

ST_GEOMETRY

esriFieldTypeGeometry

Notatka:

Typy danych ST_GEOMETRY wymagają skonfigurowania procedur zewnętrznych przed ich użyciem w aplikacji Insights. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Konfigurowanie procedury zewnętrznej w celu uzyskania dostępu do danych ST_Geometry w systemie Oracle.

TIMESTAMP

esriFieldTypeDate

TIMESTAMP WITH LOCALTIME ZONE

Nieobsługiwane

TIMESTAMP WITH TIMEZONE

Nieobsługiwane

Typy identyfikatora URI

Nieobsługiwane

UROWID

esriFieldTypeString

VARCHAR2

esriFieldTypeString

Typy XML

Nieobsługiwane

Typy zdefiniowane przez użytkownika

Nieobsługiwane

Typy danych PostgreSQL

Typ danych PostgreSQLTyp pola Esri

BIGINT

esriFieldTypeDouble

BIGSERIAL

esriFieldTypeDouble

BIT

Nieobsługiwane

BIT VARYING

Nieobsługiwane

BOOLEAN

Nieobsługiwane

BOX

Nieobsługiwane

BYTEA

Nieobsługiwane

CHARACTER

esriFieldTypeString

CHARACTER VARYING

esriFieldTypeString

CIDR

Nieobsługiwane

OKRĄG

Nieobsługiwane

DATE

esriFieldTypeDate

DOUBLE PRECISION

esriFieldTypeDouble

INET

Nieobsługiwane

INTEGER

esriFieldTypeInteger

INTERVAL

Nieobsługiwane

JSON

Nieobsługiwane

JSONB

Nieobsługiwane

LINE

Nieobsługiwane

LSEG

Nieobsługiwane

MACADDR

Nieobsługiwane

MONEY

esriFieldTypeDouble

NUMERIC

esriFieldTypeDouble

PATH

Nieobsługiwane

PG_LSN

Nieobsługiwane

PUNKT

esriFieldTypeGeometry

POLYGON

esriFieldTypeGeometry

REAL

esriFieldTypeSingle

SMALLINT

esriFieldTypeSmallInteger

SMALLSERIAL

esriFieldTypeSmallInteger

SERIAL

esriFieldTypeInteger

TEXT

esriFieldTypeString

TIME (bez strefy czasowej)

esriFieldTypeDate

TIME (ze strefą czasową)

Nieobsługiwane

TIMESTAMP (bez strefy czasowej)

esriFieldTypeDate

TIMESTAMP (ze strefą czasową)

Nieobsługiwane

TSQUERY

Nieobsługiwane

TSVECTOR

Nieobsługiwane

TXID_SNAPSHOT

Nieobsługiwane

UUID

Nieobsługiwane

XML

Nieobsługiwane

Typy danych SAP HANA

Typ danych SAP HANATyp pola Esri

ALPHANUM

esriFieldTypeString

BIGINT

esriFieldTypeDouble

BINTEXT

Nieobsługiwane

BLOB

Nieobsługiwane

BOOLEAN

Nieobsługiwane

CLOB

Nieobsługiwane

DATE

esriFieldTypeDate

DECIMAL

esriFieldTypeDouble

DOUBLE

esriFieldTypeDouble

INTEGER

esriFieldTypeInteger

NCLOB

Nieobsługiwane

NVARCHAR

esriFieldTypeString

REAL

esriFieldTypeSingle

SECONDDATE

esriFieldTypeDate

SHORTTEXT

esriFieldTypeString

SMALLDECIMAL

esriFieldTypeDouble

SMALLINT

esriFieldTypeSmallInteger

ST_GEOMETRY

esriFieldTypeGeometry

ST_POINT

esriFieldTypeGeometry

TEXT

Nieobsługiwane

TIME

esriFieldTypeDate

TIMESTAMP

esriFieldTypeDate

TINYINT

esriFieldTypeSmallInteger

VARBINARY

Nieobsługiwane

VARCHAR

esriFieldTypeString

Typy danych Snowflake

Typ danych SnowflakeTyp pola Esri

ARRAY

Nieobsługiwane

BIGINT

esriFieldTypeInteger

BOOLEAN

Nieobsługiwane

BINARY

Nieobsługiwane

CHAR

esriFieldTypeString

CHARACTER

esriFieldTypeString

DATE

esriFieldTypeDate

DATETIME

esriFieldTypeDate

DECIMAL

esriFieldTypeDouble

DOUBLE

esriFieldTypeDouble

DOUBLE PRECISION

esriFieldTypeDouble

FLOAT

esriFieldTypeDouble

FLOAT4

esriFieldTypeDouble

FLOAT8

esriFieldTypeDouble

GEOGRAPHY

Notatka:

Typ danych Snowflake GEOGRAPHY obsługuje tylko odniesienie przestrzenne 4326 (układ World Geodetic System 1984).

esriFieldTypeGeometry

GEOMETRY

esriFieldTypeGeometry

INT

esriFieldTypeInteger

INTEGER

esriFieldTypeInteger

NUMBER

esriFieldTypeDouble

NUMERIC

esriFieldTypeDouble

OBJECT

Nieobsługiwane

REAL

esriFieldTypeSingle

SMALLINT

esriFieldTypeSmallInteger

STRING

esriFieldTypeString

TEXT

esriFieldTypeString

TIME

esriFieldTypeDate

TIMESTAMP

esriFieldTypeDate

TIMESTAMP_NTZ

esriFieldTypeDate

TIMESTAMP_LTZ

Nieobsługiwane

TIMESTAMP_TZ

Nieobsługiwane

VARBINARY

Nieobsługiwane

VARCHAR

esriFieldTypeString

VARIANT

Nieobsługiwane

Zasoby

Więcej informacji o bazach danych i aplikacji Insights zawierają następujące tematy: