Otwieranie skoroszytu

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Skoroszyt to miejsce, gdzie dane są porządkowane i przeprowadzana jest analiza w aplikacji ArcGIS Insights. Skoroszyty będzie zawierać wszelkie użyte wyniki i procedury wykonywania zadań. Skoroszyt i odpowiadającą mu analizę można udostępnić innym użytkownikom aplikacji Insights.

Notatka:

Edycja równoczesna nie jest obsługiwana. Jeśli ten sam skoroszyt zostanie otwarty w dwóch różnych sesjach przeglądarki i w jednym skoroszycie zostaną zapisane zmiany, karty na stronie, np. diagram słupkowy lub mapa, zostaną uszkodzone. Sesję przeglądarki z uszkodzonymi kartami należy zamknąć.

Łączny rozmiar pliku skoroszytu nie może przekraczać 10 MB w przypadku aplikacji Insights in ArcGIS Online i Insights in ArcGIS Enterprise lub 120 MB w przypadku aplikacji Insights desktop. Głównym czynnikiem przyczyniającym się do zwiększenia rozmiaru pliku są osadzone obrazy. Rozmiar pliku skoroszytu można sprawdzić na stronie szczegółów elementu.

Tworzenie skoroszytu

Aby utworzyć skoroszyt, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację Insights i zaloguj się, aby uzyskać dostęp do strony głównej. Jeśli już używasz skoroszytu, zapisz pracę i kliknij przycisk Strona główna Home, aby wrócić do strony głównej.
 2. Kliknij kartę Skoroszyty Skoroszyty w grupie Analiza.
 3. Kliknij opcję Nowy skoroszyt.

  Zostanie utworzony nowy skoroszyt, a następnie pojawi się okno Dodaj do strony.

 4. Użyj okna Dodaj do strony w celu dodania danych, modeli i motywów do strony 1 skoroszytu zgodnie z potrzebami.
  Wskazówka:

  Dodawane dane, modele i motywy są specyficzne dla strony. Każda strona skoroszytu ma własne dane, pozwalając użytkownikowi na eksplorowanie różnych kompozycji i scenariuszy. Można przeciągnąć zestawy danych, aby dodać dane do nowej strony. Aby dodać nowe dane, kliknij przycisk Dodaj do strony powyżej panelu danych.

 5. Zwizualizuj swoje dane jako mapy, diagramy i tabele, a następnie rozpocznij analizę.
 6. Nadaj skoroszytowi nazwę i zapisz pracę.

W instytucji zostanie utworzony element skoroszytu. Jeśli skoroszyt został zapisany bez nadania mu nazwy, będzie on identyfikowany jako Skoroszyt bez tytułu.

Użycie istniejących skoroszytów

Istniejące skoroszyty można otwierać w aplikacji Insights lub z instytucji. Na stronie Skoroszyty w aplikacji Insights znajduje się lista utworzonych skoroszytów, a także folderów, w których można przechowywać skoroszyty.

Aby otworzyć istniejący skoroszyt, znajdź skoroszyt na stronie Skoroszyty i kliknij tytuł pozycji lub kliknij dwukrotnie pozycję.

Udostępnione skoroszyty

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Notatka:

Nie można uzyskiwać dostępu do udostępnionych skoroszytów z aplikacji Insights desktop.

Na stronie Skoroszyty znajduje się lista skoroszytów, do których masz dostęp. Domyślnie są wyświetlane wszystkie dostępne skoroszyty. Skoroszyty, które zostały udostępnione Tobie, można wyświetlić, klikając przycisk Wyświetl elementy Wyświetl elementy i wybierając opcję Udostępnione dla mnie.

Udostępnione Tobie skoroszyty są dostępne w formacie tylko do odczytu. Udostępniony skoroszyt można zduplikować, aby utworzyć nowy edytowalny element. Zduplikowany skoroszyt zostanie zapisany w Twoich zasobach, a Twoje konto użytkownika zostanie wyświetlone jako autor.

Znajdowanie odpowiedniego skoroszytu

Lista skoroszytów na stronie Skoroszyty jest uporządkowana w kolejności od najnowszych do najstarszych. Przycisk Ulubione Ulubione umożliwia wyświetlenie skoroszytów na liście ulubionych. Przycisk Wyświetl elementy Wyświetl elementy umożliwia wyświetlenie tylko Twoich skoroszytów, skoroszytów utworzonych przez innych użytkowników w instytucji i udostępnionych Tobie lub wszystkich dostępnych skoroszytów. Przycisk Sortuj Sortuj umożliwia sortowanie skoroszytów w kolejności Od najnowszych do najstarszych, Od najstarszych do najnowszych, A–Z lub Z–A. Pole Szukaj i przycisk filtrowania Filtr umożliwiają wyszukiwanie skoroszytów na podstawie słów kluczowych, właściciela, daty modyfikacji i znaczników. Przy użyciu słów kluczowych można także wyszukiwać skoroszyty, które nie są wyświetlane.

Skoroszyty danych

Insights Desktop
Notatka:

Inżynieria danych jest dostępna w aplikacji Insights desktop. Do aplikacji Insights desktop mają dostęp wszyscy użytkownicy aplikacji Insights in ArcGIS Online i Insights in ArcGIS Enterprise. Więcej informacji można znaleźć w temacie Przegląd aplikacji ArcGIS Insights.

Inżynieria danych jest obecnie dostępna w wersji przedpremierowej.

Skoroszyty danych służą do realizowania procedur wykonywania zadań związanych z inżynierią danych. Skoroszyty danych są zapisywane i można nimi zarządzać na stronie Skoroszyty danych w aplikacji Insights desktop. Skoroszytów danych nie można udostępniać ani eksportować.

Aby utworzyć skoroszyt danych, wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom aplikację Insights desktop, jeśli jest to konieczne.
 2. Na stronie głównej w grupie Inżynieria danych kliknij kartę Skoroszyty.
 3. Kliknij opcję Nowy skoroszyt.

  Zostanie utworzony nowy skoroszyt danych, a następnie zostanie wyświetlone okno Dodaj do strony.

 4. W oknie Dodaj do strony wybierz dane, które zostaną dodane do skoroszytu danych.
 5. Nadaj skoroszytowi danych nazwę i go zapisz.

Zostanie utworzony nowy skoroszyt danych. Więcej informacji na temat sposobu realizacji procedury wykonywania zadań związanej z inżynierią danych zawiera sekcja Użycie inżynierii danych.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli otworzysz udostępniony skoroszyt i zostanie wyświetlony komunikat Odniesienia do tabel bazy danych nie zostały zaktualizowane. Właściciel skoroszytu musi go otworzyć, aby naprawić odniesienia, oznacza to, że skoroszyt zawiera bazy danych, do których istnieją odniesienia i które nie zostały zaktualizowane pod kątem portalu hostującego. Właściciel skoroszytu musi go otworzyć, przejrzeć każdą stronę i zapisać skoroszyt, zanim będą mogli go przeglądać inni użytkownicy.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów: