Zarządzanie skoroszytami

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Po utworzeniu skoroszytu należy zaktualizować ustawienia, łącznie z metadanymi szczegółów elementów. Skoroszyty można także duplikować, usuwać i odświeżać w celu wyświetlenia zaktualizowanych danych.

Opcje skoroszytów

Skoroszytami można zarządzać na karcie Skoroszyty na stronie głównej. Więcej informacji dotyczących zarządzania skoroszytami i innymi elementami znajduje się w temacie Elementy aplikacji Insights.

Odświeżenie danych

Strony i zestawy danych, które są kompatybilne z funkcją aktualizacji danych, można odświeżać w aplikacji Insights.* Gdy analiza jest wykonywana w aplikacji Insights, czasami jest tworzona kopia danych. Jeśli oryginalne dane zostaną zmienione, analizę można uruchomić ponownie, aby pobrać najnowsze dane, odświeżając stronę lub zestaw danych. Wszystkie karty i etapy analizy są aktualizowane w momencie odświeżenia zestawu danych.

W aplikacji Insights są dostępne dwie opcje odświeżania:

  • Odśwież stronę: stronę można odświeżyć, wybierając opcję Odśwież w menu Edytuj stronę Edytuj stronę. Opcja odświeżenia strony zostanie wyświetlona tylko wówczas, gdy na stronie istnieje do najmniej jeden zestaw danych, który może zostać odświeżony. Odświeżenie strony odświeży wszystkie odpowiednie zestawy danych na stronie.
    Wskazówka:

    Jeśli dane są zmieniane, wskazane jest częste odświeżanie stron.

  • Odśwież zestaw danych: Zestaw danych można odświeżyć, klikając polecenie Odśwież w menu Opcje zestawu danych Opcje zestawu danych lub klikając przycisk odświeżania w widoku Analizy. Odświeżenie zestawu danych spowoduje ponowne uruchomienie etapów analizy, które korzystają z tego zestawu danych. Aktualizacja zestawu danych spowoduje zaktualizowanie powiązanych warstw wynikowych i kart w skoroszycie.

*Opcja Odśwież jest dostępna dla zestawów danych, których dane mogą zostać zaktualizowane, takich jak tabele baz danych i warstwy obiektowe. Przykładami zestawów danych, których nie można odświeżyć, są pliki programu Excel.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów: